povinnost cestujících deklarovat peněžní hodnoty na hraničních přechodech Albánie

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Na základě změn Albánského zákona č. 9917 ze dne 19. 5. 2008, ve znění pozdějších předpisů, celní správa Albánie upozorňuje všechny osoby, které vstupují na území Albánské republiky nebo z její území opouštějí, že jsou povinny oznámit částky držené finanční hotovosti, jakýkoli druh obchodovatelné ceniny držitele, drahých kovů nebo drahých kamenů, cenností a starožitností, počínaje částkou 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiných měnách, účelem jejich držení a předložení příslušných podpůrných dokumentů.
Prohlášení se podává v kancelářích celní správy, na hraničním přechodu, vstupu nebo výstupu.

deklarace hotovosti při vstupu na území Albánské republiky
deklarace hotovosti při vstupu na území Albánské republiky

Prohlášení se provádí prostřednictvím formuláře pro hlášení přepravy cenností na hranici (RTVK), který se vyplňuje online na celních úřadech na hraničních přechodech.
Nepravdivé nebo nesprávné prohlášení nebo prohlášení, na základě výše uvedeného zákona, článku 17/1, má celní správa právo uložit pokutu.
Zjistí-li se ne prohlášení nebo nepravdivé prohlášení, souběžně s uložením pokuty celní správou je případ řešen v souladu s ustanoveními trestního zákona a trestního řádu.
Sankce za nevydání nebo nepravdivé prohlášení jsou následující:
a) za částky od 10 000 do 19 999 eur nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 20 000 (dvacet tisíc) VŠECHNY, podruhé 10% z nehlášené hodnoty a 30% z nehlášené hodnoty pro ostatní případy;
b) za částky od 20 000 do 49 999 eur nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 40 000 (čtyřicet tisíc) VŠECHNY, 20% z nehlášené hodnoty podruhé, as a 40% nehlášené hodnoty pro ostatní případy;
c) za částky nad 50 000 EUR nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 60 000 (šedesát tisíc) VŠECHNY, podruhé 30% z nehlášené hodnoty a 50% z nehlášené hodnoty pro ostatní případy.

POZOR! Odeslat celním orgánům k vyplnění formuláře pro hlášení přepravy cenností na hranici (RTVK) předložením dalších dokladů, které odůvodňují zdroj příjmů, který deklarujete.

Cestující by měli mít na paměti, že prohlášení je učiněno:
• Před kontrolou pasu policií a bezpečnostními orgány. Nezáleží na tom, jak cestujete (letadlem, lodí, autem, motocyklem, na kole, pěšky).

• Nezáleží na tom, kde si uchováte peněžní hodnoty: v kabelce, v zavazadlech, ve vozidle, které cestujete.

• I když hotovost nemáte.

Za vyplnění formuláře peněžního prohlášení (RTVK) neplatíte daň.

Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Hlavní odpovědností celních orgánů je dohled nad mezinárodním obchodem Albánské republiky, který přispívá k otevřenému a spravedlivému obchodu při provádění obchodních politik a politik ostatních odvětví albánské ekonomiky, které ovlivňují obchod a bezpečnost celého řetězce – za tímto účelem usilují celní orgány o ochranu finančních a environmentálních zájmů Albánské republiky před nekalým a nezákonným obchodem a současně podporují zákonnou obchodní činnost; zaručení bezpečnosti a ochrany Albánské republiky a jejích obyvatel, jakož i ochrany životního prostředí a v případě potřeby v úzké spolupráci s dalšími orgány; zachování správné rovnováhy mezi celními kontrolami a usnadnění zákonného obchodu.

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánské celní orgány pro plnění své mise definují strategické zásady takto:

Zásada ochrany společnosti a finančních zájmů Albánské republiky;
Zásada podpory konkurenceschopnosti albánských společností;
Zásada dalšího usnadnění zákonného obchodu;
Zásada kontroly a řízení dodavatelského řetězce používaná pro mezinárodní pohyb zboží;
Zásada spolupráce, udržování, rozvíjení a posilování vzájemných vztahů mezi celními orgány a jinými vládními agenturami a mezi celními orgány a podnikatelskou komunitou;
VIDĚNÍ

Vize albánské celní správy má být:

plně v souladu s normami a osvědčenými postupy EU
moderní, profesionální, nestranný, čestný, důvěryhodný a nepoškozený veřejný orgán
podpůrný partner obchodní komunity a účinný správce společnosti a dodavatelského řetězce