Agora CE o.p.s., IČO: 27885348

Agora CE o.p.s., IČO: 27885348
Agora CE o.p.s., IČO: 27885348

Agora CE o.p.s., IČO: 27885348

Datum vzniku a zápisu: 1. srpna 2007
Spisová značka: O 486 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Agora CE o.p.s.
Sídlo: Praha 4, Petra Rezka 12
Identifikační číslo: 27885348

Agora CE o.p.s., IČO: 27885348
Agora CE o.p.s., IČO: 27885348

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb: Činnost konzultační, poradenská, výuková, moderátorská apod.
Vedení participačních projektů a pořádání studijních návštěv
Vydávání publikací na různých nosičích, výroba a šíření audiovizuálních děl atd.
Příprava a organizování vzdělávacích kursů a programů
Provádění výzkumu a analýz společnosti za účelem rozšiřování vědeckého poznání v této oblasti
Pořádání veřejných setkání, workshopů, společenských a kulturních akcí a vykonávání různých dalších aktivit směřujících k naplnění cílů sdružení
Práce s dětmi, mládeží a skupinami ohroženými sociálním vyloučením (Romy, migranty apod.)
Doplňková činnost:
Zprostředkování obchodu a služeb
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Reklamní činnost a marketing
Statutární orgán – ředitel:

Mgr. KRISTÝNA FANTOVÁ Blovice
Den vzniku funkce: 1. června 2021
Způsob jednání:
Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
Správní rada:
člen správní rady:

Mgr. FRANTIŠEK HAVLÍN Praha 7
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
člen správní rady:

Mgr. VOJTĚCH RIPKA, Ph.D. Praha 8
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
člen správní rady:

Mgr. VOJTĚCH ČERNÝ Praha 10
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
Zakladatel:
RNDr. IVANA BURSÍKOVÁ
Praha 4
PhDr. Ing. PAVEL MIČKA Praha
Praha 4
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

JUDr. HELENA CHUDOMELOVÁ Praha 4
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
člen dozorčí rady:

Ing. VĚRA SLEZÁKOVÁ Praha 3
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
člen dozorčí rady:

Ing. JANA NOVÁČKOVÁ, Praha 5
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020