Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti

Charakteristiky socialismu a kteréhokoliv jiného utlačovatelského systému a společnosti:
– existuje jen jedna pravda. S odpůrci jedné pravdy je třeba zatočit. Dokud není moc uchopena, protistrana je dehonestována, její příznivci zastrašováni, vylučováni z debaty. Vytváří se opovržení vůči jiným názorům.
– neplatí presumpce neviny. Člověk je buď vinen z podstaty nebo svou nevinu musí dokazovat.
– stát a systém porušuje své vlastní zákony a Ústavu, jako tomu bylo v posledních letech při kovidu, ale u občanů to tvrdě trestá, přestože na to právě podle zákona a Ústavy nemá právo
– přehnané nařízení, zákazy vycházení po určité hodině, kdy si systém cvičí svaly na občanech
– podpora neprodukce a vysoké zdanění. Kdo neprodukuje, je podporován, dotován, kdo produkuje, maká, je tvrdě zdaněn.
– soukromí neexistuje. Před uchopením moci začíná systém okopávat základy soukromí. Nic není soukromé. Záminka může být čím topíš (právo úřadu vstoupit do obydlí), jaký máš názor (kontrola tajnými službami, jako to dělala např. STB, tzn. odposlechy, špehování), tvoje ochrana při nehodě (systém kontroly v autech od roku 2024), návrh na zákon, kdy může dětský ombudsman kontrolovat rodinu doma.
– při získávání moci se systematicky pracuje na zničení dobrého jména oponentů, jejich vyloučení z rozhodování, vlivu na společnost
– je zakázán jiný názor (buď je to od ďábla, imperialisty, atd)
– existuje rozpor mezi tím, co systém proklamuje a tím, co dělají prominenti systému
– vlastnictví je buržoazní (nemoderní) přežitek. Důvod je domnělý třídní boj nebo uvědomělost pro odvrácení určité nejisté zkázy. Nikdo by neměl nic vlastnit. Vše je erár. Podle toho také věci vypadají.
– vzděláváním dětí od jejich nejútlejšího věku, aby neměly pochybnosti o správnosti aktuální ideologie. Dále v životě vychází z falešných informací, na kterých staví ostatní vědění a proto nemohou mít ani pochybnosti. Stádní efekt je dosažený skupinovým vzděláváním.
– placení jsou vědci a projekty, které podporují ideologii dobra pro všechny
– udávání je občanská povinnost, činíš nejvyšší dobro. Nepřítel neustále číhá na naše selhání, proto je třeba být obezřetný (v Rusku byly cedulky: Pozor, nepřítel naslouchá)
– je šířen strach a nenávist vůči vymyšleným viníkům nebo těm, kteří se ještě nepodřídili.
– nástroj na ovládnutí společnosti je dále používán pocit viny (např. něco vlastnit na rozdíl od těch, kteří nic nemají, příliš utrácet, cestovat, spotřebovávat nebo patřit k nějakému státu s jeho předešlou utlačovatelskou historií)
– další nástroj je postavit dvě skupiny proti sobě pomocí pomluv, vytváření strachu anebo roztříštit společnost na základě obrovské množství vyhrocených témat a dosáhnout toho, že se zabývají nenávistí proti sobě, zatímco systém převezme moc. Roztříštěním na mnoho silně emotivních témat, zanikne účel skupiny nebo národa a jeho společné povědomí a určitě soudržnosti, jako je tomu např. při občanské válce.
– v počátcích existují bojůvky (Lidové milice, spolky udavačů, apod)
– lidé zjišťují, že se nevyplatí vyčuhovat a být jakkoliv aktivní. Iniciativa se stává nebezpečnou. Ideální je nebýt viděn. To platí i v práci a tak společnost neprospívá ekonomicky nebo chudne. Úpadek je v tvořivosti, schopnosti brát za něco skutečnou zodpovědnost.
– společnost je budována pod příslibem blaha pro všechny. Obvykle z toho těží jen privilegovaná skupina, ostatních žití se zhoršuje.
– protože žije společnost ve lži a pod útlakem, což jsou nemorální a degradující faktory, stav společnosti samotné je snížení morálky (za komunistů bylo heslo: kdo nekrade, okrádá svou rodinu)
– monopolizace ekonomiky, médií. Soudnictví podle ideologické příručky.
– tabule viníků. Systém potřebuje mít vnitřní a vnější nepřátele, aby zdůvodnila svojí nefunkčnost, úpadek.
– skupina je vše a jedinec není ničím. Kolektivismus je součástí státní ideologie. Toto je v rozporu s pravidlem života, protože jedinec je vynálezcem, tvůrcem uměleckého díla, chlapíkem, co z ničeho vybuduje továrnu. Skupina tomu přispívá, ale není tvůrcem a tím, kdo danou věc dotáhne do konce.
– i když je skupina vše, existují rovnější mezi rovnými. Pro ně pravidla systému neplatí nebo je upraví tak, aby jim vyhovovala.
– systém je sám o sobě nefunkční, ztrácí konkurenci, pokud ještě nějaká existuje v okolních zemích. Protože existuje cenzura, lidé nemají žádné srovnání s efektivitou jiných systémů. Pochybovat o systému je bráno jako kacířství, je trestáno.
– k moci se dostávají diletanti nebo šílenci, jejichž nastavení mysli je hnáno nutkáním vše zhoršit, podpořit vše špatné a odstranit dobré (protože absolutna neexistují, ani komunisté minulosti nedělali jen zlé věci)
– o postupu v systému nerozhodují schopnosti, aktivita a výsledky, ale schopnost citovat stávající ideologii bez zaváhání, částečně neviditelnost a intriky
– systém se dostal k moci pomocí záminky. Ať už je to třídní boj, úbytek pracovní síly jako při zavedení nevolnictví nebo otrokářská minulost společnosti. Pocit viny je jeden z nástrojů. Je použit jako záminka.
– součástí strategie je tedy vždy: šíření strachu, vnější a vnitřní nepřítel, vytvoření pocitu viny a záminka pro provedení akce a převzetí moci (pomalé nebo rychlé, jako např. ve 30 letech v Německu hitlerovci, kdy zinscenovali podpálení Reichstagu, které svedli na komunisty). Vždy je to vnuceno „ve jménu dobra“, přestože by to většinou chtěla menší část společnosti.
– systém nemá nic společného se svobodou volby. Rozhoduje o životě a smrti a jako například v Číně nebo Iránu, i o narození. Vše je plánováno shora. Jen státní aparát, nejvyšší vůdce nebo šedá eminence ví nejlépe, jak bys měl žít.
– důraz je na nových symbolech, jako je vyvěšování vlaječek, památníky, atd, přičemž se neřeší podstatné strategické záležitosti (vyspělost průmyslu, brutální byrokracie, strategické suroviny, jako v případě EU)
– dehonestace a odmítání funkčních modelů, jako je svoboda projevu, soukromí, rodina, stát, národ a povyšování nových, úzkou skupinou lidí vytvořených ideologií, přestože jsou tyto ideologie nevyzkoušené nebo se v historii ukázali jako nefunkční nebo brutální
– dostat pod ideologii sport, umění, lidské myšlení a ekonomii

Prezident Bolsonaro: Ozbrojené síly nebudou zasahovat do voleb

Prezident Brazílie Jair Bolsonaro
Prezident Brazílie Jair Bolsonaro

Prezident Brazílie Jair Bolsonaro ve čtvrtek (12. dubna) během živého vysílání na sociálních sítích řekl, že ozbrojené síly nebudou zasahovat do voleb. Prohlášení bylo reakcí na šéfa Nejvyššího volebního soudu (TSE) Edsona Fachina, který kritizoval pokusy zdiskreditovat brazilský volební systém.

Prezident řekl, že na základě toho, co si Fachin myslí, že chtějí ozbrojené síly zasahovat do volebního soudnictví, neví. „Neexistuje žádné zasahování, nikdo nechce nic vnucovat, nikdo nechce útočit na průzkumy, útočit na demokracii, nic z toho. Neexistují žádné činy proti demokracii. Pro rány boží! Transparentnost voleb…je věcí národní bezpečnosti,“ dodal Bolsonaro.

O několik hodin dříve, během návštěvy místnosti TSE, kde se provádějí bezpečnostní testy na elektronických hlasovacích zařízeních, ministr Edson Fachin kritizoval pokusy vzbudit podezření na elektronické hlasovací přístroje.

„Volby se zabývají neozbrojenými silami, a tedy se týkají civilního obyvatelstva, které si svobodně a vědomě volí své zástupce. Takže dialog ano, kolaborace ano, ale poslední slovo má volební soud,“ Fachin řekl.

Od loňského roku jsou ozbrojené síly součástí volební komise pro transparentnost (CTE), kterou vytvořila sama TSE a která zahrnuje různé orgány. Jeho účelem je poskytnout ještě větší transparentnost volebnímu procesu. Vojenští příslušníci předložili soudu řadu návrhů týkajících se volebního procesu, z nichž některé byly přijaty a jiné soud nezapracoval.

„2. října budou mít Brazílie čisté, bezpečné, pokojné a zabezpečené volby. Nikdo a nic nebude zasahovat do volebního práva. Nepřipouštíme žádnou okolnost, která brání Brazilcům vyjádřit se,“ prohlásil Fachin.

Brazilská ministryně a první dáma Brazílie představují vládní akce zaměřené na ženy

Brazilská ministryně a první dáma Brazílie představují vládní akce zaměřené na ženy
Brazilská ministryně a první dáma Brazílie představují vládní akce zaměřené na ženy

Brazilská ministryně pro ženy, rodinu a lidská práva Cristiane Rodrigues Brito a první dáma Michelle Bolsonaro v neděli (8. května) uspořádaly projev vysílaný rozhlasovými a televizními stanicemi ke Dni matek. Poukázali na několik programů brazilské vlády zaměřených na ženy, od mateřství po podnikání.

„Ženy jsou prioritou nejen pro Brazil Aid, vládní program převodu příjmů, ale také pro programy bydlení a pro všechny procesy legalizace půdy,“ řekla Michelle Bolsonaro. Rovněž byly zdůrazněny akce nabízející zásluhy za produktivní začlenění žen.

První dáma ve svém projevu zmínila Program příjmů a příležitostí (PRO), který umožňuje proplácení výdajů s jeslí, a uvolnění penzijního fondu FGTS na úhradu výdajů s předškolním vzděláváním.

Na druhou stranu, ministryně Brito dodala, že Pro podporuje podporu zaměstnatelnosti žen s kvalifikací ve strategických oblastech, aby mohly růst ve své profesi, a podporu matek při návratu z mateřské dovolené.

Během akce byl zahájen program Cuida Mais Brasil. Zaměřuje se na zdraví žen a matek a dětí. Více než 170 milionů BRL (33 milionů dolarů) bude investováno do tohoto programu na poskytování péče ženám před, během a po těhotenství.

„Další novou strategií, kterou jsme vytvořili, abychom oslovili v Brasílii ženy, je brazilský program Matky. Prosazuje veřejné politiky zaměřené na integrální ochranu důstojnosti žen, aby je podpořila během jejich mateřství, od početí až po fázi péče o dítě,“ uvedla ministryně. Tato akce je podle ní realizována v partnerství s obcemi.

Fitch Ratings aktualizovala prognózu růstu HDP Turkmenistánu

Fitch Ratings aktualizovala prognózu růstu HDP Turkmenistánu
Fitch Ratings aktualizovala prognózu růstu HDP Turkmenistánu

Fitch Ratings předpovídá růst HDP Turkmenistánu v roce 2022 na 1,7 procenta, uvádí Trend prostřednictvím agentury.

Fitch Ratings revidovala své předpovědi růstu HDP pro země SNS+ kvůli nepřátelství mezi Ruskem a Ukrajinou a následným ekonomickým dopadům na region.

Podle zprávy předchozí prognóza agentury Fitch Ratings pro Turkmenistán předpokládala hospodářský růst země pro rok 2022 na úrovni 3,5 procenta.

„Turkmenistán v současnosti vyváží veškerý plyn na základě dlouhodobých smluv se zpožděním v cenové struktuře, což znamená, že velká část cenového dopadu bude pociťována v roce 2023,“ uvedl Fitch Ratings.

Agentura poznamenala, že přímá obchodní spojení v kombinaci s cestovním ruchem a tokem převodů peněz z Ruska jsou klíčovým přenosovým kanálem pro země SNS+.

CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651

CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651
CGY Private Investment Holding s.r.o. , Praha IČO 07043651

CGY Private Investment Holding s.r.o.
IČO: 07043651
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: 6gb7s5x
ADRESA: V jámě 699/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 17. duben 2018
Spisová značka C 293621/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma CGY Private Investment Holding s.r.o.
Sídlo V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 07043651
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán

CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062

Jednatel
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha
Den vzniku funkce: 17. duben 2018

CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062

Při výkonu funkce zastupuje
Adam Škoda
okres Cheb
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně.

Ke Dni přátelství scientologové rozdávají brožury Cesty ke štěstí
Společníci
Společník
CGY Asset Management Company s.r.o. IČO: 07015062
Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha
Podíl: Vklad: 100 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: Základní
Základní kapitál 100 000,-Kč

Scientologická církev Kalifornie – Silicon Valley

Silicon Valley (česky Křemíkové údolí) je přezdívka nejjižnější části aglomerace San Francisco Bay Area v Severní Kalifornii ve Spojených státech amerických. Rozkládá se v údolí Santa Clara, které na severu hraničí se Sanfranciským zálivem. Název pochází z roku 1971, kdy v americkém časopise Electronic News začala vycházet týdenní rubrika „Silicon Valley USA“ od Dona Hoeflera o velké koncentraci společností zabývajících se křemíkovými mikročipy a počítači. Tyto společnosti postupně vytlačily ovocné sady, které daly této oblasti její původní jméno – Údolí potěchy srdce.

Existují místa tak zvláštní, že už jen jejich názvy evokují mocné obrazy a slova – Gettysburg, Stonehenge, Parthenon, abychom jmenovali jen některé. Místa, kde se rodily a psaly příběhy, velké činy a dějiny.

Scientologie v Silicon Valley
Scientologie v Silicon Valley

Zde je další legendární lokalita: Silicon Valley, zastrčené mezi zálivem San Francisco Bay a pohořím Santa Cruz. Zde zakořenil a rozkvetl digitální věk, kde bylo téměř vše v lidské civilizaci transformováno počítačovými čipy a internetem, kde byl jazyk budoucnosti psán v jedničkách a nulách.

Scientologická církev Silicon Valley
Adresa: 1080 Linda Vista Ave, Mountain View, CA 94043, Spojené státy
Telefon: +1 650-969-5262

Slavnostní otevření Scientologické církve v Silicon Valley Spojené státy Americké
Slavnostní otevření Scientologické církve v Silicon Valley Spojené státy Americké

A jednoho jasného, ​​pozdně zimního dne, 18. února 2018, byla k legendě ze Silicon Valley přidána další kapitola. Na zvláštním místě, kde byla uctívána brilantnost intelektu, se sešlo 2000 lidí, aby oslavili další určující rozměr lidstva: ducha.

slavnostní otevření nové budovy Scientologie v Silicon Valley
slavnostní otevření nové budovy Scientologie v Silicon Valley

Událostí bylo otevření Scientologické církve v Silicon Valley. Kostel zachycující styl a kulturu digitálního světa je moderní, nablýskaná, dvoupatrová stavba o rozloze 50 000 čtverečních stop, která se nachází několik minut od centra města Mountain View v srdci Silicon Valley. Nedaleko jsou rozlehlé kampusy a kancelářské komplexy, kde sídlí Googleplex, Microsoft, Apple, Intel, Tesla, Netflix a eBay.

slavnostní otevření nové budovy Scientologie v Silicon Valley
slavnostní otevření nové budovy Scientologie v Silicon Valley

„Tady se skutečně může revoluce ‚digitální technologie‘ proměnit v evoluci ‚duchovní technologie‘ – a to vše ve jménu lidské vynalézavosti, lidské brilantnosti a osobní svobody,“ řekl David Miscavige, církevní vůdce scientologie, slavnostně otevřen budovu Scientologické církve v Silicon Valley Church, 65. takové zařízení na světě.

David Miscavige, církevní vůdce scientologie
David Miscavige, církevní vůdce scientologie

Tyto církve ztělesňují dvojí aspirace zakladatele scientologie L. Rona Hubbarda – optimální místa, kde mohou členové náboženství postupovat po duchovní cestě zvané Most k úplné svobodě a kde mohou být celé komunity vyburcovány v křížových výpravách k boji proti drogám a sociálním sporům. a psychiatrickému zneužívání, prosazovat etiku a morálku, podporovat lidská práva a reagovat na katastrofy.

Scientologie v Silicon Valley
Scientologie v Silicon Valley

Scientologické organizace jsou spojnicí pro komunity – a ještě více místem, kde je průnik mysli, těla a ducha hmatatelnou realitou. Jak pan Miscavige vysvětlil davu scientologů a příznivců, se slavnostním otevřením nové Scientologické církve v Silicon Valley přichází nové spojení: Síla uvolnit plný potenciál tohoto nového tisíciletí, síla duch.

Scientologická církev Silicon Valley
Scientologická církev Silicon Valley

Otevření Silicon Valley mělo jedinečný status. Další nový scientologický kostel, tento v Salt Lake City, byl také slavnostně otevřen panem Miscavige během téhož víkendu. Je to poprvé, co Scientologie otevřela dvě nové církve zády k sobě – svědectví o zrychlujícím se tempu otevírání církví a rostoucí celosvětové expanzi náboženství.

prostory akademie Scientologická církev Silicon Valley
prostory akademie Scientologická církev Silicon Valley

Spolu se Silicon Valley jsou scientologové již léta aktivní v Bay Area v nedalekém San Franciscu, San Jose a Los Gatos. Práce místních farníků a dobrovolníků přinesla církví sponzorovanou kampaň United for Human Rights k více než 10 000 obyvatel, aby se naučili svá lidská práva. Program Svět bez drog se ukázal jako nejúčinnější, s více než 300 000 distribuovanými brožury Pravda o drogách, které přispěly k poklesu kriminality související s drogami ve vysoce rizikových zónách – první pokles za více než deset let. A nedávno místní scientologičtí dobrovolní ministři poskytli pomoc záchranným týmům po požárech v okrese Sonoma v roce 2017.

prostory akademie Scientologická církev Silicon Valley - místnost pro komunikační kurz
prostory akademie Scientologická církev Silicon Valley – místnost pro komunikační kurz

K slavnostnímu otevření se připojilo mnoho uznávaných občanských vůdců Silicon Valley: pan James Sweeney, právník aktivní v Black American Political Association of California; poručík Glenn Walsh z California Narcotics Officers’ Association a California High Intensity Drug Trafficking Areas Programs; paní Anu Peshawaria, poradkyně města Fremont; a reverenda Alice Baber-Banks z Christian Fellowship Ministry a konzultantka kalifornských dětských lékařských služeb.

budova Scientologické církve Silicon Valley
budova Scientologické církve Silicon Valley

Pan Sweeney ocenil Církev a její podporu Občanské komisi pro lidská práva (CCHR), která bojuje proti nadměrnému užívání drog u kalifornských pěstounů. „Scientologická církev má neutuchající oddanost lidstvu,“ řekl. „Rád tomu říkám ‚buldočí houževnatost‘ jménem dobrého chlapa. A já jsem měl tu čest mít výhled z ringu. Ve skutečnosti jsem vstoupil do ringu. Bojovali jsme a vyhráli jsme trvalou změnu, abychom omezili omámení našich dětí a nechali to zapsat do zákonů naší země.“

terasa - Scientologická církev Silicon Valley
terasa – Scientologická církev Silicon Valley

Poručík Walsh hovořil o své dlouhé historii s programem Svět bez drog, podporovaným církví: „Viděl jsem, jak drogy zničí jednotlivce. Drogy nezajímají vaše náboženství, vaše ekonomika, vaše pohlaví nebo kolik přátel máte na Facebooku,“ řekl. „No, tady to skončí, teď to skončí a skončí to u Světa bez drog a Scientologické církve.“ Vybudovali jste hnutí, které může ve skutečnosti zadržet vlnu zneužívání drog.“

prostory Hubbardova poradentského centra Scientologická církev Silicon Valley Spojené státy Americké
prostory Hubbardova poradentského centra Scientologická církev Silicon Valley Spojené státy Americké

Paní Peshawaria řekla davu: „Věřím, že Scientologická církev může vyvinout léčebný proces pro každého občana Silicon Valley. Dává mi velkou naději, že vaše programy nyní dláždí cestu k lepšímu životu právě tady.“ V oblasti známé svým inovativním myšlením dodala: „Dnes oslavujeme zcela nové paradigma možností. Protože toto je koneckonců náboženství 21. století – Scientologická církev!“

prostory prodejny knih Scientologická církev Silicon Valley
prostory prodejny knih Scientologická církev Silicon Valley

Pastor Baber-Banks vyprávěl o svém partnerství se scientology při prosazování sjednocených komunit prostřednictvím mezináboženské spolupráce. „O Scientologické církvi jsem se dozvěděla v Mezináboženském úřadu, když jsem se připojila před více než deseti lety,“ řekla. „Bylo tak vzrušující vidět kolem stolu 10 náboženských vůdců, všichni jinak vypadající, jinak jednající, jinak smýšlející. Ale když jsme se modlili jeden za druhého a za sebe, byli jsme jedno… Způsob, jakým se k sobě chováme, je, jako bychom byli sjednoceni. Ano, je to Amerika, kterou všichni chceme, ožívá přímo před našima očima v Scientologické církvi.

„Ve jménu věčného bratrství a sesterství,“ dodala, „postavme se a oslavme tento úžasný den a slavné slavnostní otevření. A pojďme stát společně, abychom vytvořili lepší národ a lepší svět!“

Návštěvníci dorazí do nové Scientologické církve Silicon Valley přechodem přes prostorné nádvoří s palmami. Vstupují do veřejného informačního centra, které jim nabízí úvod do dianetiky a scientologie. Jeho expozice, obsahující více než 500 filmů v 17 jazycích, představují víru a praktiky scientologického náboženství a život a odkaz zakladatele L. Rona Hubbarda.

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard vyvinul Purification Program, aby osvobodil jednotlivce od duševního a duchovního poškození způsobeného drogami a toxiny, prostřednictvím režimu cvičení, sauny a výživy – to vše je poskytováno v Purification Center.
Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard vyvinul Purification Program, aby osvobodil jednotlivce od duševního a duchovního poškození způsobeného drogami a toxiny, prostřednictvím režimu cvičení, sauny a výživy – to vše je poskytováno v Purification Center.

Informační centrum také podrobně popisuje mnoho humanitárních iniciativ, které Scientologie podporuje. Patří mezi ně celosvětová vzdělávací kampaň o lidských právech; dalekosáhlé protidrogové osvětové, preventivní a rehabilitační programy; globální síť středisek gramotnosti a učení; a Scientology Volunteer Ministers corps, který se stal největší nezávislou záchrannou silou na světě.

Scientologická církev Silicon Valley
Scientologická církev Silicon Valley

Kaple nové městské scientologické církve zajišťuje scientologická kongregační shromáždění, která zahrnují nedělní bohoslužby, svatby a obřady jmen, stejně jako řadu celospolečenských akcí, jako jsou bankety, semináře a workshopy, otevřené pro členy všech denominací.

prostory Scientologické kaple, lemované kodexy a krédem Scientologické církve, se používá pro sborové obřady a bohoslužby – včetně nedělních bohoslužeb, svateb a obřadů křtin. Kaple také slouží jako ideální místo pro semináře, bankety a akce ve jménu komunitní spolupráce pro zlepšení Silicon Valley.
prostory Scientologické kaple, lemované kodexy a krédem Scientologické církve, se používá pro sborové obřady a bohoslužby – včetně nedělních bohoslužeb, svateb a obřadů křtin. Kaple také slouží jako ideální místo pro semináře, bankety a akce ve jménu komunitní spolupráce pro zlepšení Silicon Valley.

Stylová kavárna Bayshore Café – s vnitřním i venkovním posezením – představuje místo setkání pro účastníky akcí a také pro farníky během přestávek v jejich scientologických službách.

Stylová kavárna Bayshore Café – s vnitřním i venkovním posezením – představuje místo setkání pro účastníky akcí a také pro farníky během přestávek v jejich scientologických službách
Stylová kavárna Bayshore Café – s vnitřním i venkovním posezením – představuje místo setkání pro účastníky akcí a také pro farníky během přestávek v jejich scientologických službách

Nový kostel umožňuje poskytování všech úvodních Scientologických služeb. Návštěvníci často navštěvují odpolední, večerní a víkendové semináře o dianetice a scientologii, které poskytují přehled základních principů a jejich použití pro život, stejně jako řadu scientologických kurzů pro zlepšení života, které pomohou zlepšit jakýkoli aspekt života člověka.

Kostel Silicon Valley dále zahrnuje desítky speciálně vybavených místností, které poskytují ideální prostředí pro scientologické auditování (duchovní poradenství). Několik místností pro kurzy je také věnováno školení auditorů (duchovních poradců) pro scientology studující technologii auditování, aby pomohli ostatním dosáhnout duchovní svobody.

Otevření nové scientologické církve Silicon Valley přichází v období obrovské expanze náboženství s 65 novými scientologickými církvemi od Los Angeles po Tampu, Londýn po Milán, Tel Aviv po Tokio a Kaohsiung po Bogotu, včetně 19 v západní Spojené státy samotné.

Jen v minulém roce se v Aucklandu na Novém Zélandu uskutečnilo otevření nových scientologických církví; údolí San Fernando, Kalifornie; Miami, Florida; Kodaň, Dánsko; Dublin, Irsko; Birmingham, Anglie; Amsterdam, Nizozemsko; Johannesburg sever, Jižní Afrika; a Salt Lake City, Utah.

V roce 2018 jsou plánována další otevření Scientologických kostelů ve velkých městech v Evropě, Latinské Americe, Severní Americe, Africe a Austrálii.

Arequipa představuje 26 vážných environmentálních problémů v Peru, kterým je třeba věnovat naléhavou pozornost

Mezi nimi je ztráta biologické biodiverzity v důsledku nevhodného využívání území, pytláctví. Kromě toho zahrnuje nárůst odlesňování a degradaci ekosystému

Arequipa představuje 26 vážných environmentálních problémů, kterým je třeba věnovat naléhavou pozornost
Arequipa představuje 26 vážných environmentálních problémů, kterým je třeba věnovat naléhavou pozornost

Regionální komise pro životní prostředí (CAR) v Arequipě v Peru oznámila identifikaci 26 vážných ekologických problémů v regionu. Z tohoto důvodu vydala doporučení, aby se jich urychleně zúčastnily s kompetentními subjekty a chránily tak životní prostředí.

Krajská komise životního prostředí v Peru připravila „Matrici regionálních environmentálních a klimatických priorit Arequipa“. Bylo prezentováno na I. Krajském zasedání „Komise životního prostředí obcí 2022“, kde byl podrobně popsán každý z problémů, které ovlivňují životní prostředí.

26 environmentálních problémů v Peru zahrnuje různé aspekty, mezi nimi ztrátu biologické rozmanitosti v důsledku nevhodného využívání území a pytláctví. Kromě toho zahrnuje nárůst odlesňování a degradaci ekosystému. Identifikoval také úbytek lesů, pastvin, zvýšenou kontaminaci půdy v důsledku nesprávného používání chemických látek.

Dalšími zmíněnými problémy jsou kontaminace podzemních vod, vyčerpání a kontaminace vodonosných vrstev . Jedním z bodů, který byl zdůrazněn, je vysoká úroveň znečištění životního prostředí v Peru v důsledku nárůstu hluku.

Nárůst částic byl dokonce zjištěn v důsledku činností přímo spojených s řemeslnou těžbou a dopravou. Dalším vážným problémem je nárůst skleníkových plynů, tuhého odpadu, lesní požáry a další.

Řešení navržená pro Arequipu
Ředitel nevládní organizace Megam Enrique Méndez oznámil, že studie obsahuje 7 globálních cílů s cílem překonat nebo zmírnit několik z těchto problémů do roku 2030. Některé z nich jsou: snížit pytláctví o 40 %, chránit až 3000 hektarů ekosystémů a 60 tisíc hektarů andských lesů.

Pokud jde o znečištění životního prostředí, je plánováno dosažení formalizace minimálně u 50 % provozovatelů těžby. Dokonce dosáhnout toho, že 40 % společností dodržuje normy a standardy maximálních povolených limitů pro odpadní vody.

Kromě toho dosáhnout 100 % vyčištěné odpadní vody a usilovat o to, aby 20 % obyvatel Arequipy usilovalo o recyklaci. Bylo také navrženo, aby 50 % okresních obcí mělo plány nakládání s pevným odpadem a další.

„Dnes jsme udělali skvělý první krok, nejen kvůli této diagnóze, ale také kvůli přítomnosti guvernéra a starostů, což ukazuje odhodlání spolupracovat.“

Ředitel nevládní organizace Megam, Enrique Méndez.

Regionální guvernérka Arequipy Kimmerlee Gutiérrezová oznámila, že společně s Megam provede studii kvality vody v Islay, aby vyřešila kontaminaci zdroje v této provincii .

CAR je instance, která je součástí regionálního systému environmentálního managementu. Tvoří jej 42 veřejných a soukromých institucí vedených Ministerstvem životního prostředí, Regionální vládou Arequipa (GRA), prostřednictvím Krajského úřadu životního prostředí (Arma). Kromě toho zahrnuje provinční a okresní obce a také nevládní organizaci Megam, technický subjekt, který získává podporu kanadské vlády.

Five Star Consulting s.r.o. , Praha IČO 08321442

Five Star Consulting s.r.o. , Praha IČO 08321442
Five Star Consulting s.r.o. , Praha IČO 08321442

Five Star Consulting s.r.o.
IČO: 08321442
Z. KAPITÁL: 20 000 Kč
SCHRÁNKA: px282zn
ADRESA: V jámě 699/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

Five Star Consulting s.r.o. , Praha IČO 08321442
Five Star Consulting s.r.o. , Praha IČO 08321442

Datum vzniku a zápisu
8. červenec 2019
Spisová značka C 316912/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Five Star Consulting s.r.o.
Sídlo Praha 1 Nové město V jámě 699/1
Identifikační číslo 08321442
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
Hermann Willi Hinsche
Hrádek nad Nisou
Den vzniku funkce: 8. červenec 2019
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
MICHAELA HINSCHE
Hrádek nad Nisou
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 20 000,-Kč

AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o. , Praha IČO 27147355

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o. , Praha IČO 27147355
AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o. , Praha IČO 27147355

AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.
IČO: 27147355
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: vpspvsx
DIČ (DPH): CZ27147355, Detail plátce DPH
ADRESA: Na Jezerce 1475/26, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
3. květen 2004
Spisová značka C 99867/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.
Sídlo Na Jezerce 1475/26, Nusle, 140 00 Praha
Identifikační číslo 27147355
Právní forma Společnost s r.o.

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o. , Praha IČO 27147355
AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o. , Praha IČO 27147355

Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí
specializovaný maloobchod
přípravné práce pro stavby
inženýrská činnost v investiční výstavbě
projektování elektrických zařízení
dokončovací stavební práce
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií,kabelů a vodičů
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného \“oprávnění\“
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán
Jednatel
Vilém Jelínek
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 3. květen 2004
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně jednatel.Jednatel se jménem společnosti podepisuje tak,že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis.
Společníci
Společník
Vilém Jelínek
okres Praha-západ
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků z.s. , Praha IČO 22879277

Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků z.s.
IČO: 22879277
FORMA: Spolek
SCHRÁNKA: c4wmg6a
ADRESA: Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha

Datum vzniku a zápisu
5. srpen 2011
Spisová značka L 23231/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků z.s.
Sídlo Litoměřická 405/9, Prosek, 190 00 Praha
Identifikační číslo
22879277
Právní forma
Spolek
Prezident
Prezident
Larisa Vdovenko
Praha
Den vzniku funkce: 11. duben 2016
Den vzniku členství: 11. duben 2016
Počet členů
1
Způsob jednání
Jménem spolku jedná prezident.