Největší skandál který zasáhl televizní stanici CNN

Dne 1. června 2020 jedna z největších zpravodajských stanic oslovila 40 let svého trvání. Historie nám říká, že Ted Turner založil Cable News Network v roce 1980 a v průběhu let nepřetržitě šířený zpravodajský kanál zcela změnil zpravodajství, která bývalo všechno o krátkých nočních zpravodajských pořadech. Mezitím jeho dosah vzrostl z počátečních asi dvou milionů lidí na dnešních 90 milionů domácností v USA samotných – a celosvětově velmi dobrých 160 milionů.

Přesto to vždy nebylo hladká plavba. Jako subjekt, který se věnuje zcela novinkám, CNN ne vždy napravila věci úplně správně. Ve skutečnosti se v průběhu let zapojili do řady kontroverzí, sporných praktik a dokonce i do přímého zneužití. Některé z nich byly chybami jednotlivých novinářů nebo vedoucích pracovníků, jiné přišly s laskavým svolením vnějších sil a jiné stále … no, můžete si o nich udělat vlastní názor, protože dnes se na některé podíváme největších skandálů zasažených CNN.