Technologie pro chov prasat a chov selat

Chov Prasat

Chov prasat v českých podmínkách musí splňovat legislativní podmínky pro ustájení prasat a technologií pro chov prasat. Tyto předpisy se týkají technických řešení, které umožňují denní kontrolu zdravotního stavu prasat, hygienický stav zvířete a dezinfekční očistu, veterinární vytření chovaných prasat aj.

legislativní podmínky pro chov prasat se také zabývají samotným ustájením v boxech, použitých materiálů a dostatečného prostoru pro chovaná prasata.

Technologie pro chov prasat a chov selat
Technologie pro chov prasat a chov selat

Technologie pro chov prasat a chov selat

Chov prasat klade čím dál vyšší nároky na technologie. Pokud se chov prasatzvládne dobře technologicky, je možné dosahovat výsledků jako nikdy před tím. Společnost AGRICO s.r.o. přichází se špičkovými technologickými řešeními chovu prasat v prvotřídní kvalitě.

Krmení prasat

Prasata jsou krmena nejčastěji obilovinami a to směsí ječmene, kukuřice, pšenice, šrotu atd..prasata jsou tedy všežravci, jež se živí suchou, kašovitou nebo tekutou krmnou směsí. Do krmení prasat je od roku 2003 zakázáno aplikovat masokostní moučky. Pro chov prasat je důležitým bodem právě zmíněné krmení prasat a selat.

Požadavky pro chov prasat

Moderní technologie pro chov prasat odpovídají všem nárokům na welfare chovu i předpisům a normativům v rámci platné legislativy EU. Technologické prvky se vyznačují se nízkou energetickou náročností, vysokou efektivitou, dlouhou životností.