Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Hlavní odpovědností celních orgánů je dohled nad mezinárodním obchodem Albánské republiky, který přispívá k otevřenému a spravedlivému obchodu při provádění obchodních politik a politik ostatních odvětví albánské ekonomiky, které ovlivňují obchod a bezpečnost celého řetězce – za tímto účelem usilují celní orgány o ochranu finančních a environmentálních zájmů Albánské republiky před nekalým a nezákonným obchodem a současně podporují zákonnou obchodní činnost; zaručení bezpečnosti a ochrany Albánské republiky a jejích obyvatel, jakož i ochrany životního prostředí a v případě potřeby v úzké spolupráci s dalšími orgány; zachování správné rovnováhy mezi celními kontrolami a usnadnění zákonného obchodu.

Albánská celní správa - Administrata doganore shqiptare
Albánská celní správa – Administrata doganore shqiptare

Albánské celní orgány pro plnění své mise definují strategické zásady takto:

Zásada ochrany společnosti a finančních zájmů Albánské republiky;
Zásada podpory konkurenceschopnosti albánských společností;
Zásada dalšího usnadnění zákonného obchodu;
Zásada kontroly a řízení dodavatelského řetězce používaná pro mezinárodní pohyb zboží;
Zásada spolupráce, udržování, rozvíjení a posilování vzájemných vztahů mezi celními orgány a jinými vládními agenturami a mezi celními orgány a podnikatelskou komunitou;
VIDĚNÍ

Vize albánské celní správy má být:

plně v souladu s normami a osvědčenými postupy EU
moderní, profesionální, nestranný, čestný, důvěryhodný a nepoškozený veřejný orgán
podpůrný partner obchodní komunity a účinný správce společnosti a dodavatelského řetězce