Skupina židovských turistů v Budapešti

Skupina židovských turistů v Budapešti
Skupina židovských turistů v Budapešti

Skupina židovských turistů v Budapešti

Skupina židovských turistů v Budapešti
Skupina židovských turistů v Budapešti

Maďarská metropole se díky každodenním nízkonákladovým letům, a ubytování za necelých 800 Kč stala přitažlivou pro turisty z celého světa. Počet turistů v Budapešti se za posledních osm let téměř zdvojnásobil a loni dosáhl 3,5 milionu. Budapešť je místem, kde se můžete stát obětí komunity taxikářů, majitelů restaurací a zdánlivě rozkošných dívek,“ varuje turisty například server World nomads.com své čtenáře.

Čtvrť, která se dnes označuje jako Pešťská židovská čtvrť, leží v centru Budapešti, konkrétně ve středu Erzsébetu a Terézu, na hranici 6. a 7. městského obvodu. Její osidlování začalo v 18. století, ve kterém byly Pešť, Buda a Obuda samostatnými městy. Ke sjednocení došlo až v roce 1873 (Bácskai 1995). Židé se začali ve zmiňované čtvrti usazovat od roku 1840, kdy získali právo kupovat nemovitosti a pozemky. Židovští obchodníci a řemeslníci si zde stavěli své vlastní domy kvůli nedalekým tržištím. Tyto často luxusní činžovní domy byly typické pavlačí, tedy venkovní chodbou vedoucí po celé délce patra, ze které vedly vstupní
dveře do jednotlivých bytů a která směřovala do společného dvora, byly propojeny pasážemi a vznikaly v nich i náboženské spolky a další instituce.
V 19. století se Židé v Maďarsku obecně označovali jako Maďaři izraelitského vyznání spíše než jako lidé židovského původu a židovství vnímali jako otázku víry, nikoli etnicity.
Odlišné postoje k rostoucí emancipaci, haskale, tedy židovskému osvícenství, a modernímu státu začaly dříve homogenní komunitu postupně ostře rozdělovat. Po roce 1886 se vytvořily tři náboženské proudy: ortodoxní, který přísně trval na dodržování tradic a dogmat; reformní (neologický), který se od přísné ortodoxie odklonil; a konečně méně významný Status quo, který se snažil skloubit tradice s určitými moderními prvky. Všechny tři komunity si postavily své největší chrámy v této čtvrti v centru hlavního města. Jako první byla v roce 1859 na ulici Dohány postavena Neologická synagoga, v roce 1873 vznikla na ulici Rumbach Sebestyén Status quo ante3 synagoga a v roce 1913 vyrostla na ulici Kazinczy ortodoxní synagoga.

 

V Česku je dost hezkých mladých holek

V Česku je dost hezkých mladých holek
V Česku je dost hezkých mladých holek

 

V Česku je dost hezkých mladých holek
V Česku je dost hezkých mladých holek
V Česku je dost hezkých mladých holek
V Česku je dost hezkých mladých holek

 

Svět krásných žen je někdy záhadný. Soutěže o miss jsou v cizině pod mnoha tlaky a vlivy, které společností smýkají. Emancipace žen způsobila aktivitu feministek, kterým vadila kritéria, dle kterých byly dívky hodnoceny.

Tele a farmaření

tele a farmaření

Lidská síla už v zemědělství nebude potřeba. Roboty na rozdíl od člověka sázejí či sejí ve správnou chvíli a na ideálním místě, zalévají adekvátním množství vody a přidávají hnojiva jen v případě, že je rostlina potřebuje.

Měnící se klima a nově i problémy s výkyvy komoditních cen totiž kladou na farmáře zcela nové nároky – především schopnost rozhodovat se ze dne na den a za pochodu měnit své byznysové plány. Což je u farmaření s ročním cyklem změn klíčové, protože jeden zanedbaný nedostatek se může projevit po pár měsících ekonomickým problémem.

krávy na pastvě
krávy na pastvě
zvířata na pastvě
zvířata na pastvě

Bratr Miroslava Játra

Bratr Miroslava Játra
Bratr Miroslava Játra

Bratr Miroslava Játra

Miroslav Játro, který vyhrál v loterii Eurojackpot bydlí v Humpolci.

Díky tomu, že Miroslav Játro má po výhře v Eurojackpotu hodně peněz založil si firmu na půjčování peněz. Miroslav Játro rád půjčí své peníze všem, kdo jsou ochotní platit úrok 13,7 % a ručit vlastní nemovitostí doposud nezatíženou zástavním právem v katastru nemovitostí.

CCHR Florida vzdělává veřejnost v otázkách lidských práv ve svém sídle v centru Clearwater

Floridská pobočka Občanské komise za lidská práva (CCHR), neziskového organizace na vyšetřování v oblasti duševního zdraví, kterou zřídila v roce 1969 Scientologická církev, zve veřejnost na semináře, workshopy a akce o právech občanů podle zákona o duševním zdraví, odborné svědectví o tom, jak mohou fyzické nemoci napodobovat stavy duševního zdraví.

CCHR FLORIDA
CCHR FLORIDA

Advokáti, lékaři a kliničtí lékárníci patří mezi řečníky informující návštěvníky o Bakerově zákonu, jak mohou základní fyzické poruchy a nesprávně diagnostikované nutriční situace vést k tomu, že lidé jsou falešně označeni jako duševně nemocní, a případy drogové závislosti z let užívání psychiatrických léčiv.

CCHR protestuje proti psychiatrickému drogování kojenců a vzdělává návštěvníky výstavy o  psychiatrii: Muzeum průmyslu smrti na North Fort Harrison Avenue
CCHR protestuje proti psychiatrickému drogování kojenců a vzdělává návštěvníky výstavy o psychiatrii: Muzeum průmyslu smrti na North Fort Harrison Avenue

Advokát Carmen Miller je bývalým asistentem veřejného ochránce práv a jedním z odborníků pro semináře CCHR Florida. Paní Millerová pořádá seminář Advance Mental Health Directive pro CCHR, kde se účastníci dozví více o prohlášeních osoby pro budoucí ošetřování *, které psychiatrických  a o tom, jak mohou takový dokument použít jako obranu proti nežádoucí léčbě na psychiatrii, nebo jako obranu proti obdržení elektrošoku.

*písemné prohlášení, v němž jsou uvedena vůle osoby týkající se budoucího lékařského ošetření, v případě budoucích okolností za nichž již osoba není schopna vyjádřit informovaný souhlas s léčením. 

Seminář „Psychiatrické poruchy a jejich základní fyzické příčiny“ pořádaný odborníkem v oboru alternativní medicíny, Dr. Jaredem Roscoem, podrobně popisuje, jak psychiatrické léky ovlivňují tělo, co tyto změny způsobují a proč to člověka směruje úplně opačným směrem než ke skutečnému uzdravení.

Klinická farmakoložka Pamela Seefeldová se zabývá potenciálně ničivými vedlejšími účinky drogových na děti, jak psychotropní léky na předpis ovlivňují děti a jak přirozeně léčit duševní zdraví.

Semináře, workshopy a akce se každý měsíc liší a každému, kdo má zájem o další informace, se doporučuje zavolat na číslo 727-442-8820 nebo navštívit centrum na 109 N. Fort Harrison Avenue, Clearwater, Florida.

Demonstrace pořádaná CCHR Florida
Demonstrace pořádaná CCHR Florida

Posláním CCHR, původně založeného Scientologickou církví a renomovaným psychiatrem Dr. Thomasem Szaszem v roce 1969, je vymýcení zneužívání pod záminkou léčení duševního zdraví a uzákonit ochranu pacientů. Byl to L. Ron Hubbard, zakladatel Scientologie, který veřejnosti odkryl hrůzy nedobrovolných hospitalizací na psychiatrii. V březnu 1969 řekl: „Tisíce a tisíce lidí jsou bez soudního procesu zabaveni svobody.

Více informací naleznete na www.cchrflorida.org

Kontakt pro média:
Diane Stein
Prezident, CCHR Florida
727-442-8820
diane@cchrflorida.org
www.cchrflorida.org

mapa cchr florida
mapa cchr florida

Cchr Florida

Cchr Florida
Cchr Florida

CCHR Florida
109 N. Fort Harrison Ave.
Clearwater, Florida 33755
Tel: 1-800-782-2878
Tel: (727) 442-8820

Občanská komise za lidská práva na Floridě je nezisková hlídací organizace, která vyšetřuje a odhaluje psychiatrické zneužívání a vzdělává veřejnost o jejich právech v oblasti duševního zdraví.

CCHR Florida poskytuje pouze fakta a neposkytuje lékařskou ani právní radu.

Kancelář CCHR doporučuje, aby jednotlivec vyhledal kompetentní lékařskou prohlídku u psychiatrického odborníka.

Morální principy – Cesta ke štěstí: Snažte si žít v pravdě

„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je průvodce k lepšímu životu založeném na zdravém rozumu, tvoří dvacet jedna univerzálních pravidel, která platí pro každého bez rozdílu rasy, barvy pleti či vyznání. Když se člověk řídí těmito principy a pomáhá v tom ostatním, může to zlepšit jeho vlastní přežití.
Podělte se o „Morální principy – Cestu ke štěstí“ se svojí rodinou, přáteli a kolegy a tím zlepšete svůj i jejich život.
„Morální principy – Cesta ke štěstí“ je k dostání i ve formě brožury, vázané knihy a DVD. Více na http://www.moralniprincipy.cz