KnowBe4 USA Clearwater, Florida

Jsme rádi, že můžeme jít proti proudu. Nejsme společnost, která se rok co rok ukazuje jako bloatware (*1). Nepracujeme v mysli pouze se spodním řádkem. A s tím vším se cítíme dobře.

KnowBe4 Florida Clearwater
KnowBe4 Florida Clearwater

Jsme tým svobodomyslných techniků, kteří se na problémy zabezpečení IT dívají trochu jinak. Tam, kde mohou jiné společnosti zabývající se bezpečností IT oceňovat zisky, my si vážíme, no … bezpečnosti. Nejsme v řízeni ani vlastněni žádným z velkých hráčů. V případě problémů neodpovídáme nikomu jinému než správcům IT.

Naše pravidla jsou: „Udělejte to správně napoprvé, udělejte to rychle a bavte se, když to děláte“. Fungujeme takhle, protože si myslíme, že je to jediný způsob, jak to dělat. Věříme, že pouze s komunitou můžete efektivně zabezpečit své domény. Věříme, že jako IT administrátoři musíme společně spolupracovat, protože pokud ne, budeme zůstaneme v tom sami.

Ve KnowBe4 podporujeme a stojíme za Všeobecnou deklarací lidských práv, která uvádí, že stejná a nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny jsou základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Toto prohlášení rovněž věří v podporu všeobecného respektování a dodržování lidských práv a základních svobod poskytovaných všem. Se všemi lidmi by se mělo zacházet slušně, laskavě a s respektem.

Nejsme jen jiný druh bezpečnostní společnosti, jsme bezpečnostní společnost, která spolu s vámi přináší změnu.

(*1) Bloatware je termín, který označuje tendenci novějších počítačových programů zanechat po své instalaci větší stopu, než je nutné, mít mnoho zbytečných funkcí, které nejsou běžnými uživateli používány, nebo jen všeobecně užívají více systémových prostředků, než je nutné, přestože nabízejí svým uživatelům jen malý nebo žádný užitek. Bloatware je také označován software, který je předinstalovaný na zakoupeném počítači a obvykle se jedná o časově omezené zkušební verze nebo základní o funkce okleštené či „začátečnické“ verze.

Ochrana zranitelných v USA – senátor Robert B. Aderholt

Zaměřuji se na ochranu skutečně zranitelných. Pro mě to začíná od nenarozených dětí. Chci vidět den, kdy v tomto v Americe nebudou vykonávány potraty, protože žádné nechtěné děti neexistují. Potřebujeme chránit nenarozené, ale také potřebujeme větší podporu pro ty, kteří se chtějí osvojit a pěstovat. Proto jsem spolupředsedou senátorského sboru. Život každého dítěte by měl být oslavován. Všichni musíme podporovat naše církve a organizace, které se věnují ochraně a péči o životy dětí ve Spojených státech Amerických.

http://realityfritz.cz/tag/kongresman-robert-b-aderholt/
http://realityfritz.cz/tag/kongresman-robert-b-aderholt/

Bohužel jsme v historii, kdy máme epidemii týrání dětí, vykořisťování a obchodování s lidmi – zejména mladých dívek. Mít mladou dceru, která je nyní na vysoké škole, mi to zlomí srdce.

Dovolte mi to vyjasnit – spravedlivý národ nemůže tolerovat to, co se děje tolika našim dětem. Budu používat svou moc v Kongresu k boji proti tomuto zneužívání tím, že přikážu agenturám našeho národa a ministerstvu spravedlnosti vyšetřovat a stíhat ty, kteří mají prospěch z vykořisťování našich dětí. Jednou z mých misí je přesvědčit prezidenta Trumpa, aby zmobilizoval všechny potřebné zdroje pro boj s tímto problémem. Nezastavím se, dokud neukončíme tento mor na naší společnosti.

Další důležitou skupinou, která potřebuje ochranu, jsou ti, kteří se snaží uctívat Boha v míru, ale žijí v zemích, kde jsou brutálně potlačováni.

Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou skupinou na světě. Pronásledování bylo zjištěno ve 143 krajích, především v severní Africe, na Středním východě av jihovýchodní Asii. Ale nejsou to jen křesťané. Čína zakazuje mnoho náboženství, protože nechtějí, aby bylo něco důležitějšího než Komunistická strana.

Moje kancelář pracuje na podpoře svobody náboženského vyznání po celém světě. A chci využít svého postavení k potrestání těch národů, které se zabývají náboženským pronásledováním.

Čína naléhavě žádá USA, aby naplnily své závazky k WHO

Čína ve středu vyzvala Spojené státy, aby plnily své závazky vůči Světové zdravotnické organizaci (WHO) poté, co americký prezident Donald Trump zastavil financování této organizace z důvodu její reakce na pandemii coronaviru COVID 19.

Na pravidelném každodenním briefingu padl dotaz, zda by se Čína mohla dofinancovat výpadek plateb vůči WHO z USA, kterému se mluvčí ministerstva zahraničí Čínské lidové republiky Zhao Lijian vyhnul odpovědět.

„Čína se bude zabývat relevantními otázkami podle potřeb situace,“ uvedl Reuters.

Spojené státy americké jsou největším přispívatelem ženevské WHO, a v roce 2019 přispěly částkou více než 400 miliony dolarů, což je zhruba 15% jeho rozpočtu WHO.

Zhao uvedl, že pandemie, která celosvětově infikovala téměř 2 miliony lidí, byla v kritické fázi a že rozhodnutí Washingtonu by mělo dopad na všechny země světa.