povinnost cestujících deklarovat peněžní hodnoty na hraničních přechodech Albánie

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Na základě změn Albánského zákona č. 9917 ze dne 19. 5. 2008, ve znění pozdějších předpisů, celní správa Albánie upozorňuje všechny osoby, které vstupují na území Albánské republiky nebo z její území opouštějí, že jsou povinny oznámit částky držené finanční hotovosti, jakýkoli druh obchodovatelné ceniny držitele, drahých kovů nebo drahých kamenů, cenností a starožitností, počínaje částkou 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiných měnách, účelem jejich držení a předložení příslušných podpůrných dokumentů.
Prohlášení se podává v kancelářích celní správy, na hraničním přechodu, vstupu nebo výstupu.

deklarace hotovosti při vstupu na území Albánské republiky
deklarace hotovosti při vstupu na území Albánské republiky

Prohlášení se provádí prostřednictvím formuláře pro hlášení přepravy cenností na hranici (RTVK), který se vyplňuje online na celních úřadech na hraničních přechodech.
Nepravdivé nebo nesprávné prohlášení nebo prohlášení, na základě výše uvedeného zákona, článku 17/1, má celní správa právo uložit pokutu.
Zjistí-li se ne prohlášení nebo nepravdivé prohlášení, souběžně s uložením pokuty celní správou je případ řešen v souladu s ustanoveními trestního zákona a trestního řádu.
Sankce za nevydání nebo nepravdivé prohlášení jsou následující:
a) za částky od 10 000 do 19 999 eur nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 20 000 (dvacet tisíc) VŠECHNY, podruhé 10% z nehlášené hodnoty a 30% z nehlášené hodnoty pro ostatní případy;
b) za částky od 20 000 do 49 999 eur nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 40 000 (čtyřicet tisíc) VŠECHNY, 20% z nehlášené hodnoty podruhé, as a 40% nehlášené hodnoty pro ostatní případy;
c) za částky nad 50 000 EUR nebo jejich ekvivalent v jiných cizích měnách je pokuta poprvé ve výši 60 000 (šedesát tisíc) VŠECHNY, podruhé 30% z nehlášené hodnoty a 50% z nehlášené hodnoty pro ostatní případy.

POZOR! Odeslat celním orgánům k vyplnění formuláře pro hlášení přepravy cenností na hranici (RTVK) předložením dalších dokladů, které odůvodňují zdroj příjmů, který deklarujete.

Cestující by měli mít na paměti, že prohlášení je učiněno:
• Před kontrolou pasu policií a bezpečnostními orgány. Nezáleží na tom, jak cestujete (letadlem, lodí, autem, motocyklem, na kole, pěšky).

• Nezáleží na tom, kde si uchováte peněžní hodnoty: v kabelce, v zavazadlech, ve vozidle, které cestujete.

• I když hotovost nemáte.

Za vyplnění formuláře peněžního prohlášení (RTVK) neplatíte daň.

Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Hlavní odpovědností celních orgánů je dohled nad mezinárodním obchodem Albánské republiky, který přispívá k otevřenému a spravedlivému obchodu při provádění obchodních politik a politik ostatních odvětví albánské ekonomiky, které ovlivňují obchod a bezpečnost celého řetězce – za tímto účelem usilují celní orgány o ochranu finančních a environmentálních zájmů Albánské republiky před nekalým a nezákonným obchodem a současně podporují zákonnou obchodní činnost; zaručení bezpečnosti a ochrany Albánské republiky a jejích obyvatel, jakož i ochrany životního prostředí a v případě potřeby v úzké spolupráci s dalšími orgány; zachování správné rovnováhy mezi celními kontrolami a usnadnění zákonného obchodu.

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánské celní orgány pro plnění své mise definují strategické zásady takto:

Zásada ochrany společnosti a finančních zájmů Albánské republiky;
Zásada podpory konkurenceschopnosti albánských společností;
Zásada dalšího usnadnění zákonného obchodu;
Zásada kontroly a řízení dodavatelského řetězce používaná pro mezinárodní pohyb zboží;
Zásada spolupráce, udržování, rozvíjení a posilování vzájemných vztahů mezi celními orgány a jinými vládními agenturami a mezi celními orgány a podnikatelskou komunitou;
VIDĚNÍ

Vize albánské celní správy má být:

plně v souladu s normami a osvědčenými postupy EU
moderní, profesionální, nestranný, čestný, důvěryhodný a nepoškozený veřejný orgán
podpůrný partner obchodní komunity a účinný správce společnosti a dodavatelského řetězce

Turecko pomůže modernizovat albánskou celní správu

Skvělé obchodní příležitosti v průmyslu, cestovním ruchu, zemědělských technologiích, investicích do infrastruktury pro turecké a albánské firmy

Turecko pomůže modernizovat albánskou celní správu
Turecko pomůže modernizovat albánskou celní správu

Turecko pomůže modernizaci albánské celní správy stanovit účinné, rychlé a účinné celní postupy, uvedl v pátek turecký ministr obchodu.

Ruhsar Pekcan ve svém projevu na prakticky konané první konferenci ekonomicko-albánské obchodní a průmyslové komory na fóru pro hospodářství uvedl, že v souladu s žádostmi albánského celního orgánu v únoru navštíví zemi za účelem technické spolupráce delegace tureckého ministerstva obchodu.

Rozhodnutí bylo přijato během návštěvy albánského premiéra Ediho Ramy u prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v hlavním městě Ankaře 6. ledna.

Zdůraznila, že objem obchodu mezi Tureckem a Albánií dosáhl díky dohodě o volném obchodu podepsané v roce 2008 půl milionu amerických dolarů.

Protokol o revizi pravidel původu dohody o volném obchodu turecký parlament tento týden přijal, uvedl Pekcan.

„Naše společnosti získají díky obnoveným pravidlům protokolu o původu nových příležitostí pro zadávání zakázek a zpracování v evropsko-středomořské síti,“ poznamenal Pekcan.

Očekává se, že se dvoustranný obchod zlepší na základě vyváženého, ​​udržitelného a společného přínosu s pozitivním přínosem dohody, zdůraznil Pekcan.
„V tomto rámci chceme brzy dosáhnout objemu obchodování 1 miliarda dolarů,“ uvedla.

V souvislosti s nedávnými ekonomickými ukazateli, které zvýšily očekávání rychlého oživení turecké ekonomiky, řekl Pekcan, že Turecko je ochotno uplatnit svoji dynamiku obchodních a investičních vztahů se sousedními zeměmi.

„Naším cílem je poskytnout úroveň spolupráce hodnou našich přátelských vztahů a být schopen provádět mnoho společných projektů,“ řekl Pekcan.

Berouc na vědomí, že Albánie a Turecko jsou kandidáty na členství v EU, řekl Pekcan v době, kdy pandemie COVID-19 ovládla celý svět, solidarita a spolupráce, kterou obě strany projeví, se staly stále důležitějšími.

„Rád bych zdůraznil, že jsme otevřeni všem druhům spolupráce s Albánií, pokud jde o boj proti ekonomickému spadu z pandemie,“ řekl Pekcan.

Pekcan, který je podkladem toho, že tržní hodnota investic tureckých společností v Albánii je téměř 1 miliarda dolarů, uvedl: „Je zřejmé, že existují významné obchodní příležitosti v oblasti průmyslu, cestovního ruchu, zemědělských technologií a investic do infrastruktury.“

Anila Denaj, albánská ministryně financí a hospodářství, uvedla, že vztahy mezi Tureckem a Albánií jsou vynikající.

„Turecko je přátelská země, která je s námi v nejtěžších dobách.“ Pro Albánii bylo Turecko vždy strategickým partnerem v regionu a v různých regionech, “uvedla.

S vědomím, že Turecko je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů v Albánii, Denaj uvedl, že úřady dělají vše pro to, aby tureckým investorům v Albánii všechno usnadnily.

„Naše spolupráce se zvyšuje v oblasti cestovního ruchu, infrastruktury a mnoha dalších oborů.“ Zároveň chceme rozšířit naši spolupráci v oblasti inovací a dalších oblastí, “dodala.