Jak správně vybrat okno?

 

Než vůbec začnete vybírat okno, obvykle si zvolíte materiál, ze kterého má okno být. Tím může být plast, dřevo, kov (hliník, ocel), případně kombinace několika. Materiál není v případě oken důležitý jen pro rozdílné fyzikální vlastnosti, ale i pro svůj vzhled.

A protože okno je velmi důležitým prvkem stavby, může její celkový vývoj nejen vylepšit, ale i zcela pokazit.
Vlastnosti dobrého okna
Hlavním kritériem při výběru okna je jeho součinitel prostupu tepla U, který má být maximálně 2,0 W / (m 2. K). Výslednou hodnotu U tvoří součinitel prostupu tepla okenního rámu a součinitel prostupu tepla zasklení. Čím je tato hodnota nižší, tím jsou nižší tepelné ztráty a náklady na vytápění. Prvním znakem kvalitního okna je tedy kvalitní okenní rám a kvalitní zasklení. Okna jsou vystaveny nepřízni počasí, proto musí být odolné proti větru, vlhkosti a vodě. Zejména styk okenního křídla a rámu a styk vlysu křídla a skleněného systému vyžaduje pozornost. Kvalitní těsnění v těchto místech je dalším znakem dobrého okna. Velmi důležité je i kování okna. V zavřené poloze musí okno dokonale těsnit, kování musí zajistit snadnou manipulaci při otevírání a zavírání a zároveň by mělo být odolné proti nárazovému větru i zlodějům. Kování splňující požadavky, které se na něj kladou, by mělo být celoobvodové. I kvalitní okno může zničit špatné osazení. Pokud je to tedy jen trochu možné, postarejte se, aby vám vaše nové okno osadil prodejce nebo přímo výrobce. Každý dobrý výrobce tuto službu poskytuje a ručí za kvalitu montáže.

Plastová okna mají dlouhou životnost a kromě běžného mytí nevyžadují žádnou údržbu, odolávají účinkům počasí, nerezaví, zaručují dobrou tepelnou ochranu a dobře drží tvar. Jsou vyrobeny z neměkčeného PVC, případně tvrdého polyethylenu nebo polypropylenu. Nosnou konstrukci tvoří kovový rám, který zvyšuje mechanickou odolnost okna a zajišťuje stálost jeho tvaru. Díky tomu životnost plastových oken dosahuje 35 i více let bez změny tvaru a izolačních vlastností.

Tepelně izolační schopnost rámu plastového okna se zvyšuje se stoupajícím počtem komor, které jsou viditelné v průřezu rámu. Tříkomorové a vícekomorové rámy mají dostatečné tepelné a většinou i zvukově izolační vlastnosti. Samozřejmě, i okno s tříkomorovým systémem a např. s lepším zasklením může mít lepší vlastnosti než s pětikomorovým systémem a obyčejným dvojsklem. Z hlediska průvzdušnosti jde o velmi těsná okna, které nezaručují dostatečné přirozené větrání. Proto by měly profily obsahovat regulační klapky, které zajistí žádoucího stupně výměnu vzduchu při různých rozdílech a různé rychlosti větru. Regulační klapky jsou buď mechanicky nastavitelné člověkem, nebo samočinné s konstantním průtokem vzduchu při různých tlakových rozdílech.

Hledáme stavební pozemek na stavbu rodinného domu

Pokud jste se rozhodli postavit si dům prvním krokem je rozhlédnout se za stavebním pozemkem. Pokud jste pozemek nezdědili nebo nedostali darem, čeká vás kolotoč starostí s jeho výběrem a nákupem.

Pozemek třeba vybrat na vhodném a vyhovujícím místě. Při tomto kritériu se bere v úvahu množství faktorů – prostředí, ve kterém se nachází, zejména s ohledem na zdraví členů rodiny (alergie), vzdálenost do práce a do školy, dopravní možnosti, služby v okolí (obchody, komunální služby, zdravotnictví, sportovní a kulturní možnosti vyžití). Dalším důležitým faktorem je vybavení pozemku inženýrskými sítěmi resp. možnost zhotovit jejich přípojky. Mezi základní sítě patří vodovod, kanalizace, elektřina, plyn, pevná telefonní linka, kabelový televizní rozvod. Důležité je také vybrat vhodnou velikost pozemku, zejména s ohledem na provoz budoucího rodinného domu (garáž), u domu zvykne být květinová zahrada, zeleninová zahrada, ovocný sad. Nesmíme zapomenout ani na charakter pozemku – rovinný nebo svažitý, orientace na světové strany, výhled na okolí, sousední zástavba – a s tímto charakterem konfrontovat první představy o budoucím domě a úpravě jeho okolí.

Pokud jste si již vybrali ten správný pozemek, přesvědčte se, zda je přístup a příjezd na pozemek zajištěn z veřejného pozemku aby nenastaly komplikace spojené s jeho zajištěním ze soukromé parcely prostřednictvím její vykoupení nebo zatížení věcným břemenem. Dosavadní majitel pozemku ba vám měl ukázat hranice pozemku v terénu a jejich zabezpečení (oplocení) a samozřejmě upozornit na stávající inženýrské sítě procházející pozemkem, popřípadě studny, staré sklepy, základy a podobné zakryté objekty, které vás mohou překvapit při kopání základů. Určitě by bylo zajímavé ne-li nutné seznámit se s bezprostředními sousedy vašeho budoucího pozemku, někdy stačí krátký rozhovor k tomu abyste odhadli člověka, se kterým budete sdílet společné hranice.

Po zhotovení znaleckého posudku (na náklady dosavadního majitele) na ocenění pozemku a dohodnutí kupní ceny zůstává už jen podpisem uzavřít kupónu-prodejní smlouvu. Od tohoto okamžiku jste vlastníkem pozemku i když ještě nemáte zhotoven vklad do katastru nemovitostí abyste mohli prokázat listem vlastnictví.

Koupě rodinného domu

Pokud se rozhodnete koupit rodinný dům, první a nejdůležitější doklad, který vy jste měli vidět je list vlastnictví. List vlastnictví je veřejná listina, takže za kolkových poplatek si tento může každý občan České republiky vyžádat na příslušné Katastrálním úřadě nebo na Czechpointu. Tam nejlépe uvidíte, jak velká je plocha pozemku, zastavěné plochy, kolika vlastníkem rodinný dům s pozemkem patří, a neméně důležitý je na listu vlastnictví bod C – tíhy, kde si prověříte, zda nebyla na dům poskytnuta hypotéka, stavební spoření, případně jiné věcné břemeno. Pokud je bod C na listu vlastnictví „bez zápisu“ můžete si být jisti, že na předmětném rodinném domě do dne vydání listu vlastnictví katastrálním úřadem neváznou žádné tíhy.

V případě, že si vyberete dům, který je dle Vašich představ, a dohodnete se s majitelem, nic Vám nebrání v uzavření kupní smlouvy. Aby mohla být kupní smlouva považována za právoplatnou, musí obsahovat ustanovení, které blíže specifikuje občanský zákoník.

Mezi základní náležitosti, které musí kupní smlouva obsahovat patří:

Smluvní strany (jméno a příjmení, státní příslušnost, bydliště, datum narození, rodinný stav)
Předmět smlouvy, kterým je samozřejmě samotný rodinný dům s pozemkem, případně ostatní stavby. Musí být uvedena přesná celková rozloha domu, (zastavěná plocha) a pozemku podle listu vlastnictví, počet pokojů, popis případných staveb, které se na pozemku nacházejí,
Cena, za kterou rodinný dům kupující kupuje a prodávající prodává
Práva a povinnosti obou stran, které také blíže upravuje občanský zákoník
Dalším bodem je vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, s jehož náležitostmi vás seznámí právník, nebo pracovník příslušného katastrálního úřadu, případně realitní kancelář.

V případě, že se rozhodnete koupit nebo prodat rodinný dům prostřednictvím realitní kanceláře, měla by tato zajistit celý právní servis za Vás.

Interiérový design proměňte své sny o bydlení v realitu

 

Stavíte dům, zařizujete firemní, ubytovací, restaurační prostory, zubní ambulanci a věčné otázky realizátorů Vás zatěžují? Nemáte představivost, čas a už vůbec nevíte dohlédnout na návaznost jednotlivých rozhodnutí? Interiérový design komplexně posoudí, navrhne a graficky zpracuje Váš interiér.

Služboa kompletního grafického zpracování interiérů je velkou pomocí před tím než kdokoliv začně rekonstrukci nebo úpravu svého bydlení. Žijeme v dynamické době a po pár letech je situace zcela jiná, mění se požadavky a módní trendy. Všichni, kteří řeší ať už osobní nebo veřejný interiér, považují za naprostou samozřejmost kvalitní 3D zpracování budoucího interiéru v realizovatelné podobě, technické výkresy, dohled a kooperaci s architektem, stavebním dozorem. To vše pro hladký průběh uskutečnění svého snu, potřeby bydlet či podnikat bez zbytečných prodlev, zklamaní, omylů a výdajů navíc.

Některé firmy v oblasti bytového designu poskytli návrhy mnoha spokojeným klientům a mnozí z těchto klientů ji využili i vícekrát. Viděli jsme hodně šťastných tváří a srdečně děkujících lidí, kteří nás zásobují novými fotkami, když jim v „našem“ interiéru něco přibude. Tehdy víme, že naše práce má význam.

 

Využitím služeb interiérového designu získáte důkladnou představu o tom, jak bude interiér po realizaci vypadat. Máte možnost posoudit více kombinačních možností, zhodnotit soulad použitých materiálů, dosáhnout celkové sladění prostoru při respektování všech očekávání a požadavků.

Po zpracování prvotní studie, do které designér vkládá vaše i naše nápady a řešení, následuje několik setkání, na kterých společně návrhář diskutuje a postupně upravujeme další směr vývoje konečného vzhledu jednotlivých částí prostoru s přihlédnutím na všechny detaily. V této, zatím teoretické rovině, se ukazují různé souvislosti a návaznosti, kterými se v předstihu spolu s Vámi návrhář interiérů zabývá, což často vede k přímé finanční úspoře při samotné realizaci.

K hotovému řešení návrhář interiérů zpracuje technické podklady, jako jsou instalační projekty ke kuchyním, plány ukládání obkladů a dlažeb, projekty úložných prostorů, částí ze sádrokartonu a podobně.

Naši práci nepodmiňuje celistvým řešením kompletního interiéru a rádi pomůžeme jen s „problémovou částí“ bydlení. Samotný rozsah práce si volíte vždy sami a stejně i to, zda chcete technické výstupy. Po pár týdnech máte úplnou představu o tom, jak má interiér vypadat a technické podklady k tomu. Protože pracujeme s konkrétními materiály – často vybranými právě Vámi – máte v rukou i finanční plán, a tak víte před zahájením prací reálně zhodnotit situaci a optimalizovat průběh prací.

Designéři a návrháři interiérů jsou profesionálové, kterým je práce koníčkem. Řídí se heslem: Člověk by se měl věnovat práci, která ho baví a naplňuje, jen tehdy je ji schopen dělat naplno. Nejlepší návrháři interiérů jsou ke klientům vstřícní a samozřejmostí je pro ně individuální přístup ke každému zákazníkovi. Rádi a ochotně poradí a prodiskutují Vaše požadavky, aby byl výsledný efekt podle Vašich představ. Na Vaší spokojenosti by jim opravdu mělo velmi záležet. Pak vždy oceníte jejich snažení při denodenním pohledu na vaše bydlení. Výraz Vašich šťastných tváří s grafickými výstupy budoucího interiéru v rukou!

Nudí vás už pohled na vaší starou kuchyň? Bydlete lépe!

Udělat pro sebe novou kuchyňskou linku. Máte stejný sen? Nudí vás už pohled na vaší starou kuchyň? Chcete modernizovat a měnit své bydlení, místo kam k sobě zvete návštěvy a tráví čas se svou rodinou? Přestavba vaší kuchyně je skvělý způsob, jak zvýšit hodnotu svého bydlení. Samozřejmě, přestavba je velký krok zabere spoustu práce vyžaduje velkou investici vašeho času. Musíte chodit po obchodech, vybírat, shromažďovat informace a nápady, které vás zaujmou. Může být těžké vědět, kde začít. Je to velký krok a pokud jste touto činností zatím neprošli nevíte na co všechno myslet. Přesto se může proměnit svojí starou kuchyň ve svůj sen o ideální kuchyni. To rozhodně stojí za výsledek. Předtím, než začnete rekonstruovat, měli byste mít podrobný projekt, jak by měla vaše kuchyň vypadat. Pokud chcete, aby to dobře dopadlo začňetě podrobným projektem, do kterého zakreslíte a zapracujete všechny nápady, udělejte si podrobný rozpočet a vše důkladně promyslete. Nezačněte dříve než budete mít podrobný plánem. Je velmi důležité. Jeden jednoduchý způsob, jak připravit podrobný projekt rekonstrukce kuchyně je využít počítačový software. Použijte software na projektování kuchyně. Vložte do projektu vše co chcete v kuchyni mít a jak by vaše nová kuchyň měla vypadat. Tento software je obvykle velmi levný a umožňuje uživatelům vyzkoušet si některé věci, než se provedou ve skutečnosti ve své kuchyňi. Můžete také použít tyto programy pro výpočet rozpočet. Kolik bude vaše rekonstrukce stát dříve, než s ní začnete. Další užitečná rada je nezapomínat, že je omezený prostor. natěsnání příliš mnoha věcí do vaší kuchyně, může být velký prostorový problém. Existuje několik způsobů, jak přijít na to, kolik materiálu vaše kuchyně může obsahovat. Jaký bude prostor mezi lednicí, sporákem a dřezem. Aby se vám v kuchyni dobře pracovalo všechny prostory budou muset zohlednit velikosti potřebné pracovní plochy. Další věc, kterou byste měli udělat, je zjistit, zda všechny dvířka vašich spotřebičů a skříňek půjdou pohodlně  otevřít a zda můžete pohodlně manévrovat s lehkostí při vaření nebo jiné činnosti. Organizujte svůj prostor pro ukládání nádobí, kuchyňských robotů, hrnců, nádob, příborů, hrcnů, sklenic a talířů a další užitečné předměty, které patří do kuchyně a chcete je tam mít. Podlahy, obklady, skříňky a stěny by měly být všechny vizuálně koordinovány. Vizualizace každého z těchto povrchů je velmi důležité. Každý, kdo si není jistý ve své schopnosti doladit vzhled by měl najít někoho jiného, ​​kdo to dokáže.

Chcete dobře prodat dům a chcete aby prodej netrval dlouho?

Lidi soudí nemovitosti zejména z prvního dojmu. První dojem se mění těžko, udělejte dobrý dojem hned napoprvé, napodruhé už se zájemce o koupi domu nemusí chtít přijít podívat. Lidi soudí nemovitosti podle obalu. Je dobré byt nebo dům důkladně uklidit, stěny vymalovat, dát pryč všechny rušivé předměty. Ze všeho nejhorší dojem je přijít do neuklizeného a nepořádného prostoru. Pokud máte trochu rádi pořádek nebude se vám prostě líbit ani, kdyby byl za tím vším nepořádkem opravdu krásný. Nemovitosti s rušivými prvky zůstávají dlouho na trhu.

Neuzavřené nabídky: do této kategorie patří domy, které byly z aktivních nabídek staženy z důvodu prodeje, ale prodej ještě zatím nebyl uskutečněn.
Prodáno nabídky: v tomto seznamu se nacházejí domy podobné tomu vašemu, které byly nedávno prodány. Udané jsou zde i ceny. Tato informace je pro vás jako kupce důležitá, abyste věděli určit, zda je dům, který chcete koupit, nabízen za férovou a vhodnou cenu.
Poznejte celý pozemek
Určitě se vyplatí zajít na katastrální úřad a zjistit si více o vašem budoucím pozemku. Najděte si čas popovídat se s úředníky o tom, co se s domem dříve dělalo, jaké povolení byla udělena a zda byl předán certifikát o bydlení. Při prohlédnutí listu vlastnictví zjistíte, zda nejsou na dům vázány nějaké „tíhy“.
Můžete však získat i další užitečné informace, týkající se zejména rizik spojených s počasím. Měli byste si zjistit, zda se dům nenachází v povodňové oblasti a zda tedy náhodou nebude pojišťovna požadovat vyšší pojistné. Pokud na domě plánujete něco měnit, zde získáte i informace o podmínkách, které před takovými pracemi diktuje město.
Připravte se na inspekci domu
Inspektoři najdou každou chybičku – je to jejich práce. Mnohé z problémů, které najdou jsou malé, až nedůležité. Ostatní však nemusí být až tak malé a nedůležité, přičemž jiné mohou být potenciálně velmi seriózní. Proto si po inspekci udělejte seznam priorit – které z těchto chyb jsou méně podstatné a které by mohly způsobit problémy? Doporučujeme si to prodiskutovat s odborníky, abyste měli představu, kolik práce bude daná oprava vyžadovat.

Nájem bytu 2+1, 70 m2, Praha 2 – Vinohrady, ul. U kanálky, zařízený byt po rekonstrukci

Kompletně zařízený byt 2+1, 70 m2 na pronájem po rekonstrukci ve 1. patře cihlového domu 3 minuty od metra A Jiřího z Poděbrad. Obývací pokoj 24 m2, ložnice 14 m2,  kuchyň 14 m2, hala 12 m2, komora 1 m2, koupelna s vanou, WC. Kuchyň vybavena sklokeramickou deskou, chladničkou s mrazničkou, myčkou, nádobím pro 6 osob. Jídelní stůl se 4-mi židlemi. Ložnice vybavena kompletně nábytkem, lůžkovinami. TV s kabelovou televizí, telefon. Pračka, žehlící prkno, žehlička, vysavač, sušák v komoře. Podlahy parkety a dlažba. Vinohrady jsou dnes atraktivní a velice populární lokalitou, kde si na své přijde úplně každý. Obchody, restaurace i příroda je to, co dělá tuto lokalitu vyjímečnou. Lokalita má velkou výhodu v dostupnosti do centra města. Do pár minut se nachází nákupní centrum, školy, školky a další občanská vybavenost. Do 5 minut se můžete dostat do Tesca expres, Dm drogerie, masny, na poštu, či do banky. Při podpisu nájemní smlouvy požadována kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.

Pronájem prostorného zařízeného 5+kk bytu, 130 m2, Lumírova ,Praha 2

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: diana(a)atlas-reality.cz

Prodej bytů v Praze – byty k prodeji – Praha 2

Praha 2 díky nepatrné vzdálenosti od Prahy 1 je velmi oblíbeným místem pro bydlení pro všechny kteří si bydlení v tomto krásném místě Prahy mohou dovolit. Dobrá dopravní dostupnost na metro I. P. Pavlova a Náměstí Míru nebo Náměstí Jířího z Poděbrad a dvě ulice ve kterých jezdí tramvaje dodávají Vinohradům skvělou dopravní dostupnost. Tramvaje jezdí na Vinohradech na Vinohradské a Korunní ulici. Dále je možné z Náměstí míru jet tramvají do Vršovic po ulici Francouzská a dále nedaleko hranice Vinohrad a Žižkova jezdí tramvaj i v ulici Seifertova a Olšanská až na Floru, kde se tramvaje křižují. Prodej bytů v Oblasti Vinohrad jde velice snadno a tato lokalita patří k velmi poptávaným.
Prodej bytu 3 + kk v Praze, Vinohradech (ulice Římská)

Lokalita má velkou výhodu v dostupnosti do centra města. Do pár minut se nachází nákupní centrum, školy, školky a další občanská vybavenost. Do 5 minut se můžete dostat do Tesca expres, Dm drogerie, masny, na poštu, či do banky.

Atraktivní byt 3+1 (86 m2), přímo u Riegrových sadů, Praha 2 – Vinohrady, ul. Polská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo 775 233 223 a nebo napiště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz popřípadě petra(a)atlas-reality.cz .

Byty k pronájmu, pronájem bytu , Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Praha 2 – Vinohrady patří k nejvyhledávanějším lokalitám k bydlení pro mladé. Díky dobré dostupnosti centra a velkému počtu restaurací, barů, diskoték, klubů, obchodů a služeb patří Vinohrady i díky své krásné klasické architektuře k nejvyhledávanějším Pražským čtvrtím. Vinohradům vládnou zejména dva architektonické styly a to secese a funkcionalismus s trochou klasicismu. Rádi bychom vám nabídly k bydlení překrásný byt 2+1 v secesním činžovním domě s vysokými stropy a krásným schodištěm.

Pronájem bytu 3+1 Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: diana(a)atlas-reality.cz

Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

3. Oprava a obnova poškozených stok
Odhaduje se, že minimálně 70% stávající stokové sítě vyžaduje některé sanační zásahy. Stokové sítě často kapacitně vyhovují, avšak nevyhovují z hlediska stavebnotechnologického. Při opravách však každý zásah na povrchu urbanizovaného celku vede k značným omezením a vyvolává řadu dalších souvisejících opatření a problémů.

Ekologické stavby – výstavba inženýrských sítí, bytových, občanských a průmyslových objektů

V minulém období, převážně s pouze dostupnými výkopovými technologiemi nebylo mnoho prostoru pro rozhodování. Převládaly výkopové postupy výstavby i rekonstrukce. V současné době se široce rozvíjí oblast bezvýkopových technologií, které se využívají při opravách, sanacích a obnově stokové sítě v stávajících trasách. Podobnou koncepci jsme často nuceni přijmout i při navrhování nových tras.

Prvním krokem při výběru koncepce a metody rekonstrukce je průzkum stokové sítě. Metody průzkumu technického stavu stokové sítě se postupně vyvíjely od jednoduchých vizuálních metod po běžně používané postupy televizního průzkumu nebo metoda IT (Infrared Thermoraphic).

Při takových metodách je nutné důkladné vyčištění stoky a na základě shromážděných a vyhodnocených informací o stavebním stavu stoky, o možných návaznosti na související stoky a po komplexním vyhodnocení hydraulických charakteristik jednotlivých úseků následuje výběr koncepce a následně metody rekonstrukce z hlediska stavebnotechnologického.

Volbu metody rekonstrukce podstatně také ovlivňuje charakter poškození potrubí. Nejčastější poškození jsou:
prolomena kanalizace

přerostlá kořeny (kořenové ucpání)

špatné zaústění

trhliny, netěsné poje

vypadlé kusy potrubí

zkorodované potrubí

porušení přípojky

nánosy, inkrustace

hydraulicky nevhodné potrubí a další

Způsob koncepčního řešení v logické konjukcii se všemi dalšími souvisejícími faktory a vlivy tvoří jeden nedílný celek vedoucí k rozhodování o metodě řešení rekonstrukce.

Výstavba ve stávající trase
Metody můžeme dělit na:
1) destruktivní – frézování a trhání

2) nedestruktivní

1) Destruktivní metody
Při destruktivních metodách dochází k rozrušení stávající kanalizace a následně k zatažení nového vedení.

Destruktivní metody se používají zejména v případech, kde:
a) statika původní kanalizace je narušena a nesplňuje požadované nároky

b) je třeba zvětšit profil stoky

Při těchto metodách nedochází k narušení provozu, nejsou ohroženy inženýrské sítě jdoucí rovnoběžně nebo křižující stoky a jiné stavební objekty.

Z důvodu technické realizace musí být nový profil větší než původní. Původní profil je rozmačkaný do stran a nahrazen novým vedením.

1.1) Frézování
a) Ve světě existuje celá řada výrobců (Soltau, SRN). Pro své mikrotunelovacie zařízení dodávají a montují frézovací hlavy a drtiče. Tzv. metoda „Fras-Relining“ dovoluje pomocí speciální frézovací hlavy ukládat potrubí od DN 250 – 600 mm. Zařízení je možno použít pro rozrušování kameninových, betonových a azbestocementových trubek. Staré potrubí je nahrazeno novým potrubím o stejném nebo větším průměru z důvodu minimalizace poklesu průměru.
b) Zařízení ISEKI Piran (PIPE Replacer) dovoluje odfrézovat stávající stoku během provozu, (ISEKI POLYTECHN, Inc., Japonsko).

1.2) Trhání
Princip trhání starého potrubí vychází z trochu základních systémů:
a) trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy

b) trhání dynamickým rozevřením trhací hlavy

c) trhání hydraulickým rozevřením trhací hlavy
Trháním je možné rozrušit betonové, kameninové, azbestocementové, zkorodované, ocelové a litinové potrubí. Zatahují se plastové, betonové, POLYCRETOVÉ a kameninové trouby (bezhrdlové). Nové potrubí jsou stejného nebo většího průměru. Hlavní výhodou jsou nízké náklady a relativně krátká doba realizace.
a) Systém trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy se používá tam, kde by mohlo při dynamických rázech trhací hlavy dojít k sedání. Systém trhání je patentem firmy IPD z Anglie.

b) Trhací dynamické zařízení jsou známé pod názvem cracking, v zahraničí jsou zejména GRUNDOCRACK, CRACK-Relining resp. BERSTLINING (fa Brochier, SRN) atd.

Trhací hlava pracuje na principu dynamického kladiva poháněného stlačeným vzduchem. Zařízení se používá pro dynamické trhání trubek světlosti DN 80 až 500 mm. Tato metoda byla poprvé ve větším rozsahu použita firmou Dorge (ČR).

c) Metoda expandují (ClearLine, Velká Británie) využívá hydraulickou roztažné trhací hlavu. Trhací hlava má po obvodu pláště hydraulické roztažné elementy. Hlava je tažena starým potrubím a pomocí řetězu zatahuje za sebou nové potrubí (většinou PE a PVC).

2) Nedestruktivní metody oprav stokových sítí
V našich podmínkách stokových sítí mají perspektivu zejména nedestruktivní bezvýkopové metody, sanace kanalizace ve stávající trase. Jednoduchým porovnáním doby výstavby větší části kanalizačního systému u nás a předpokládanou životností kanalizace je možno vyčíslit rozsah nutných ročních oprav stok. Do popředí zde vystupuje faktor hustoty inženýrských sítí v podzemním prostoru měst, obcí, zejména v historických jádrech a dále nutnost minimalizovat vliv oprav na provoz na povrchu území. Nelze paušalizovat uveden problém, ale každý konkrétní projekt je třeba detailně posoudit a optimalizovat ve všech souvislostech.

Výběr metody závisí obecně na rozsahu poškození potrubí, od druhu materiálu a profilu potrubí. V současnosti existuje velký řada sanačních a rekonstrukčních metod. K jejich realizaci je třeba provést geologický průzkum, geotechnické výpočty působení zemin, hydrogeologický průzkum. To vše je třeba provést v dostatečném předstihu a rozsahu tak, aby bylo možné určit pořadí naléhavosti oprav jednotlivých úseků a zajistit metodu sanace.

Jednotlivé metody lze obecně rozdělit na:
utěsňovací
povlakové
výstelkové
opravy prováděny speciálními kanalizačními roboty

Utěsňovací metody představují metody injektáže, utěsňování a další.

Pokud jde o povlakové metody, existuje celá řada těchto metod.

Podrobněji je třeba se zmínit o metodách výstelkových, které zaznamenávají řadu modifikací a jsou velmi populární. Jde především o metody KAWO a Insituform.

Sanační metody KAWO a Insituform jsou určeny pro sanaci kanalizačních systémů. Jsou vhodné i pro další napojení úseků různých tvarů a světlostí.

Původcem technologie je firma Insituform Pipes and Structurs Ltd., Northampton, Velká Británie. Metoda je založena na použití flexibilní filcové punčochy nasáklé epoxidovou polyesterovou pryskyřicí, která se vtahuje přes přístupové otvory nebo kontrolní šachty. Punčocha je přitlačována na stěnu sanovaného potrubí a po určitém čase na něm zatvrdne. Touto technologií je možno provádět sanaci úseků delších než 600 m. Po zavedení celé délky punčochy se začne voda zahřívat mobilním tepelným agregátem po dobu 5 – 18 hodin (podle tloušťky punčochy) při teplotě 60 až 90 ° C. Po zatvrdnutí dochází k povrchové úpravě nátokové části. Odbočky a přípojky jsou nově pomocí robotu s frézovací hlavou a kamerou vyfrézované.

Metody KAWO a Insituform se používají pro většinu materiálů, jejichž jsou zhotoveny sanované potrubí jako beton, kamenina, cihla, azbest, ocel, litina a plasty. Obě metody nejsou omezovány velikostí a tvarem profilu sanovaného potrubí. Metoda je vhodná pro netěsné potrubí nebo staticky neúnosné potrubí a pro odstranění průtoků balastních vod. Tyto metody zvyšují průtočnost a prodloužení životnosti potrubí, přičemž doba sanace je krátká.

Z dalších metod je možno uvést „relining“ pro sanaci potrubí v řadě technologických modifikací (výstelka z navíjecích pásů, sklolaminátové výstelky, výstelky z plastových trubek či progresivního materiálu POLYCRETE a řada dalších).

V každém případě se jedná o speciální technologický postup, jeho aplikace je možná pouze v přesně definovaných podmínek na základě podrobného rozboru příslušné metody.

Metody relining je možno použít v průměrech větších než 80 mm za účelem odstranění netěsnosti potrubí, statické neúnosnosti potrubí, odstranění poškozených míst na potrubí korozí apod.

Je třeba uvést, že metody sanace kanalizačních potrubí se soustavně zdokonalují a inovují a firmy přicházejí is celkem novými metodami.