Informační a servisní s.r.o. , Praha IČO 01706756

Informační a servisní s.r.o. , Praha IČO 01706756
Informační a servisní s.r.o. , Praha IČO 01706756

Informační a servisní s.r.o.
IČO: 01706756
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 7jcvnt3
DIČ (DPH): CZ01706756 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Datum vzniku a zápisu
10. červen 2013
Spisová značka C 210608/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Informační a servisní s.r.o.
Sídlo Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha
Identifikační číslo 01706756
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Michal Lánský
okres Jičín
Den vzniku funkce: 10. červen 2013
Způsob jednání
Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně ve věcech nepřesahujících svojí hodnotou výši základního kapitálu. Nad tuto hodnotu jsou oprávněni jednat vždy oba jednatelé společně.
Společníci
Společník
Michal Lánský
okres Jičín
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč

Česká informační společnost, z. s. , Praha IČO 00537896

Česká informační společnost, z. s.
IČO: 00537896
FORMA: Spolek
ADRESA: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 14. květen 1990
Spisová značka L 238/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Česká informační společnost, z. s.
Sídlo Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 00537896
Právní forma Spolek
Pobočný spolek

Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu IČO: 75072661
Buzulucká 570/8, Dejvice, 160 00 Praha
Pobočný spolek je organizační jednotkou ČIS, z.s. 1.1. Zřízení pobočného spolku s právní subjektivitou, který chce jednat svým jménem, projedná Výkonný výbor ČIS, z. s. na základě žádosti o vystavení zřizovací listiny, Registračního listu. Žádost, podepsaná nejméně 3 individuálními členy ČIS, z. s., musí obsahovat důvody a údaje o podmínkách, podporujících jejich odpovědný zájem o zřízení pobočného spolku a jména minimálně dvou odpovědných členů. 1.2. Pobočný spolek zřizuje Výkonný výbor ČIS, z. s., souhlasí-li se žádostí Členská schůze ČIS, a registruje ho pod evidenčním číslem a vystavuje Registrační list s uvedenými údaji: ČIS, z. s. pobočný spolek (plus specifikace individuálním názvem pobočného spolku), adresa sídla Pobočného spolku, jména, adresy bydliště a rodná čísla odpovědných členů, a dalšími údaji dle znění platných zákonných předpisů. 1.3. Vzniklý pobočný spolek požádá příslušný úřad o přidělení identifikačního čísla, IČO, předloží svému místně příslušnému správci daně přihlášku k registraci pro právnické osoby, stanovy ČIS, z.s., kopii registračního listu, kopii o přidělení IČO a dále již jedná jako daňový subjekt ve znění platných zákonných předpisů. 1.4. Pobočný spolek se řídí závaznými zákonnými předpisy a Stanovami spolku ČIS, z.s. a činností naplňuje potřeby a odborné zájmy členů, v pobočném spolku organizovaných, 1.5. Zrušení pobočného spolku se řídí ustanovením dle článku 5., bodu 5.3., písm. f, těchto stanov, 1.6. Orgány pobočného spolku jsou: 1.6.1. Členská schůze pobočného spolku ČIS, z.s. volí předsedu a členy výboru pobočného spolku na pětileté období, vyjadřuje se k hlavním úkolům pobočného spolku, k rozpočtu, ke zprávám o činnosti a hospodaření. Zabezpečuje částku ročního členského příspěvku od individuálních členů ČIS, z. s. v pobočném spolku evidovaných. Zmocňuje nejméně jednoho z organizovaných členů k účasti na Členské schůzi ČIS, z. s, a to písemnou formou. Pro zánik a zrušení registrace pobočného spolku se musí vyslovit nejméně dvě třetiny organizovaných členů pobočného spolku. 1. 6.2. Výkonný výbor pobočného spolku ČIS, z.s. je nejméně tříčlenný, volí si předsedu, je výkonným a řídícím orgánem celé činnosti pobočného spolku mezi Členskými schůzemi. Eviduje v pobočném spolku organizované členy, předává výkonnému výboru ČIS, z.s. přihlášky individuálních členů k zápisu do seznamu členů, zabezpečuje dohodnutým způsobem výběr členských příspěvků u členů ČIS, z. s. , kteří jsou členy ČIS, z. s. a uložení jejich části na účet ČIS, z.s., podává Výkonnému výboru ČIS, z. s. v dohodnutém termínu zprávu o činnosti a stavu majetku pobočného spolku, bezodkladně informuje o změnách, či o významné situaci v pobočném spolku. Odpovídá za svou činnost Členské schůzi pobočného spolku.

Actinet Informační systémy s.r.o. , Praha IČO 25552635

Actinet Informační systémy s.r.o.
IČO: 25552635
Z. KAPITÁL: 1.0 milion Kč
SCHRÁNKA: 5thi5bq
DIČ (DPH): CZ25552635, Detail plátce DPH
ADRESA: U Bulhara 1611/3, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 2. únor 1999
Spisová značka C 67393/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Actinet Informační systémy s.r.o.
Sídlo U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha
Identifikační číslo 25552635

Actinet Informační systémy s.r.o. , Praha IČO 25552635
Actinet Informační systémy s.r.o. , Praha IČO 25552635

Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v rozsahu volné živnosti). -poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software. -zpracování dat, služby databank, správa sítí.
Statutární orgán
Jednatel
Bc. Hanuš Adler
Praha
Den vzniku funkce: 12. duben 2001
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada
Člen dozorčí rady
Tereza Vojtová
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 29. září 2021
Člen dozorčí rady
ing. Stanislav Lín
Praha
Den vzniku funkce: 29. září 2021
Předseda dozorčí rady
Ing. JIŘÍ ŽIVNŮSTKA
Praha
Den vzniku funkce: 29. září 2021
Počet členů 3
Společníci
Společník
SUDOP Consulting and Information Technology a.s. IČO: 06750788
Praha Žižkov Olšanská 2643/1a
Podíl: Vklad: 1 000 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 1 000 000,-Kč

Robert Šlachta v Jeseníku

Robert Šlachta v Jeseníku
Robert Šlachta v Jeseníku

Proč jsme dneska byli v Jeseníku? Protože sem vláda utekla před demonstrací v Praze. Před Přísahou ale neutečou. Přijeli jsme za nimi a řekli jsme jim všechno napřímo!

Všichni ministři opakují, jak moc musí šetřit. A jediné úspory, které navrhují, jsou tahání peněz z kapes obyčejných občanů.

Jak říká naše místopředsedkyně Karolína Kubisková, vláda svoje občany úplně přehlíží. Jako například Jurečkovo nápady na zvyšování věku odchodu do důchodu, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, odmítnutí zvýšení rodičovského příspěvku nebo odmítnutí zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku o výši inflace. A teď další nesmysl. Chtějí zrušit daňovou slevu na manžele. Tahle sleva se týká rodin, kde jeden z rodičů pracuje a druhý se stará o děti. Nejde o žádné slevy pro bohaté. Ale to je možná ten důvod, proč vládě nevadí takovou slevu zrušit.