Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Jiří Hrdlička okres Praha-západ
Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Český svaz včelařů, z.s.,
IČO: 02337487
FORMA: Pobočný spolek
ADRESA: Školská 591/2, 252 19 Rudná

Předseda Jiří Hrdlička okres Praha-západ

Včela medonosná Apis mellifera L., 1758 patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu.

Druh vznikl pravděpodobně extrémní geografickou izolací (alopatrická speciace) od mateřské populace včely východní, a to v době evolučně „nedávné“ – asi před 10 000 lety (Oldroyd 1999).[1] Oblast původního rozšíření zahrnovala Afriku, Blízký východ a Evropu. Do Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland byla přivezena až v 17. století, na Dálný východ až začátkem 20. století.

Svá hnízda staví na chráněných místech, přičemž jsou jednotlivé plásty umístěny vedle sebe. Mezi ostatními druhy včel je nejvíce hospodářsky využívána.