hlavní město Maďarska Budapešt

Ostřihom byl první, ale nejvíce korunovali v Székesfehérváru, zatímco jsme utíkali z Turků do Bratislavy.

Ostřihom - zdroj: Fortepan, Ödön Glatz
Ostřihom – zdroj: Fortepan, Ödön Glatz

Ačkoli mnoho lidí věří, že Budín byl vždy nejdůležitějším městem v Maďarsku, jediným hlavním městem, rozhodně tomu tak není. Královské sídlo a státní správa se za posledních tisíc let země objevily na několika místech, takže se podívejme v chronologickém pořadí, okořeněném historickými příběhy, která města byla důležitější než Budapešť.

Maďaři přicházející do Karpatské kotliny založili v 90. letech několik knížecích rezidencí. Jedním z nich byl Budín, který byl postaven na základech bývalého římského aquincum. Princ Géza zároveň upřednostňoval Ostřihom více než Budín, protože se zde narodil i jeho syn Vajk a také založil první církevní středisko křesťanského Maďarska, Ostřihomskou arcidiecézu. Ačkoli většina úkolů státní správy byla v prvních desetiletích maďarského království prováděna z Ostřihomu, sv. Štěpán už určil nové korunovační centrum a postavil baziliku v Székesfehérváru. Toto město se tak stalo třetím významným centrem středověkého Maďarska, kde bylo korunováno a uloženo několik králů Árpádházy a dokonce se konalo několik parlamentů. Například zde byl v roce 1222 představen Zlatý býk, který zaručoval privilegia šlechticů. V prvních třech stoletích můžeme říci, že králové byli na těchto třech místech nejvíce a podle svých preferencí uskutečňovali různý vývoj v jednom či druhém městě. Tato situace skončila tatarskou invazí, protože IV. Béla se rozhodl natrvalo přesunout mincovnu, státní aparát a korunovační scénu ve Fehérváru, které byly dříve postaveny v Ostřihomu, do Budína a tam postaveného dobře bráněného hradu. Tím se význam Ostřihomu trvale ztratil, ve městě zůstalo pouze centrum kostela. Ačkoli sám král zůstal na budínském hradě málo, postavil s manželkou luxusní visegrádské sídlo, kde raději zůstali. kde došlo k odlišnému vývoji v jiném městě. Tato situace skončila tatarskou invazí, protože IV. Béla se rozhodl natrvalo přesunout mincovnu, státní aparát a korunovační scénu ve Fehérváru, které byly dříve postaveny v Ostřihomu, do Budína a tam postaveného dobře bráněného hradu. Tím se význam Ostřihomu trvale ztratil, ve městě zůstalo pouze centrum kostela. Přestože samotný král zůstal na budínském hradě málo, postavil s manželkou luxusní visegrádské sídlo, kde raději zůstali. kde došlo k odlišnému vývoji v jiném městě. Tato situace skončila tatarskou invazí, protože IV. Béla se rozhodl trvale přemístit mincovnu, státní aparát a korunovační scénu ve Fehérváru do Budína a tam vybudovaného dobře bráněného hradu. Tím se význam Ostřihomu trvale ztratil, ve městě zůstalo pouze centrum kostela. Přestože samotný král zůstal na budínském hradě málo, postavil s manželkou luxusní visegrádské sídlo, kde raději zůstali. Tím se význam Ostřihomu trvale ztratil, ve městě zůstalo pouze centrum kostela. Přestože samotný král zůstal na budínském hradě málo, postavil s manželkou luxusní visegrádské sídlo, kde raději zůstali. Tím se význam Ostřihomu trvale ztratil, ve městě zůstalo pouze centrum kostela. Přestože samotný král zůstal na budínském hradě málo, postavil s manželkou luxusní visegrádské sídlo, kde raději zůstali.  Je zajímavé, že později Károly Róbert a Lajos Nagy upřednostňovali pobyt ve visegrádské citadele, takže se budínský palác stal jakýmsi symbolickým centrem. Samotný král Matyáš strávil spoustu času v ohybu Dunaje, ačkoli se o záležitosti země staral hlavně z Budína, kde ho během kampaní jako vládnoucího správce zastupoval také stálý guvernér.

Ulice Nádor - zdroj: Fortepan, Maďarské geografické muzeum
Ulice Nádor – zdroj: Fortepan, Maďarské geografické muzeum

Paralelní vývoj královských měst byl ukončen tureckou vládou. Ostřihom, Budín a Székesfehérvár byli také obsazeni Turky a oligarchy, kteří právě vládli a považovali se za maďarské krále, jako János Szapolyai. Rakouský panovník Ferdinand I., který nebyl schopen znovu získat Budín, se v roce 1536 přestěhoval do Bratislavy a město jmenoval svým královským sídlem. Bratislava se na mnoho staletí stala hlavním městem Maďarského království. Do roku 1830 zde bylo korunováno jedenáct králů a osm královen a od roku 1608 se zde zachovala také svatá koruna. Je zajímavé, že v bratislavském parlamentu zazněl také vynikající projev Istvána Széchenyiho, považovaného za největšího Maďara, kde nabídl svůj roční příjem na podporu Maďarské akademie. V XIX. V 19. století mělo Maďarsko také jakési dvojité centrum: V období 1848-49 se nejdůležitější rozhodnutí a události odehrály hlavně v Budě a Pešti a až do konce několika týdnů byla dokonce v Debrecínu ustanovena revoluční maďarská vláda Lajose Kossutha. Kromě toho si ale téměř všichni šlechtici udržovali bydliště v Bratislavě, které po událostech roku 1849 navštěvoval habsburský dvůr poměrně často. Nadřazenost Budína a Pešti se ukázala až po roce 1867, kdy byl královský zákonodárce přenesen do dnešního hlavního města a došlo zde ke korunovaci Františka Josefa. Poté privilegia Bratislavy, zejména kvůli zlatému věku Budapešti, postupně upadala. Kromě toho si ale téměř všichni šlechtici udržovali bydliště v Bratislavě, které po událostech roku 1849 navštěvoval habsburský dvůr poměrně často. Nadřazenost Budína a Pešti se zjevila až po roce 1867, kdy byl královský zákonodárce přenesen do dnešního hlavního města a došlo zde ke korunovaci Františka Josefa. Poté privilegia Bratislavy, zejména kvůli zlatému věku Budapešti, postupně upadala. Kromě toho si ale téměř všichni šlechtici udržovali bydliště v Bratislavě, které po událostech roku 1849 navštěvoval habsburský dvůr poměrně často. Nadřazenost Budína a Pešti se ukázala až po roce 1867, kdy byl královský zákonodárce přenesen do dnešního hlavního města a došlo zde ke korunovaci Františka Josefa. Poté privilegia Bratislavy, zejména kvůli zlatému věku Budapešti, postupně upadala.

Bratislava, zdroj: Fortepan, Maďarské geografické muzeum
Bratislava, zdroj: Fortepan, Maďarské geografické muzeum

Spojením Budína, Óbudy a Pešti začal v dnešním hlavním městě od roku 1873 obrovský rozvoj: byl postaven parlament, opera, Vigadó, některé naše mosty a tehdejší Andrássyho třída, která byla uctívána jako bulvár. Za několik desetiletí vzrostla populace města z 250 000 na téměř jeden milion a německá převaha byla pomalu nahrazována homogenní maďarsky mluvící populací. Oslavy tisíciletí v roce 1896 a světová výstava učinily z Budapešti skutečnou evropskou metropoli, jejíž význam a národní vliv se po roce 1919 a Trianonu ještě zvýšil.