Prodej bytů v Praze – byty k prodeji – Praha 2

Praha 2 díky nepatrné vzdálenosti od Prahy 1 je velmi oblíbeným místem pro bydlení pro všechny kteří si bydlení v tomto krásném místě Prahy mohou dovolit. Dobrá dopravní dostupnost na metro I. P. Pavlova a Náměstí Míru nebo Náměstí Jířího z Poděbrad a dvě ulice ve kterých jezdí tramvaje dodávají Vinohradům skvělou dopravní dostupnost. Tramvaje jezdí na Vinohradech na Vinohradské a Korunní ulici. Dále je možné z Náměstí míru jet tramvají do Vršovic po ulici Francouzská a dále nedaleko hranice Vinohrad a Žižkova jezdí tramvaj i v ulici Seifertova a Olšanská až na Floru, kde se tramvaje křižují. Prodej bytů v Oblasti Vinohrad jde velice snadno a tato lokalita patří k velmi poptávaným.

Prodej bytů v Praze - byty k prodeji - Praha 2
Prodej bytů v Praze – byty k prodeji – Praha 2

Prodej bytu 3 + kk v Praze, Vinohradech (ulice Římská)

Lokalita má velkou výhodu v dostupnosti do centra města. Do pár minut se nachází nákupní centrum, školy, školky a další občanská vybavenost. Do 5 minut se můžete dostat do Tesca expres, Dm drogerie, masny, na poštu, či do banky.

Atraktivní byt 3+1 (86 m2), přímo u Riegrových sadů, Praha 2 – Vinohrady, ul. Polská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 608 11 44 11 nebo 775 233 223 a nebo napiště na e-mail: prodej(a)atlas-reality.cz popřípadě vladimir(a)atlas-reality.cz .

Byty k pronájmu, pronájem bytu , Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Praha 2 – Vinohrady patří k nejvyhledávanějším lokalitám k bydlení pro mladé. Díky dobré dostupnosti centra a velkému počtu restaurací, barů, diskoték, klubů, obchodů a služeb patří Vinohrady i díky své krásné klasické architektuře k nejvyhledávanějším Pražským čtvrtím. Vinohradům vládnou zejména dva architektonické styly a to secese a funkcionalismus s trochou klasicismu. Rádi bychom vám nabídly k bydlení překrásný byt 2+1 v secesním činžovním domě s vysokými stropy a krásným schodištěm.

Pronájem bytu 3+1 Praha 2 – Vinohrady Londýnská

Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: diana(a)atlas-reality.cz

Čištění, opravy a obnova stokových sítí a kanalizací

3. Oprava a obnova poškozených stok
Odhaduje se, že minimálně 70% stávající stokové sítě vyžaduje některé sanační zásahy. Stokové sítě často kapacitně vyhovují, avšak nevyhovují z hlediska stavebnotechnologického. Při opravách však každý zásah na povrchu urbanizovaného celku vede k značným omezením a vyvolává řadu dalších souvisejících opatření a problémů.

Ekologické stavby – výstavba inženýrských sítí, bytových, občanských a průmyslových objektů

V minulém období, převážně s pouze dostupnými výkopovými technologiemi nebylo mnoho prostoru pro rozhodování. Převládaly výkopové postupy výstavby i rekonstrukce. V současné době se široce rozvíjí oblast bezvýkopových technologií, které se využívají při opravách, sanacích a obnově stokové sítě v stávajících trasách. Podobnou koncepci jsme často nuceni přijmout i při navrhování nových tras.

Prvním krokem při výběru koncepce a metody rekonstrukce je průzkum stokové sítě. Metody průzkumu technického stavu stokové sítě se postupně vyvíjely od jednoduchých vizuálních metod po běžně používané postupy televizního průzkumu nebo metoda IT (Infrared Thermoraphic).

Při takových metodách je nutné důkladné vyčištění stoky a na základě shromážděných a vyhodnocených informací o stavebním stavu stoky, o možných návaznosti na související stoky a po komplexním vyhodnocení hydraulických charakteristik jednotlivých úseků následuje výběr koncepce a následně metody rekonstrukce z hlediska stavebnotechnologického.

Volbu metody rekonstrukce podstatně také ovlivňuje charakter poškození potrubí. Nejčastější poškození jsou:
prolomena kanalizace

přerostlá kořeny (kořenové ucpání)

špatné zaústění

trhliny, netěsné poje

vypadlé kusy potrubí

zkorodované potrubí

porušení přípojky

nánosy, inkrustace

hydraulicky nevhodné potrubí a další

Způsob koncepčního řešení v logické konjukcii se všemi dalšími souvisejícími faktory a vlivy tvoří jeden nedílný celek vedoucí k rozhodování o metodě řešení rekonstrukce.

Výstavba ve stávající trase
Metody můžeme dělit na:
1) destruktivní – frézování a trhání

2) nedestruktivní

1) Destruktivní metody
Při destruktivních metodách dochází k rozrušení stávající kanalizace a následně k zatažení nového vedení.

Destruktivní metody se používají zejména v případech, kde:
a) statika původní kanalizace je narušena a nesplňuje požadované nároky

b) je třeba zvětšit profil stoky

Při těchto metodách nedochází k narušení provozu, nejsou ohroženy inženýrské sítě jdoucí rovnoběžně nebo křižující stoky a jiné stavební objekty.

Z důvodu technické realizace musí být nový profil větší než původní. Původní profil je rozmačkaný do stran a nahrazen novým vedením.

1.1) Frézování
a) Ve světě existuje celá řada výrobců (Soltau, SRN). Pro své mikrotunelovacie zařízení dodávají a montují frézovací hlavy a drtiče. Tzv. metoda „Fras-Relining“ dovoluje pomocí speciální frézovací hlavy ukládat potrubí od DN 250 – 600 mm. Zařízení je možno použít pro rozrušování kameninových, betonových a azbestocementových trubek. Staré potrubí je nahrazeno novým potrubím o stejném nebo větším průměru z důvodu minimalizace poklesu průměru.
b) Zařízení ISEKI Piran (PIPE Replacer) dovoluje odfrézovat stávající stoku během provozu, (ISEKI POLYTECHN, Inc., Japonsko).

1.2) Trhání
Princip trhání starého potrubí vychází z trochu základních systémů:
a) trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy

b) trhání dynamickým rozevřením trhací hlavy

c) trhání hydraulickým rozevřením trhací hlavy
Trháním je možné rozrušit betonové, kameninové, azbestocementové, zkorodované, ocelové a litinové potrubí. Zatahují se plastové, betonové, POLYCRETOVÉ a kameninové trouby (bezhrdlové). Nové potrubí jsou stejného nebo většího průměru. Hlavní výhodou jsou nízké náklady a relativně krátká doba realizace.
a) Systém trhání statickým účinkem nožové trhací hlavy se používá tam, kde by mohlo při dynamických rázech trhací hlavy dojít k sedání. Systém trhání je patentem firmy IPD z Anglie.

b) Trhací dynamické zařízení jsou známé pod názvem cracking, v zahraničí jsou zejména GRUNDOCRACK, CRACK-Relining resp. BERSTLINING (fa Brochier, SRN) atd.

Trhací hlava pracuje na principu dynamického kladiva poháněného stlačeným vzduchem. Zařízení se používá pro dynamické trhání trubek světlosti DN 80 až 500 mm. Tato metoda byla poprvé ve větším rozsahu použita firmou Dorge (ČR).

c) Metoda expandují (ClearLine, Velká Británie) využívá hydraulickou roztažné trhací hlavu. Trhací hlava má po obvodu pláště hydraulické roztažné elementy. Hlava je tažena starým potrubím a pomocí řetězu zatahuje za sebou nové potrubí (většinou PE a PVC).

2) Nedestruktivní metody oprav stokových sítí
V našich podmínkách stokových sítí mají perspektivu zejména nedestruktivní bezvýkopové metody, sanace kanalizace ve stávající trase. Jednoduchým porovnáním doby výstavby větší části kanalizačního systému u nás a předpokládanou životností kanalizace je možno vyčíslit rozsah nutných ročních oprav stok. Do popředí zde vystupuje faktor hustoty inženýrských sítí v podzemním prostoru měst, obcí, zejména v historických jádrech a dále nutnost minimalizovat vliv oprav na provoz na povrchu území. Nelze paušalizovat uveden problém, ale každý konkrétní projekt je třeba detailně posoudit a optimalizovat ve všech souvislostech.

Výběr metody závisí obecně na rozsahu poškození potrubí, od druhu materiálu a profilu potrubí. V současnosti existuje velký řada sanačních a rekonstrukčních metod. K jejich realizaci je třeba provést geologický průzkum, geotechnické výpočty působení zemin, hydrogeologický průzkum. To vše je třeba provést v dostatečném předstihu a rozsahu tak, aby bylo možné určit pořadí naléhavosti oprav jednotlivých úseků a zajistit metodu sanace.

Jednotlivé metody lze obecně rozdělit na:
utěsňovací
povlakové
výstelkové
opravy prováděny speciálními kanalizačními roboty

Utěsňovací metody představují metody injektáže, utěsňování a další.

Pokud jde o povlakové metody, existuje celá řada těchto metod.

Podrobněji je třeba se zmínit o metodách výstelkových, které zaznamenávají řadu modifikací a jsou velmi populární. Jde především o metody KAWO a Insituform.

Sanační metody KAWO a Insituform jsou určeny pro sanaci kanalizačních systémů. Jsou vhodné i pro další napojení úseků různých tvarů a světlostí.

Původcem technologie je firma Insituform Pipes and Structurs Ltd., Northampton, Velká Británie. Metoda je založena na použití flexibilní filcové punčochy nasáklé epoxidovou polyesterovou pryskyřicí, která se vtahuje přes přístupové otvory nebo kontrolní šachty. Punčocha je přitlačována na stěnu sanovaného potrubí a po určitém čase na něm zatvrdne. Touto technologií je možno provádět sanaci úseků delších než 600 m. Po zavedení celé délky punčochy se začne voda zahřívat mobilním tepelným agregátem po dobu 5 – 18 hodin (podle tloušťky punčochy) při teplotě 60 až 90 ° C. Po zatvrdnutí dochází k povrchové úpravě nátokové části. Odbočky a přípojky jsou nově pomocí robotu s frézovací hlavou a kamerou vyfrézované.

Metody KAWO a Insituform se používají pro většinu materiálů, jejichž jsou zhotoveny sanované potrubí jako beton, kamenina, cihla, azbest, ocel, litina a plasty. Obě metody nejsou omezovány velikostí a tvarem profilu sanovaného potrubí. Metoda je vhodná pro netěsné potrubí nebo staticky neúnosné potrubí a pro odstranění průtoků balastních vod. Tyto metody zvyšují průtočnost a prodloužení životnosti potrubí, přičemž doba sanace je krátká.

Z dalších metod je možno uvést „relining“ pro sanaci potrubí v řadě technologických modifikací (výstelka z navíjecích pásů, sklolaminátové výstelky, výstelky z plastových trubek či progresivního materiálu POLYCRETE a řada dalších).

V každém případě se jedná o speciální technologický postup, jeho aplikace je možná pouze v přesně definovaných podmínek na základě podrobného rozboru příslušné metody.

Metody relining je možno použít v průměrech větších než 80 mm za účelem odstranění netěsnosti potrubí, statické neúnosnosti potrubí, odstranění poškozených míst na potrubí korozí apod.

Je třeba uvést, že metody sanace kanalizačních potrubí se soustavně zdokonalují a inovují a firmy přicházejí is celkem novými metodami.

Hypotéky se těší historicky nejnižší úrokem. Jsou však pro každého?

Hypotékám s výhodným úročením ještě docela neodzvonilo. Podle odborníka Může úrokové dno půjček na bydlení nadále klesat, Což ale neznamená, že si je bude moci dovolit každý. Podle Posledních zpráv totiž Česká národní banka přistoupila ke zpřísnění podmínek pro jejich získání.

Hypotéky
Hypotéky

Výhodné úroky díky ECB

Aktuální hranice úrokových sazeb pro hypotéky se pohybuje kolem 2 procent, Což je nové historické minimum. Množil finanční analytici se shodují v názoru, že podobná expanze hypoték a klesáním úrokových sazeb by mohly pokračovat iv tomto roce. Celkový vývoj však závisí převážně přímo na politice Evropské centrální banky, která drží úrokové sazby na rekordně nízké úrovni doposud nějakou dobu. Udržování výhodných úrokových sazeb se jí vyplácí, protože provozovatelé komerčního banky si od ní za těchto podmínek půjčují finanční prostředky. Kromě ECB však stojí za výhodnými úvěrovými podmínky i snižování cen nemovitostí, Růst reálných mezd a takové snaha bank poskytovat hypotéky jako mimořádně bezpečné úvěru. I přes skvělým úvěrové podmínky se nelze radovat úplně.
Prodej luxusního 4- pokojového bytu v Praze, Žižkově (ulice Olšanská)

Přísnější prověřování klienta

Začátkem tohoto roku přijala Národní banka Slovenska opatření, která se snaží bojovat proti Zbytečný zadlužování se Slovák. Výhodné úrokové sazby, které jsou často motivaci k pujcka přehnaně vysokých Částek, se MOHOU časem mění a tým zpusob klientům značné komplikace s dalším splácení úvěru. Proto se NBS rozhodla, že zpřísnit celkové podmínky pro získání hypotečního úvěru. V praxi by to melo znamenat tolik, že klient žádající o hypotéku na bydlení, by měl proj složitější, vícefázových procesem schvalování. Cílem tohoto procesu je radno zhodnotit schopnost klienta splácet úvěr, a to i při hypotetickém nárůstu úrokových sazeb. Primárne se toto zpřísnění dotkne klienta s nižšími příjmy, kterým tak Může banka odmítnout poskytnutí hypotéky v požadované výši. Podle aktuálních údajů Československé obchodní banky Nejvyšším hypotéku stále splácejí Bratislavané, a to v průměru výši 64 125 eur. Naopak nejnižší hypotéku mají obyvatelé z prešovského regionu, jejiž výše se pohybuje kolem 40 661 eur.
Jaké jsou druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve

Přísnější pravidla zavedl i státní fond

Hypotéky ze státního fondu jsou považováni za jedny z nejlevnějších. Fyzické osoby MOHOU od fondu za velmi nízké úrokové sazby od jednoho eura získat úvěr až ve výši 60 tisíc eur, přičemž splatnost lze dohodnout až na 40 let. Podobně i zde se však podmínky pro získání TÉTO hypotéky od loňského roku zpřísnily. Zákon Například Přesně vymezuje, že žádost o podporu na pořízení bytu si MOHOU podat pouze manželé do věku 35 let nebe manželé s dítětem ve věku maximálně 3 roky, příp. maximálně 5 let při adopci. Zákon Rovněž určuje, jaká je maximální podlahová plocha pořizování bytu, jakož i podmínky ručení. Stejně se změnily i jednotlivé náležitosti Úvěrové Žádosti a jejich příloh. Fond přijímá Žádosti Prostřednictvím městské úřady od 1. dubna do 31. října, POkud tedy máte v plánu si letos Žádost podat, Myslete na to, že vybaveni více Potvrzení Může nějakou dobu trvat.

Srovnání hypoték … nebo Jak se co nejrychleji orientovat ve světě hypoték!

V současnosti působí na Českém bankovním trhu osm hypotečních bank, nabízejících několik typů hypotečních produktů, které se navzájem odlišují základními a zvláštními podmínkami. Orientovat se v tomto prostředí, není vždy jednoduché a častokrát si to vyžaduje nejen znalost problematiky, ale i dostatečný časový prostor. Cílem našeho srovnání je, na základě Vámi zadaných parametrů úvěru, porovnat pro Vás jednotlivé hypoteční produkty na základě výše jejich úrokové sazby, měsíční anuitní splátky, zpracovatelského poplatku a celkových nákladů úvěru pomoci Vám tak jednoduchým a rychlým způsobem orientovat se v tomto prostředí.

Srovnání hypoték
Srovnání hypoték

Porovnání má informativní charakter, nezohledňuje základní a zvláštní podmínky bank, jejich hypoteční kampaně a slevy a Vaši bonitu. V případě Vašeho zájmu o řešení hypotéky, řešení po uplynutí fixace hypotéky a podobně pro Vás bezplatně porovnáme a vypracujeme Návrh řešení hypotéky, odpovídající aktuální nabídce jednotlivých bank, Vašim požadavkům a Vaší bonitě.

Možná že tušíte že financování bydlení to není jen hypotéka. Aby vám banka dala hypotéku je třeba uzavřít pojištění pro případ, že ztratíte schopnost hypotéku díky úrazu nebo nemoci hypotéku dále platit. K financování bydlení banky dále požadují i ​​pojištění nemovitosti.