Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město

Datum zápisu 24. 8. 2004
Obchodní firma : Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. Staré Město v Praze 1
Sídlo : Praha – Staré Město, Dlouhá 719/44, PSČ 110 00
IČO : 27167887
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 4998 S, Městský soud v Praze

Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město
Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město

Účel nadace
– Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytového domu č.p. 719, v obci Praha, část obce Staré město, jenž se nachází na pozemcích parc. č. 712/1, 712/2, k.ú. Staré Město, a je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavn í město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 986, k.ú. Staré Město, za účelem správy shora uvedených pozemků. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.
Ostatní skutečnosti
– den vzniku společenství: 15.5.2003
Statutární orgán
Ing. KAREL VOJÁČEK – předseda výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2015
Ing. BLANKA KOPECKÁ – místopředseda výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2015
Mgr. JAN PETR – člen výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015

Vyřízení hypotečního úvěru

Vyřízení hypotečního úvěru bývá náročné na čas av závislosti na banky i na peníze. Pro výběr nejvýhodnějšího úvěru je třeba navštívit několik banky a informovat se na podmínky poskytnutí. Každá banka má portfolio produktů zaměřené trochu jinak a tak to, že v jedné bance máte výhodný běžný účet, nemusí automaticky znamenat, že dostanete i nejvýhodnější podmínky při žádosti o úvěr. Jak dále zjistíte, s výrazným ušetřením času vám může pomoci dobrý finanční zprostředkovatel, který by měl navíc vybrat ten nejvýhodnější úvěr. A protože výhodnost úvěru nezávisí jen od výše úrokové sazby, není to úplně jednoduchý úkol. Více o výhodnosti vyřízení úvěru přes finančního zprostředkovatele se dozvíte v tomto článku.

Vyřízení hypotečního úvěru
Vyřízení hypotečního úvěru

Možnosti financování hypotéky

V první řadě je třeba zorientovat se v nabídce bank a vybrat si nejoptimálnější variantu. Standardně každý klient se vždy dívá v první řadě na výši úrokové sazby. Výše úrokové sazby je důležitým kritériem, ale neodráží veškeré náklady spojené s úvěrem. Lepším ukazatelem je tzv. RPSN, který zohledňuje i další náklady spojené s vyřízením a splácením úvěru. Důležité je také porovnat další poplatky spojené s úvěrem, jako jsou poplatek za vyřízení úvěru, poplatek za znalecký posudek a podobně. Banky obvykle mají různé akce, které se týkají odpuštění některých poplatků, případně vědí zajistit některé další úkony. Avšak nabídky bank jsou opravdu různé a někdy je opravdu těžké se v nich orientovat. Více o poplatcích, které jsou spojeny s hypotečním úvěrem se dozvíte v tomto článku.

POTŘEBUJETE PORADIT OHLEDEM VYŘIZOVÁNÍ ÚVĚRU?

Po výběru jedné nebo více vhodných nabídek je třeba dát dohromady všechny podklady k žádosti o hypoteční úvěr. K vyplněné žádosti o úvěr se předkládají dva doklady totožnosti, doklady o příjmu (potvrzení o výši příjmu, daňové přiznání, výpisy z účtu apod.), Doklady, prokazující účel úvěru (kupní smlouva, projekt výstavby rodinného domu, smlouva o budoucí kupní smlouvě apod.) a doklady prokazující zajištění úvěru (znalecký posudek zakládané nemovitosti). Dokumentů, které je třeba banky při žádosti o úvěr předložit, je opravdu hodně as jejich kompletací umí pomoci finanční zprostředkovatel. Více o potřebných dokladech se dozvíte v tomto článku.

hypoteční úvěr
hypoteční úvěr

Po podání žádosti o úvěr s připojenými všemi požadovanými doklady nastává čas pro banku, která rozhodne o konečném poskytnutí / zamítnutí úvěru a také o konkrétních podmínkách čerpání. Úvěr je standardně schvalován na centrále vybrané banky a tak pracovník banky a ani finanční zprostředkovatel neví předem zaručen, jaké podmínky klient nakonec dostane. Avšak i zde se může projevit výhodnost spolupráce s externím finančním zprostředkovatelům, který v některých úvěrových případech ví „vyjednat“ výhodnější podmínky pro klienta. Doba schválení úvěru se obvykle pohybuje v rozmezí od tří dnů do jednoho týdne.

Po schválení úvěru přichází čas k podpisu smluv. Podepisují se úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a také návrh na vklad zástavního práva. Tyto smlouvy podepisuje klient sám v případě, že zakládá vlastní nemovitost. Pokud kupuje nemovitost, návrh na vklad a záložní smlouvy podepisuje prodávající. V případě spolupráce s externím finančním zprostředkovatelům nastává až nyní okamžik, kdy klient reálně musí přijít osobně do banky. Nyní je nejlepší prokazatelné, jak velký je takto ušetřený čas.

Po podpisu smluv nastává čas na návštěvu katastru spolu s podepsanými smlouvami. K dokumentům je rovněž třeba přiložit kuželky v hodnotě 66 € (standardní zápis) nebo 265,50 € (zrychlený zápis). Doba, dokud se odehrají potřebné kroky na katastru je obvykle nejdelší po celou dobu vyřizování úvěru. Po schválení návrhu na vklad zástavního práva a vyznačení plomby na listu vlastnictví nastává poslední fáze – čerpání úvěru. K čerpání úvěru je nutné předložit kromě dokumentů z katastru i doklad o vinkulaci pojištění zakládané nemovitosti ve prospěch banky. To znamená, že ještě před čerpáním úvěru je třeba mít uzavřeno pojištění nemovitosti. Zabezpečení nejvýhodnějšího pojištění by měl také vybavit dobrý finanční zprostředkovatel. Více o pojištění, které je vhodné a nezbytné uzavřít se dočtete v tomto článku.

Vyřízení hypotečního úvěru je opravdu dlouhý proces, avšak v mnoha částech se dá usnadnit a ušetřit tak čas i peníze. Pokud uvažujete o hypotéce, neváhejte se na mě obrátit.