ŠVÝCARSKO: Za zmrzačení genitálií svých dcer jde žena za mříže na 10 let

Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).

Podle OSN praxe FGM postihuje 130 až 200 milionů žen po celém světě v nejméně 28 zemích.
„Samotná praxe se často uskutečňuje v odlehlých venkovských oblastech nevycvičenými porodními asistentkami, které používají nástroje jako nože, žiletky nebo dokonce rozbité sklo,“ tvrdí studie UNICEF o této praxi.

Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).
Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).

Soud v Neuchâtelu minulý týden odsoudil somálskou matku, jejíž čin otřásl celým alpským státem. Své dvě dcery nechala podrobit zmrzačení ženských pohlavních orgánů.

Je to první takový rozsudek ve Švýcarsku, kde mrzačení ženských pohlavních orgánů bylo v roce 2011 uznáno za zločin podle článku 124.

Mladé somálské dívky měli pohlavní orgány zmrzačené v době, kdy se svou matkou žili v Somálsku a Etiopii v letech 2013 až 2015. Tuto skutečnost matka u Krajského soudu v Neuchâtel nepopřela.

V článku 124 se uvádí: „Kdokoliv, kdo zmrzačí pohlavní orgány ženské osoby a výrazně ji znehodnotí v její přirozené funkci nebo poškodí jakýmkoli jiným způsobem, bude uvězněn až na deset let.“ Zákon stanoví, že „každý, kdo spáchá trestný čin v zahraničí , je také zodpovědný ve Švýcarsku. “

„Nemyslím si, že mohu změnit věci, ale možná tento rozsudek pomůže odstranit utrpení milionů dívek,“ řekla podle švýcarského národního zpravodajského portálu SRF. Nathalie Kocherhansová, soudkyně předsedajícího krajského soudu.

Soud uznal, že matka, která je negramotná, byla vystavena značnému společenskému tlaku, aby nutila svou dceru podstoupit zmrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM). Avšak i přesto soudkyně považovala potřebu uvěznění za nezbytnost. Matku ve Švýcarsku udal somálský otec dcer.

„Každý případ, který poukazuje na FGM je důležitý a zejména to, jak velké je to zneužití lidských práv,“ řekla Fiona Coyleová, ředitelka Evropské sítě End FGM v Bruselu.

Coyleová však také varovala, že zatímco stíhání je důležité, prevence je také klíčová. „Vítáme rozsudky, ale uvádíme také námitku, že je třeba také přijmout preventivní opatření,“ dodala Coyleová.

Kampaň Európskej siete End FGM: „FGM je #MyIssueToo“. Foto: End FGM European Network.
Kampaň Európskej siete End FGM: „FGM je #MyIssueToo“. Foto: End FGM European Network.

Ředitelka Evropské sítě End FGM rovněž zdůraznila důležitost specifické povahy nedávného švýcarského rozsudku a zejména článku 124. „Je důležité, že se to nemuselo stát ve Švýcarsku ale mohlo se to stát mimo zemi. Je to jedinečné, „řekla Coyleová pro The Local.

Skupina End FMG odhaduje, že každý rok je v Evropě vystaveno riziku FGM téměř 180 000 žen a dívek.

„V EU je více než půl milionu žen, které přežily tento postup,“ řekla Coyleová pro The Local. Zdůraznila, že nejlepší praxí v boji proti poškozujícím kulturním rituálem je holistický přístup, který je „nezbytný k tomu, abychom zajistili, že postižené ženy nebudou stigmatizovány nebo znovu pociťovat trauma, protože jsou oběťmi.“

Francie zaujalo vůči FGM tvrdý právní postoj s přibližně 30-ti případy řešenými za posledních 15 let soudní.

„Každá země má jiný přístup,“ řekla.

Coyleová mj poukázala na „národní plán“ Finska a Portugalska v boji proti FGM, mezi které patří i zvláštní rozpočet a mezivládní výbor. Itálie, Belgie a Nizozemsko mají zvláštní právní předpisy pro boj proti FGM.

Podle OSN praxe FGM postihuje 130 až 200 milionů žen po celém světě v nejméně 28 zemích.

„Samotná praxe se často uskutečňuje v odlehlých venkovských oblastech nevycvičenými porodními asistentkami, které používají nástroje jako nože, žiletky nebo dokonce rozbité sklo,“ tvrdí studie UNICEF o této praxi.

Kromě psychologických problémů mrzačení pohlavních orgánů často vede k vážným zdravotním problémům, jako je tetanus, neschopnost močit, sepse a jiné komplikace, včetně stigmata v komunitách. To je důvod, proč Coyleová tvrdí, že je důležité, aby vzdělávání a šíření informací bylo v popředí všech kampaní na ukončení praxe a také, že je třeba do kampaně zapojit komunity.

Staletá tradice ženské obřízky, také známá jako FGM, je na ústupu v severním Somálsku, ačkoli podle AFP země v Africkém rohu nadále vykazuje některé z nejvyšších podílů žen, které prošly touto praxí na světě.

Podle Unicef ​​je však Somálsko stále na čele světového žebříčku žen, které prošly FGM. Organizace tvrdí, že až 98% žen prošlo touto nelidskou operací

Ženská obřízka má kulturní charakter, ale spojuje se v naprosté většině s islámem

V textu na islámské stránce se zdůvodňuje její oprávněnost podle islámu a na závěr se uvádějí „přesvědčivé“ argumenty