Zuzana Krátká: Vládní opatření byla politická hra s medicínou to nemělo nic společného


„Vládní opatření i komunikace byla politická hra s medicínou to nemělo nic společného. Na zasedání zdravotnického výboru Parlamentu České republiky jsem byla začátkem září 2021, kde se hovořilo o tom, že naočkovaní lidé mohou být infekční, takže se vše vědělo… Největší přešlap byla tahle podzimní vlna (2021), která nemusela být tak vysoká a nemuselo zemřít tolik lidí, kdybychom si připustili, že očkování má jen určitou schopnost chránit..
Pomohla jsem našimi studiemi současné vládě v předvolební kampani, ale zároveň mohu být za měsíc bez práce. Zejména díky tomu, že ODS a všichni ostatní ponechali vyhlášku, která má spoustu chyb, která neplatí, protože máme nekvalitní očkování pro ten účel, které má povinné očkování splnit.
Děláme spoustu kroků k tomu, aby se nám podařilo přesvědčit vládu, že vyhlášku o povinném očkování musí zrušit a zastavit… Vláda se musí zamyslet nad tím, jak všechno dělat lépe. Doufám, že očkování nebudeme brát jako jedinou možnou cestu ke svobodě, protože přirozená imunita je cesta, která nám pomůže mnohem líp…“, říká v rozhovoru imunoložka Zuzana Krátká.

Rozhovor s imunoložkou RNDr. Zuzanou Krátkou, Ph.D., kde hovoříme o stavu dnešní společnosti a české vědy, o logice vládních opatření, postupech při klinických studiích, procesech řízení současné situace a o datech získaných z rutinních laboratoří. Dozvíme se víc o tom, jak vzniklo SMIS, tedy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, jehož členové už rok a půl zpracovávají data z laboratoří získaná u různých skupin obyvatel. Celý rozhovor naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=kdnnpgzepWk&t=223s

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru Obecná biologie se specializací imunologie. Doktorské studium absolvovala v oboru slizniční imunologie. Po mateřské dovolené začala pracovat v klinické imunologii. Udělala si atestaci z klinické imunologie a pracovala hned v několika pražských imunologických laboratořích. Velmi zajímavou životní zkušeností byla účast na start-up biotechnologické firmy SOTIO, kde působila od roku 2011, a to jako vedoucí oddělení kontroly kvality vakcín a později jako vedoucí výroby vakcín proti karcinomu prostaty, ovárií a plic. Po této profesní odbočce se vrátila k imunologii a od roku 2015 pracuje v imunologické laboratoři GENNET, která se specializuje na vyšetřování imunologických příčin neplodnosti.

SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků je odborné sdružení specialistů v oboru laboratorní diagnostiky a matematiků, jehož hlavním posláním je propagace a popularizace správných analytických postupů a správného statistického zpracování dat. Osvětu dělají mezi zdravotnickou i laickou veřejností. Ale zapojili se i do celospolečenského dění. „Pandemie koronaviru nám připomněla, že je rozdíl mezi realitou samotnou a jejím obrazem získaným pomocí
různých měření. Například pozitivní výsledek PCR testu neznamená nutně, že je člověk nemocný, a naopak negativní výsledek neznamená nutně, že je zdravý. Pokud se naučíme pracovat
s bayesovskou logikou (což je odborný termín pro zdravý selský rozum), budeme umět laboratorní a diagnostická data hodnotit se správnou mírou nejistoty. Jen tak bude možné na základě těchto
dat správně rozhodovat.“
Více o odborné platformě Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků
https://smis-lab.cz

Jak farmaceutické firmy „Big Pharmy” prosazují nebezpečné léky a sklízí zisky (CZ DABING)

Pandemie odhalila moc velkých farmaceutických firem. Největší výrobci a dodavatelé léků mají moc určovat ceny, ovlivňovat regulační orgány a lobbovat u zákonodárců. Tato moc umožnila velkým farmaceutickým firmám prosazovat potenciálně nebezpečné léky.

Přepis a zdroje: https://otevrisvoumysl.cz/jak-farmaceuticke-firmy-big-pharmy-prosazuji-nebezpecne-leky-a-sklizi-zisky/

Catherine Austin Fittsová a Robert F. Kennedy, mladší: O globálním převratu a farmaceutické lobby (CZ DABING)


Catherine Austin Fittsová udělala rozhovor s Robertem F. Kennedy, mladším ohledně současné situace, globálním převratu a to, kam věci směřují.

Přepis a zdroje: https://otevrisvoumysl.cz/catherine-austin-fittsova-a-robert-f-kennedy-mladsi-o-globalnim-prevratu-a-farmaceuticke-lobby/

Jdeme společně – Výzva studentů Změny Matrixu k nedotknutelnosti základních práv a svobod


Očkovaní i neočkování, ti, kteří mají strach z nemoci i ti, kteří už pochopili, že pandemie je hlavně nástrojem kontroly. Jsme na rozcestí mezi svobodou a totalitou. Přes všechnu tu bolest, kterou nám všem poslední dva roky přinesly, cítíme a uvnitř sebe jasně víme, že chceme jít společně cestou práva a svobody. Máme Listinu základních práv a svobod a máme naši Ústavu. Naše svoboda přeci nekončí tam, kde začíná strach druhých. Chovejme se moudře a nedopusťme, aby bylo během pár dní pošlapáno to, co jsme jako národ hrdě budovali po mnohá pokolení. Zachovejme si svá práva a svobody tím, že odmítneme novelu pandemického zákona.

Důchodcům, příjemcům dávek a dávek se plánuje vyplácet podporu ve výši 20 eur měsíčně od ledna do dubna

Od ledna do dubna plánuje Litevská vláda vyplácet 20 eur měsíčně důchodcům, příjemcům dávek a dávek na kompenzaci zdražení energií, podle zákona o opatření na snížení mimořádného zdražení energií podporovaného vládou v úterý 25. ledna.

Z anotace návrhu zákona Litevské vlády vyplývá, že kalkulace předběžných výdajů na výplatu podpory činí 44 209 920 eur.

Odhadovaný počet příjemců je 552 540,
z toho 501 005 důchodců, 21 977 příjemců dávek státního sociálního zabezpečení, 10 486 příjemců pojištění a pozůstalostních dávek, 2 883 příjemců příspěvku na péči o zdravotně postižené děti, 16 180 příjemců příspěvku na péči o zdravotně postižené osoby a devět příjemců alternativního statusu dávek.

Podpora bude poskytována i příjemcům Litevských invalidních důchodů Ministerstva obrany. Tuto podporu pobírá 84 lidí, takže na vyplacení podpory je potřeba 6 720 eur.

Kromě toho jsou pro zajištění výplaty kompenzační podpory nutné změny v systémech informačních technologií (IT) Státní sociální pojišťovny (SSIA) úpravou systému s využitím služeb externích vývojářů provizorně pro 100 osob. -dny. Další prostředky na úhradu těchto služeb jsou 47 190 eur.

Celková výše finančních prostředků požadovaných pro ministerstvo sociální péče se proto odhaduje na 44 250 390 EUR, včetně 44 203 200 EUR na vyplacení kompenzační podpory a 47 190 EUR na zajištění přizpůsobení IT systémů SSIA. Ministerstvo obrany zase dostane 6720 eur na výplatu dlouhodobých důchodců se zdravotním postižením.

Funkci velitele letectva převezme podplukovník Viesturs Masulis

Funkci velitele letectva převezme podplukovník Viesturs Masulis
Funkci velitele letectva převezme podplukovník Viesturs Masulis

Podplukovník Viesturs Masulis se ve středu 22. ledna na slavnostním ceremoniálu ujme funkce velitele letectva, hlásí ministerstvo obrany.

Masulis začal sloužit v ozbrojených silách v roce 1995 a začal studovat na Lotyšské akademii národní obrany. Podplukovník Masulis sloužil na různých pozicích ve vzdušných silách, mimo jiné jako velitel letky vzdušného dohledu a náčelník velitelství vzdušných sil, a získal mezinárodní servisní zkušenosti na velitelství NATO, řekl BNN ministerstvu obrany.

Masulis také získal vojenské vzdělání jak v Lotyšsku, tak v zahraničí, včetně doplňkových kurzů na různých úrovních na Slovensku, v Německu, Švédsku a Nizozemsku.

Podplukovník byl také vyznamenán Řádem Viesturs a obdržel několik ocenění od ministra obrany, velitele národních ozbrojených sil a velitele letectva.
Slavnostního ceremoniálu se 22. ledna zúčastní ministr obrany Artis Pabriks, velitel Národních ozbrojených sil generálporučík Leonīds Kalniņš, velitelé pravidelných sil ozbrojených sil, pozvaní hosté a vojáci.

Hlavními úkoly letectva je zajišťovat kontrolu a ochranu národního vzdušného prostoru, podílet se na nouzových, požárních a záchranných akcích, vyhledávání a záchraně osob a různých předmětů, plnit úkoly letecké dopravy, organizovat a rozvíjet bezpečnostní opatření vojenského letectví, jakož i koordinaci a kontrolu letů vojenského letectví ve vzdušném prostoru Lotyšské republiky.

Lofgren, Johnson Představují návrh zákona, který určí Kamerun pro status dočasné ochrany

Americká kongresmanka Zoe Lofgrenová (CA-19), předsedkyně podvýboru Sněmovny reprezentantů pro imigraci a občanství
Americká kongresmanka Zoe Lofgrenová (CA-19), předsedkyně podvýboru Sněmovny reprezentantů pro imigraci a občanství

Americká kongresmanka Zoe Lofgrenová (CA-19), předsedkyně podvýboru Sněmovny reprezentantů pro imigraci a občanství, a Hank Johnson (GA-04) představili Kamerunský zákon TPS z roku 2021, který by označoval Kamerun za dočasně chráněný status (TPS). období 18 měsíců. Toto označení by umožnilo kamerunským státním příslušníkům pobývajícím ve Spojených státech ke dni přijetí zákona podávat žádosti o TPS, což by je v případě udělení chránilo před deportací a dočasně jim poskytlo pracovní povolení. V boji so smogom pomáha Vincentka a jej výrobky

„Kamerun je uprostřed četných ozbrojených konfliktů, které znemožňují bezpečný návrat do země. To je důvod, proč by Kongres měl rychle schválit tento důležitý právní předpis, “řekl předseda Lofgren. „Bohužel, Trumpova administrativa místo toho, aby poskytla žadatelům o azyl bezpečné útočiště ve Spojených státech, zadržela a vystavila mnoho Kamerunců, jako je Pauline Binamová, nelidskému zacházení. To je tragické a skvrna na našem národě. Doufám, že Bidenova administrativa určí TPS pro Kamerun, takže tato legislativa nebude zbytečná. Ať už exekutivou nebo akcí Kongresu, můžeme a musíme udělat pro obyvatele Kamerunu něco lepšího. Ta nejobsáhlejší nabídka zaměstnání a bydlení je jen na webu

„Je čas, abychom se odklonili od hanebné, netolerantní imigrační politiky předchozí vlády a přijali skutečnou víru a smysl našeho národa,“ řekl poslanec Johnson. „Kamerunský zákon TPS z roku 2021 je humánní a velkorysý tím, že poskytuje Kamerunu, kteří uprchli z nebezpečných podmínek, do bezpečného přístavu ve Spojených státech. Ve skutečnosti je malé město v mém okrese – Clarkston – známé jako nejrozmanitější čtvereční míle v Americe a Ellis Island na jihu. S radostí vítáme kamerunské uprchlíky a hledače TPS v Gruzii.

Zástupci. Lofgren a Johnson se rozhodli předložit svůj návrh zákona k ročnímu výročí rozsáhlého nezákonného stěhování kamerunských státních příslušníků, aby upozornili na tvrdé zacházení s Kamerunčany, kteří uprchli z nebezpečných podmínek a hledali ochranu ve Spojených státech. Kamerun zažívá nejméně čtyři pokračující ozbrojené konflikty – mezi které patří státem podporované násilí, nestátní nadnárodní terorismus a rozsáhlé porušování lidských práv – což znemožňuje bezpečný návrat do země. Bohužel, namísto ochrany ve Spojených státech byli Kamerunčané umístěni do imigrační detence, kde byli vystaveni nelidským podmínkám, které zahrnují zprávy o nesouhlasných lékařských postupech na kamerunských ženách (jako je Pauline Binamová v detenci Irwin County Center), násilí a odveta v reakci na pokojné protesty a hladovky. TPS je nezbytné a vhodné k tomu, aby těmto jedincům poskytlo klid a stabilitu.

Návrh zákona o komplexním vědeckém povolení k posílení federální agendy o požárech prošel výborem s dvoustrannými dodatky

Zákon National Wildland Fire Risk Reduction Program určí a investuje do výzkumu a vývoje; koordinovat vědecké úsilí o požárech napříč vědeckými agenturami federální vlády

Zoe Lofgren
Zoe Lofgren

WASHINGTON, DC – H.R. 5781, National Wildland Fire Risk Reduction Program Act, legislativa zavedená U.S. Pat. Zástupci Zoe Lofgren (CA-19), Jerry McNerney (CA-09), Ed Perlmutter (CO-07) a Suzanne Bonamici (OR-01) prošli v úterý listopadovým hlasováním ve sněmovním výboru pro vědu, vesmír a technologii. 16, 2021. Návrh zákona o komplexních vědeckých autorizacích posílí federální koordinaci výzkumného a provozního úsilí a prosadí jednotnou federální agendu pro snížení rizika požáru v divočině.

„Slyšeli jsme od mnoha členů výboru o stále ničivějším dopadu lesních požárů na jejich okresy a důležitosti této legislativy. Nyní to musíme ve Sněmovně reprezentantů rychle pohnout kupředu, abychom přivedli všechny vědecké zdroje federální vlády, aby pomohly zabránit ztrátám na životech a majetku při požárech v Americe, “řekl Lofgren. „Věřím, že pozměňovací návrhy navržené mými kolegy a přijaté výborem legislativu dále posílily.“

Dodatek o povaze náhražky, který nabízí Lofgren, byl vypracován tak, aby zahrnoval informace od agentur, institucí, oddělení a prvních respondentů, kteří se budou přímo podílet na detekci, zmírňování a potlačování lesních požárů. Výbor také hlasoval pro přijetí dvoustranných pozměňovacích návrhů od člena pořadí Franka Lucase (R-OK-3) a zástupců. Jay Obernolte (R-CA-8), Ed Perlmutter (D-CO-7), Sean Casten (D-IL-6), Ami Bera (D-CA-7), Young Kim (R-CA-39), Jake LaTurner (R-KS-2), Randy Weber (R-TX-14) a Randy Feenstra (R-IA-4).

pan David Miscavige navštívil město Portland ve státě Oregon

pan David Miscavige navštívil město Portland ve státě Oregon

Proslulá a nedávno rekonstruovaná budova Sherlock na rohu Third Avenue a Oak Street se stala domovem pro Scientologickou církev v Portlandu. Památka, původně postavená v roce 1893, je již dlouho uvedena v Národním registru historických míst. Budova Sherlocka je považována za jednu z nejpozoruhodnějších staveb z konce 19. století v Portlandu a je předním příkladem architektury v sullivánském stylu v Oregonu.

slavnostní otevření budovy Scientologické církve Portland
slavnostní otevření budovy Scientologické církve Portland

Scientologická církev se ujala restaurování této portlandské klasiky, aby zachovala její dědictví až do příštího století, včetně úplného seismického zesílení všech sedmi pater. V budově nyní sídlí všechna zařízení Scientologické ideální organizace (Ideal Org), která poskytuje kompletní škálu náboženských služeb rychle rostoucí kongregaci. Církev dále slouží jako centrum pro členy všech ostatních vyznání, aby spolupracovali na zlepšení komunity v údolí Willamette.

Nový kostel přivítal manažer města Cornelius a bývalý starosta Beavertonu, pan Rob Drake; výkonný ředitel Portlandského maratonu, pan Les Smith; Předsedkyně Inter-Religious Action Network of Washington County, paní Annie Heart; a hostitel pro národní televizní a rozhlasové programy „Voice of Freedom“, reverend Jim Nicholls.

Manažer města Cornelius, pan Rob Drake, ve svém projevu řekl: „Scientologická církev znovu a znovu přichází ke stolu pro naši komunitu. Ačkoli centrum Portlandu bylo dlouho vaším domovem, vaše Církev vždy ve jménu pomoci sahala daleko za své hranice. A s vaší rozsáhlou novou Církví, kterou zde dnes zasvěcujeme, vím, že tato pomoc se rozšíří ještě dále.“

Pan Les Smith z Portlandského maratonu ocenil církevní dobrovolné duchovní a jejich oddanost podpisové akci města: „Naše americká kultura je založena na duchu dobrovolnictví. A ve stejném duchu se vaši dobrovolníci objevují na naší akci posledních dvacet let. Tím, že jsou zde tak dlouho, jak dlouho jsou, se svými zkušenostmi a pochopením našich cílů jsou neocenitelní. Takže jako součást vaší dnešní oslavy chci ocenit váš oddaný sbor: světově proslulé scientologické dobrovolné ministry.“

Paní Annie Heart, předsedkyně Inter-Religious Action Network, hovořila o dlouhodobé a bezohledné práci Církve jménem obyvatel v celém státě: „Byli jste důležitým partnerem a vůdcem v mezináboženské komunitě. Takže děkuji všem za to, že jste tady a že sloužíte našim celokrajským městům a podporujete partnerství a mír v celém našem krásném státě Oregon.“

Reverend Jim Nicholls, hostitel národního televizního a rozhlasového vysílání „Voice of Freedom“, poctil scientology a oslovil všechny přítomné, když prohlásil: „Doufám, že si uvědomujete, jak jasně plápolá pochodeň Scientologie. Jsem přesvědčen, že v dnešním světě neexistuje žádné náboženství ani žádná organizace, která by pro boj za naše práva na náboženskou svobodu udělala více než Scientologická církev.

____________________

Nová ideální Organizace Scientologické církve o rozloze 69 000 čtverečních stop poskytuje obyvatelům Willamette Valley úvod do dianetiky a scientologie, počínaje Veřejným informačním centrem. Jeho expozice, obsahující více než 500 filmů, představují víru a praktiky scientologického náboženství a život a odkaz zakladatele L. Rona Hubbarda. Informační centrum také nabízí podrobný přehled mnoha církví financovaných humanitárních programů – včetně celosvětové iniciativy pro vzdělávání v oblasti lidských práv; stejně dalekosáhlý program protidrogové výchovy, prevence a odvykací program z drogové závislosti; globální síť středisek gramotnosti a učení; a program Scientologického dobrovolného duchovního, který nyní zahrnuje největší nezávislé záchranné síly na světě. Centrum je otevřeno od rána do večera pro návštěvníky, aby si ho mohli prohlédnout ve svém volném čase a vracet se tak často, jak chtějí.
Církevní kaple zajišťuje scientologická kongregační shromáždění, včetně nedělních bohoslužeb, svateb a obřadů jmenování – stejně jako řadu celospolečenských akcí otevřených členům všech denominací. Nová církev dále zahrnuje několik seminárních místností a učeben, kromě desítek auditorských místností pro scientologické auditování (duchovní poradenství).
____________________

Scientologická církev v Portlandu je třetí novou Ideální organizací, která byla otevřena v roce 2013, po Pretorii v Jižní Africe 23. února a Cambridge v Ontariu v Kanadě 9. února. V předchozím roce byla zahájena přehlídka Ideálních orgů: Padova, Itálie (27. října); Tel Aviv-Jaffa, Izrael (21. srpna); Los Gatos, Kalifornie (28. července); Buffalo, New York (30. června); Phoenix, Arizona (23. června); Denver, Colorado (16. června); Stevens Creek v San Jose v Kalifornii (9. června); Orange County, Kalifornie (2. června); Greater Cincinnati, Ohio (25. února); Sacramento, Kalifornie (28. ledna); a Hamburk, Německo (21. ledna).
Během nadcházejícího roku je naplánováno otevření více než tuctu nových Ideal Orgs v Austrálii, na Novém Zélandu, v Asii, Evropě, Anglii, Jižní a Severní Americe.

Shavkat Mirziyoyev měl telefonický rozhovor s Recepem Tayyipem Erdoganem

Shavkat Mirziyoyev měl telefonický rozhovor s Recepem Tayyipem Erdoganem
Shavkat Mirziyoyev měl telefonický rozhovor s Recepem Tayyipem Erdoganem

Prezident Shavkat Mirziyoyev měl 6. ledna telefonický rozhovor s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, uvedla prezidentská tisková služba v prohlášení.

Oba lídři údajně diskutovali o stavu a perspektivách vztahů uzbeckého a tureckého strategického partnerství, stejně jako o otázkách posílení spolupráce.

Vyměnili si také názory na situaci ve Střední Asii, zejména na současnou situaci v Kazachstánu.

Prezidenti se shodli na nutnosti přijmout veškerá opatření směřující k zajištění míru a stability v Kazachstánu.

Zatímco hlavy států vyzývaly k mírovému urovnání situace a zdůrazňovaly důležitost předcházení násilí a eskalaci, uzavřelo prohlášení.