10.06.2021 hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní péče v Německu byla v mnoha případech přehnaná

10.06.2021 německy federální kontrolní úřad, Bundesrechnungshof, zveřejnil zprávu, ze které jasné vyplývá, ze ze strany nemocnic hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní pece byla v mnoha případech přehnaná, respektive zfalšovaná. Důvodem je, ze při dosazeni vytíženosti 75% a vice, nemocnice dostávaly zajímavé benefity ze strany státu, což vedlo k tomu, ze bud čísla pacientu přeháněly anebo lůžka intenzivní pece úmyslné zrušily – a to v době údajně hrozne pandemie. Tato zprava se dostala v Německu do mainstreamu a dostava vládu a zdravotnické uradí pod silný tlak. Přitom se nejedna o první zveřejněni zprávy tohoto typu v Německu. Již 30.04.2021 výbor ministerstva zdravotnictví (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/2-quartal/corona-gutachten-beirat-bmg.html) zveřejnil zprávu, že v průběhu tzv. „pandemie“ podíl co vid pacientu na stanicích intenzivní pece dosahoval v průměru 4 %. Další zprava odborné komise pana profesora Skrápěno potvrdila falešnost údajů u hlášených čísel ohledné vytíženosti německého zdravotního systému (https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/thesenpapier-von-schrappe-team-wirft-divi-manipulation-bei-intensivbettenauslastung-vor-a3516278.html). Ovsem pravé tato falešná čísla byla pro Merkel a jine politiky v německé scéně hlavním důvodem pro vyhlášeni fatálních fatálních nařízeni. „BILD“ je hlavním zpravodajským organem nakladatelstvím „Axel Springer“ z Hamburgu, ke kterému na Slovensku patří například portál „aktuality.sk“ a v České republice například denních „Blesk“.

Nemovitost

Pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem (Občanský zákoník). Předmětem katastru nemovitostí jsou všechny pozemky, vybrané nadzemní budovy spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.

List vlastnictví

Veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle kupní smlouvy) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje – např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických práv a o nabývacích titulech k nemovitosti.

Konsolidace

Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

Komplexní pozemková úprava

Činnost, při které se uspořádají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena a dále se pozemky prostorově a funkčně upravují, slučují nebo dělí. Zabezpečuje se přístupnost k pozemkům a vytvářejí se podmínky k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, hospodaření a ke zvýšení ekologické stability.

Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Jiří Hrdlička okres Praha-západ
Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Český svaz včelařů, z.s.,
IČO: 02337487
FORMA: Pobočný spolek
ADRESA: Školská 591/2, 252 19 Rudná

Předseda Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Včela medonosná Apis mellifera L., 1758 patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu.

Druh vznikl pravděpodobně extrémní geografickou izolací (alopatrická speciace) od mateřské populace včely východní, a to v době evolučně „nedávné“ – asi před 10 000 lety (Oldroyd 1999).[1] Oblast původního rozšíření zahrnovala Afriku, Blízký východ a Evropu. Do Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland byla přivezena až v 17. století, na Dálný východ až začátkem 20. století.

Svá hnízda staví na chráněných místech, přičemž jsou jednotlivé plásty umístěny vedle sebe. Mezi ostatními druhy včel je nejvíce hospodářsky využívána.

MUDr. Iva Zemanová Praha

MUDr. Iva Zemanová Praha
MUDr. Iva Zemanová Praha

Společenství pro dům č.p. 831 Praha 5 – Jinonice
IČO: 24689149
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: vgskb3j
ADRESA: Praha 5, Vacínovská 831, PSČ 158 00

MUDr. Iva Zemanová Praha
MUDr. Iva Zemanová
Praha

MUDr. Iva Zemanová
Praha
Den vzniku členství: 13. říjen 2009

Ivana Kepková okres Praha-západ

Ivana Kepková okres Praha-západ
Ivana Kepková okres Praha-západ

Ivana Kepková působí ve Společenství vlastníků pro dům č.p. 1263, Rudná u Prahy, Rudná IČO 75047802.

Hořelické náměstí 1263, 252 19 Rudná
Hořelické náměstí 1263, 252 19 Rudná

Sídlo Hořelické náměstí 1263, 252 19 Rudná
Identifikační číslo 75047802

Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Jonathan Miller

Jonathan Miller
Jonathan Miller

Udělal jsem všechno, o co jsem se zajímal,“ řekl zpěvák a autor Jonathan Miller. Byl „policistou, vedoucím bezpečnosti dětí, prodavačem, baristou – ale nebyl jsem opravdu šťastný, dokud jsem nezačal dělat činnosti, pro které jsem byl zapálený.“

Když bylo Millerovi 10 let začal zpívat, ale styděl se veřejně vystupovat. „Nikdy jsem si nemyslel, že budu dost dobrý zpěvák na to, abych byl profesionál.“ Udělal jsem to, co všichni říkali, že mám dělat – to, co jsem měl dělat: chodit do školy, snažil se dělat co jsem dělal dobře, získat práci. Ale nebyl jsem šťastný. “

Hluboko uvnitř jsem nikdy neopustil inspiraci pro hudbu. „Četl jsem Terryho Goodkinda, když jsem procházel střední školou, a nechal se inspirovat k ovlivňování ostatních, jako to udělal Terry Goodkind pro mě. Také jsem poslouchal své oblíbené umělce a cítil sílu jejich hlasů, a pak jsem to chtěl dělat s ostatními. “

Mezi jeho kamarády ze střední školy: „Byl jsem vždy hlavní náporem vtipů, což mi na důvěře moc nepomohlo,“ a po mnoho let „jsem nikdy nesledoval své vášně.“

Osvobodil se od tohoto myšlení s pomocí podobně smýšlejících umělců, Miller absolvoval turné po 15 státech a během své 22leté kariéry zpěváka navštívil 9 zemí. Miluje hraní na festivalech, protože „mnoho lidí se přijde dobře pobavit“.

9 let života v Clearwateru „chci svými slovy a hlasem ovlivnit lidi,“ říká Miller. „Lidé ve svém životě prožijí tolik věcí.“ Mnoho věcí je dnes spíše stresuje, než inspiruje. Pokud lidé uslyší moje písničky a spojí se, nebo si přečtou mé příběhy a užívají si, vytvořil jsem pozitivní dopad, který pak mohou využít ke zlepšení svého života. “