Spolek mladých botaniků objevil novou náletovou rostlinu v Podkrušnohoří

Spolek mladých botaniků objevil novou náletovou rostlinu v Podkrušnohoří