antidepresiva

Antidepresivum je psychiatrický lék užívaný ke zmírnění symptomů neboli příznaků klinické deprese. Produkce a spotřeba antidepresiv je enormní: jen v roce 2002 bylo v USA předepsáno 133 milionů antidepresiv.

Co byste měli vědět o „lécích“ psychiatrie ve jménu duševního zdraví? Jak platné jsou diagnózy psychiatra – a jak bezpečné jsou jejich léky?

V roce 1963 národní ústav duševního zdraví Spojených států realizoval programy komunitního duševního zdraví. V roce 1994 se utratilo za program 30,5 miliardy liber a byl zjevným neúspěchem – zapojené kliniky se nestaly ničím více než legálními nabízeči léků pro bezdomovce.

„Neznáme příčiny [žádné duševní nemoci]. Nemáme ještě metody „léčení“ těchto nemocí. “— Dr. Rex Cowdry, psychiatr a ředitel Národního institutu duševního zdraví (NIMH), 1995
„Čas, kdy psychiatři usoudili, že mohou vyléčit duševně nemocné, je pryč. V budoucnu se duševně nemocní musí naučit žít se svou nemocí. “- Norman Satorius, prezident Světové psychiatrické asociace v roce 1994

„Co je to lék?… Je to jen to, že tento termín nepoužíváme v lékařské (psychiatrické) profesi.“ —Dr. Joseph Johnson, Kalifornie psychiatr během podání svědectví před soudem, 2003

Psychiatři byli dotazováni na jejich „fantazie“ o jejich praxi. Jejich fantazie číslo 1 byla: 1: „… budu schopen„ vyléčit “pacienta.“ Fantazie číslo 2 byla: „Pacient chce vědět, jaký je jeho problém.“ —Dr. Sander Berger, spolupracovník klinického profesora psychiatrie na Michiganské státní univerzitě, Psychiatric Times, 1998

JOSEF KORDÍK České Budějovice

Josef Kordík spokojeně bydlí v Českých Budějovicích. Pan Kordík je členem Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17. Den vzniku členství v Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17 je 23. května 2002. To už je hezkých 17 let. Dobrá práce pane Kordík, děláte to už dlouho.

Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice

Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice

Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17
Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice-České Budějovice 3
okres České Budějovice, Jihočeský kraj
IČ: 26046750

 

STANOVY
Společenství vlastníků bytových jednotek
Budivojova 17 České Budějovice
s účinností od 9. listopadu 2016
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ZÁKLADNI USTANOVENI
Budivojova 17 České Budějovice (dále také „společenstvi) je právnickou osobou založenou zajištováni správy domu č.p. 1243/17, jenž je součásti
pozemku p.č. 3355/13, vše v KU obce Česke Budějovice 3, zapsané na
Při naplñováni svého účelu je zusobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenstvi nesmi podnikat ani se přímo či nepřimo padilet na podnikáni nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společnikem nebo členem. Společenstvi muže nabyvat majetek a nakládat jednání, kterým společenství zajisti dluh jiné osoby, se nepřihliží. Sdružili se společenstvi vlastniku s jiným společenstvím ke spolupráci při naplňován se clenem pravnické osoby sdrużujici Společenství vlastniků  bytových jednotek učelem LV 4425.
s nim pouze pro účely správy domu a pozcimku. K právnimu svého účelu nebo stane-li společenství vlastniku nebo vlastniky jcdnotek nebo jinak působici bydlení, nesmi se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnuti členského vkladu nebo poskytovani členskych přrispevkü. Zavaže-li se spalečenství viastnikü podilet se na ztraté jiné osoby, hradit jeji dluhy neba je zajistit, nepřihliží se k tomu. Společenství vlastnikú právně jedná v mezich svého účeiu s vlastníky jednotek i s třetimi osobami. Vzniknou-li vlastníkům jednatek práva vadou jednotek při uplatňaváni těchto práv.
oblasti jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastniky 1) Čieny společenstvi jsou viastnici jednotek (bytü a nebytových prostorů) v domě (dále také „člen spalečenstvi nebo ,dlen“). Clenstvi ve společenstvi viastniku je neoddělitelně spo éru podie velikosti svého podilu na jeno s .
vlastnictvim jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen společných částech.

Rozmanité přírodní krásy Irska

„ Zelený ostrov “ Irsko je slavný krajiny zeleně, vysoké strmé útesy na pobřeží a irské whisky, ale je domovem mnoha podceňovaný zajímavostí jako jsou zámky. Druhý největší ostrov v souostroví Britských ostrovů se skládá z Irské republiky a Severního Irska, ale Severní Irsko je součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Irsko nabízí ohromnou rozmanitost přírody s útesy, skály, hory a lesy. Pobřežní oblast Kerry a Galway , stejně jako divoká horská krajina Wicklow nebo Antrim Mountains jsou zvláště pestré. Na jih Irska, na rozdíl od ostatních pobřeží, se vyznačují kilometry písečných pláží, které lákají k procházce. Zde jsou mimo jiné Národní park Killarney spolu s Muckross House.
Rozmanitost přírody je v této zemi neuvěřitelná. Zlaté písečné pláže, zelené krajiny, vysoké útesy, řvoucí vlny a osamělé majáky nabízejí pozorovateli nezapomenutelný obraz. Nechte se okouzlit malebným kruhem Kerry na jihozápadě země nebo navštivte úchvatné útesy Moher. Ty jsou několik kilometrů dlouhé a spadají částečně vertikálně více než 120 metrů do propasti Atlantského oceánu.

Hlavní město Dublinu se stalo rušnou metropolí a může být pohodlně prozkoumáno pěšky. Mladá populace také přitahuje mladé cestovatele ze zahraničí, aby prozkoumali jednu z jeho zajímavých památek, jako je například Kilmainhamský cíl nebo katedrála svatého Patrika, a večer si užijí slavnou irskou whisky.

Pro návštěvu v Irsku je nejlepší okružní výlet, mnoho zajímavostí a ohromujících přírodních oblastí se nachází v nejrozmanitějších oblastech ostrova, takže nejlepší cesta by byla okružní cesta s pronajatým autem. Turisté v Irsku tak mohou trávit čas na jedné z mnoha atrakcí a navštěvovat vše po jednom.

Klima v Irsku je formováno Gulf Stream a vede k chladným létům a mírným zimám, takže teploty nad 25 stupňů jsou raritou. Nejlepší měsíce na cestu do Irska jsou měsíce na jaře a na podzim. Obecně je ostrov považován za celoroční jako strmý a mírný , i když v létě nebo v zimě.

Cork Harbor a ústí řeky Shannon jsou domovem mnoha chemických a farmaceutických továren

Cork Harbor a ústí řeky Shannon jsou domovem mnoha chemických a farmaceutických továren. Zvýšení významu přístavů je proto způsobeno především hospodářským vzestupem. Dublin má největší lokální výhodu díky většímu přetížení oblasti s nejvyšší koncentrací průmyslu v Irsku, zatímco Cork má největší přístav hluboké vody. Dublin a Cork jsou tak nejdůležitějšími obchodními přístavy v zemi, a obě společnosti a také Waterford mají roční kontejnerový provoz 0,1-1 milionu TEU (ekvivalentní jednotka dvacet stop).

Hlavními přístavy jsou Rosslare, Dun Loaghaire a Cork. Killybegs a Castletownbere patří mezi hlavní rybářské přístavy v zemi (více informací viz Rybářství). Ropný přístav Bantry Bay, který byl ještě důležitý v roce 1979 a sloužil v zámoří supertankerů, významně poklesl v důsledku zvýšené produkce ropy v Severním moři a vytlačování ropy jinými zdroji energie.

Požadavky na rozšíření přístavu byly a jsou hlasité. To také znamená ztrátu různých stanovišť.

V přístavech roste konkurence mezi volnočasovými aktivitami a komerční lodní dopravou.

(Brady, Shipman, Martin 1997, EEA 2006)

urbanizace

Téměř všechny irské města s více než 2000 obyvateli se v letech 1991-1996 zvýšily v počtu obyvatel. Urbanizovaná oblast v pobřežní zóně vzrostla v letech 1991-1996 o 10,3%. Počet domů i průmyslových areálů se zvýšil.

V roce 1997, přibližně 60% celkové populace Irska žila v pobřežní zóně. Stejně jako v jiných evropských zemích, i přírůstek obyvatelstva v pobřežních zónách převyšuje počet obyvatel v zemi.

Nejvyšší hustota obyvatelstva Irska je v oblasti Greater Area Dublin, žije zde přes 500 Ew / km². Zbytek republiky má méně než 100 obyvatel / km² (bez údajů pro centrální západní pobřeží). V období 1991–2001 bylo zvýšení počtu obyvatel na severu a severozápadě Irska až o 10% a ve zbývajících oblastech o 10–15%.

Na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí nemá Irská republika žádné „nové obavy“, neboť její populační růst je 1,6%. Kromě toho se Irsko změnilo z tradiční země emigrace – zejména vysoce kvalifikovaných pracovníků emigrovaných z bývalého zemědělského státu – do přistěhovalecké země, protože v důsledku hospodářského růstu bylo vytvořeno mnoho nových pracovních míst.

(Brady, Shipman, Martin 1997, EEA 2006)

lodní

Otevřená ekonomika ostrovního státu, jako je Irsko, závisí na dobrých lodních spojeních do všech částí světa. V posledních letech vyvinulo Severní Irsko i Irská republika velké úsilí o přizpůsobení přístavů značně zvýšeným nárokům na rychlost a kvalitu manipulace s nákladem.

Cestovní ruch se stal pro Irsko významným ekonomickým faktorem

Cestovní ruch, domácí i zahraniční, se v posledních letech stal pro Irsko významným ekonomickým faktorem. Přibližně 6 milionů lidí přichází do republiky každý rok, následují Němci na třetím místě po Američanech a Britech.

Hlavním lákadlem je krásná krajina, následovaná historickými památkami, které jsou často spojeny s krajinou. Téměř všechny pobřeží a většina hor, hlavní řeka Shannon a všechna hlavní jezera, stejně jako města Dublin a Cork, jsou hlavní turistické oblasti (viz přilehlá mapa). Ze všech účastníků cestovního ruchu – včetně několika dní víkendové a krátké turistiky – 70% navštíví pobřežní zónu, včetně měst Dublin, Cork a Waterford.

Dopravní zácpy na přístupových komunikacích ohrožují křehké ekosystémy pobřežních dun koncentrací, zejména denních výletníků a jejich aut. Pláže v Howthu, Malahide a Bray na venkově v Dublinu jsou zvláště zasaženy návštěvníky. Také pobřežní úseky v blízkosti jiných velkých měst – Waterford, Cork, Limerick, Galway a Sligo – jsou silně navštíveny. Na takové silně přeplněné pláže hustými koncentracemi plážových rekreantů, jako jsou například na německých ostrovech Severního moře nebo na středomořských plážích, ale nepřichází.

Stejně jako ve všech vyspělých zemích nabývají na významu v Irsku tzv. Aktivní dovolené s rostoucím počtem zahraničních turistů. Mezi nejoblíbenější rekreační aktivity patří rybolov (pobřežní a vnitrozemské vody), plachtění, golf, jízda na koni.

Využívání pobřežní zóny pro rekreační účely (všechny vodní sporty) výrazně roste. Odhaduje se, že počet jednodenních výletů do pobřežních oblastí vzrostl v letech 1975–95 o 600%. Rybolov se od roku 1988 zvýšil o 50%; V roce 1995 přijelo do Irska především 40 000 zahraničních návštěvníků. Pro námořníky je polovina míst pro investory soustředěna na jihu a jihozápadním pobřeží.

Nárůst počtu turistů je pro Irsko a jeho obyvatele ekonomicky velmi přínosný, ale zároveň představuje hrozbu pro oblasti s vysokou hodnotou životního prostředí a zdrojů, například rostoucí počet rekreačních apartmánů, kempů a golfových hřišť, které se nacházejí v blízkosti pobřeží. Daňové úlevy podpořily rychlý okamžitý rozvoj; Vzhledem k tomu, že se jednalo o často druhé bydlení, mělo to jen nepatrný vliv na zvýšení příjmů turistů. Zde byla ekologická škoda, bez jakýchkoli („kompenzačních“) ekonomických přínosů.

Irsko je prostě neuvěřitelně krásné

Večírek v Dublinu, návštěva muzea v Belfastu nebo osamělá idyla v národním parku – nuda se v Irsku nevynoří tak rychle. Většinu času budete pravděpodobně stát před přírodními krásami s klesající čelistí, budete si přát, abyste tu mohli zůstat navždy.

Irsko je prostě neuvěřitelně krásné
Irsko je prostě neuvěřitelně krásné

Inspirace k návštěvě míst vám pomůže aby jste neminuli nejkrásnější kouty Irska.

Skryté pláže jsou na ostrově Achill
V dalekém západě země, v kraji Mayo, leží Achill, největší ostrov v Irsku. Na 146 km2 žije jen asi 2500 lidí, takže zde není prostor pro nedostatek prostoru. Na Achill máte tedy naprosto nerušený zážitek z přírody.

Projděte se podél vysokých útesů podél pobřeží, navštivte nespočet rašeliniště nebo objevte skryté pláže. Díky mocným vlnám Atlantiku se ostrov neustále mění.

Teprve v roce 2017 se na jihozápadě ostrova objevila pláž, která byla po dvanáct let zcela pokryta vodou.

Barevné domy vypadají v Eyeries
V samém jihu Irska, na poloostrově Beara, je obzvláště pestrá vesnice. Malé hnízdo zvané Eyeries vyniká okamžitě, protože zde je téměř každý dům natřený pestrobarevně.

Irsko je prostě neuvěřitelně krásné
Irsko je prostě neuvěřitelně krásné

Obyvatelé věnují velkou pozornost tomu, že jejich domy svítí v bohatých barvách – k potěšení návštěvníků. Vesnice má také krásný výhled na záliv Coulagh a je obklopena horami a útesy.

10 milionů turistů! Rekordní rok cestovního ruchu pro Irsko

Rekord cestovního ruchu pro zelený ostrov: Poprvé navštívilo více než deset milionů turistů do Irska. Nejčastěji přišli Italové a Němci. Předchozí rekord je 9,93 milionu turistů.

Je to rekordní rok pro Atlantický ostrov: v roce 2018 přijelo do Irska více než deset milionů turistů – více než kdy jindy. Podle irského “ Independant „, tam bylo více než 10.6 milionů příjezdů ze zámoří. V předchozím rekordním roce 2017 bylo započteno 9,93 milionu příjezdů.

Američané a Němci milují Irsko
Oficiální statistiky zveřejněné centrálním statistickým úřadem ukazují některé zajímavé pohledy: 2,4 milionu návštěvníků přišlo ze Severní Ameriky – počet turistů se tak zvýšil o 13,4 procenta.

Největší irské statky z kontinentální Evropy pocházejí z Německa a Itálie: Zde se počet zvýšil o 9,5 procenta. Austrálie zaznamenala plus 6,7 procenta.

Zdá se, že jen Britové své sousedy nehledají víc než obvykle: jen o 1% více Britů než obvykle cestovalo do Irska – což by mohlo být následkem nadcházejícího Brexitu.

Brexit přináší nejistotu
Zatím je Británie největším turistickým trhem pro domácí cestování – Brexit rozšiřuje nejistotu v odvětví cestovního ruchu. Podle Nialla Gibbonse, hlavního výkonného manažera cestovního ruchu v Irsku, Brexit a jeho důsledky zůstaly skutečnými obavami navzdory dobrému počtu.

Jižní okraji Prahy – Modřany

Vilová část Prahy 4 - Modřany
Vilová část Prahy 4 – Modřany

Modřany byly vždy klidnou oblastí na jižním okraji Prahy, která byla známá pěstováním vína a rybářstvím, později i cukrovarnictvím. Název městské části byl odvozen od původního pojmenování Modřiluhy – starého označení pro zdejší louky porostlé hyacintem modrým. Největší rozkvět Modřany zažily za první republiky, kdy se Praha stala hlavním městem země a z Modřan se dalo prostřednictvím železnice a parníků výborně dojíždět do metropole za prací. V té době tu také poprvé uvítalo diváky modřanské „Bio Lido“, jedno z vůbec prvních kamenných kin na území Prahy. Modřanský biograf a nenucená atmosféra okraje Prahy zde zůstaly dodnes.

Vilová část Prahy 4 - Modřany
Vilová část Prahy 4 – Modřany

Pronájem částečně zařízeného rodinného domu 4+kk, Praha 4 – Modřany

V srdci přírody
Lesy, kam oko dohlédne. Jednou z hlavních předností Rezidence Modřanka je bezpochyby její umístění uprostřed přírody. Zelené jsou nejen okolní břehy Vltavy, ale také největší přírodní chlouba Modřan – přírodní park Modřanská rokle, který poskytuje celou řadu příležitostí k příjemnému trávení volného času. Kromě několika cyklostezek tu vede žlutá turistická značka i naučná stezka pro rodiče s dětmi. Užít si to tu můžou všichni. Mladí na dětském, fotbalovém či basketbalovém hřišti, ti zralejší pak při poklidných procházkách po proudu potoka nebo kolem vodní nádrže.

Pronájem částečně zařízeného rodinného domu 4+kk, Praha 4 – Modřany
Pronájem částečně zařízeného rodinného domu 4+kk, Praha 4 – Modřany

Pronájem rodinného domu 6+kk 216 m² Praha 4 – Modřany, Ke Srážku

Zdravý životní styl
Pokud patříte k příznivcům rozmanitých sportovních aktivit a dáváte přednost aktivnímu odpočinku, pak si vás určitě získá Freestyle park Modřany s půjčovnou in-line bruslí, hřišti na plážový volejbal, pétanque nebo golf. Na zdejší louce si ostatně můžete udělat i piknik a užít si relax se vším všudy. Další golfové jamky najdete v Golfovém resortu Hodkovičky, ještě blíž to budete mít na kurty tenisového centra Tempo. Několik sportovišť je také přímo v sousedství Rezidence Modřanka. V nedalekém Sportovním areálu Hamr-Braník si můžete fotbal nebo volejbal zahrát dokonce i v zimě v multifunkční sportovní hale. Spojení adrenalinu, sportu i zábavy představuje dostihové závodiště Velká Chuchle na druhém břehu Vltavy, kde se děti můžou každou neděli svézt na ponících. Sportovních možností je spousta, stačí si jen vybrat.

Kouzlo řeky
Máte chuť vyrazit na výlety podél Vltavy? S kočárkem, na kole i na bruslích se dají objevovat oba její břehy prostřednictvím několika cest a cyklotras. Po pravém břehu se můžete z Rezidence Modřanka vydat přes Braník až do samého středu Prahy, v opačném směru pak do Komořan a na Zbraslav, třeba na krásný zámek s expozicí Národní galerie obklopený nádherným parkem. Na levém břehu se pro změnu rázem ocitnete v Chuchli a podél Berounky se můžete pohodlně dostat až do Radotína. Rychlé spojení mezi oběma vltavskými břehy zajišťuje malebný lodní přívoz se sezónním provozem z přístaviště u nádraží Modřany. Řeka je v této časti podmanivá a její krása se dá obdivovat z bezprostřední blízkosti.

Bydlení v Modřanech
Developerské projekty na Praze 4, a to především rezidence či byty v částech, jako jsou Modřany, jsou pro vás tou pravou volbou. Klid, snadné spojení do centra, veškerá občanská vybavenost a podmanivá příroda jsou hodnotami, díky nimž jsou byty na prodej na Praze 4 velice žádané – nabízejí totiž výhody, které jiné novostavby v Praze nabídnout nemůžou. Ani vy už tedy nemusíte dál přemýšlet, která rezidence nebo developerský projekt vám bude nejlépe vyhovovat. Rezidence Modřanka na Praze 4 vám poskytne naprosto všechno, co od moderního bydlení čekáte.