Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město

Datum zápisu 24. 8. 2004
Obchodní firma : Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. Staré Město v Praze 1
Sídlo : Praha – Staré Město, Dlouhá 719/44, PSČ 110 00
IČO : 27167887
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 4998 S, Městský soud v Praze

Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město
Společenství vlastníků domu č.p. 719, k.ú. v Praze 1 Staré Město

Účel nadace
– Společenství vlastníků je založeno za účelem správy bytového domu č.p. 719, v obci Praha, část obce Staré město, jenž se nachází na pozemcích parc. č. 712/1, 712/2, k.ú. Staré Město, a je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavn í město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 986, k.ú. Staré Město, za účelem správy shora uvedených pozemků. Při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.
Ostatní skutečnosti
– den vzniku společenství: 15.5.2003
Statutární orgán
Ing. KAREL VOJÁČEK – předseda výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2015
Ing. BLANKA KOPECKÁ – místopředseda výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015
den vzniku funkce: 14. 7. 2015
Mgr. JAN PETR – člen výboru
Praha – Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 6. 2015