Evropský parlament

jak je vytvářen ohromný zisk pro pár lidí a otroctví pro většinu
jak je vytvářen ohromný zisk pro pár lidí a otroctví pro většinu

Evropský parlament má 766 poslanců, kteří jsou voleni každých pět let v přímých volbách. Schází se v Bruselu a Štrasburku a májí kanceláře v Lucemburku.

Evropský parlament je důležitým fórem na úrovni EU pro politickou diskusi a rozhodování. Zástupci Evropského parlamentu jsou voleni přímo ve všech členských státech, aby zastupovali zájmy občanů při legislativě EU a zajistili demokratické fungování ostatních institucí EU.

Článek 232 Smlouvy o fungování Evropské unie vyžaduje, aby Evropský parlament přijal jednací řád. Toto nařízení obsahuje pravidla pro vnitřní organizaci a fungování Parlamentu.

Evropský parlament je shromážděním zvoleným podle Smluv, podle aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (dále jen „akt ze dne 20. září 1976″) a podle vnitrostátních právních předpisů odvozených od Smluv.