Na Slovensku mohou zájemci žádat o dotaci na zateplení rodinného domu

zateplení rodinného domu na Slovensku
zateplení rodinného domu na Slovensku

Na Slovensku může být příspěvek na zateplení domu do výše 8800 eur, přičemž použitý může být například na zateplení, výměnu oken či na komplexní rekonstrukci domu staršího než 10 let.

Zájemci mohou od úterý žádat o dotaci na zateplení rodinného domu. Upozornilo na to Sdružení výrobců, zpracovatelů a uživatelů expandovaného polystyrenu na Slovensku (EPS SR). O dotaci lze žádat Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR do 30. června nebo do naplnění 200 elektronicky zaevidovaných žádostí. Tiskové oddělení resortu výstavby pro TASR potvrdilo, že překládání žádostí spouští v úterý ráno v 8.00 h.

Příspěvek na zateplení domu může být do výše 8800 eur, přičemž použitý může být například na zateplení, výměnu oken či na komplexní rekonstrukci domu staršího než 10 let.

„Významnou obnovou rodinného domu včetně zateplení lze snížit energetickou náročnost domu, ušetřit až 40% nákladů na vytápění, v letních měsících zase ušetřit za klimatizaci a také zvýšit kvalitu a komfort bydlení,“ shrnula výhody zateplení předsedkyně EPS SR Marta Strapková.

Dotace je podle Sdružení určená nejen na zateplení obvodové stěny, ale i střechy, vnitřních příček mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, podlahy, na výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla a podobně. Žádost je třeba podat elektronicky, avšak do deseti dnů ji třeba zároveň podepsanou doručit osobně nebo poštou na MDV.

„Příspěvek dostane pouze rodinný dům nacházející se na Slovensku, který se využívá výhradně na bydlení. Nesmí to být chata, zahradní domek a na adrese nemůže mít sídlo žádná firma,“ zdůraznilo sdružení. Další podmínkou je, že podlahová plocha u jednopodlažních domech nesmí překročit 150 čtverečních metrů (m2) av případě vícepodlažních budov nesmí být větší než 300 m2.

„Požádat o dotaci můžete i před zahájením prací, musíte však přiložit odhad nákladů zpracován projektantem. Dotaci ale získáte až po realizaci zateplení a po předložení kompletní dokumentace,“ dodalo sdružení.

Ministerstvo informovalo o prohlášení osmé výzvy k získání příspěvku na zateplení domu v dubnu. Resort vyzdvihl, že všechny informace a podmínky poskytnutí dotace najdou zájemci na webovém portálu byvajteusporne.sk.

Jedno z pěti dětí narozených ve Francii má arabské či muslimské jméno

V roce 1960 to bylo 1 procento. Dnes je to 19 procent. Řeč je o nově narozených dětech ve Francii, která mají arabská či muslimská jména. Podle listu Le Figaro je důvodem jak klesající porodnost Francouzů, tak rostoucí porodnost Arabů a muslimů ve Francii a rostoucí migrace směrem do Francie.

Jedno z pěti dětí narozených ve Francii má arabské či muslimské jméno
Jedno z pěti dětí narozených ve Francii má arabské či muslimské jméno

Stačí se podívat na francouzské filmy ze 60.let. Cokoliv od Fantomase po filmy s Delonem. Absence Arabů či černochů je zde téměř absolutní. Pokud srovnáte se současnými filmy, nebo se rovnou rozhodnete Francii navštívit, ten rozdíl je obrovský.

Článek v Le Figaro říká, že by se Francie kvůli krizi domácí porodnosti neměla zamknout mezi dvě alternativy, kterými jsou buď zvýšení porodnosti, nebo přijetí milionů migrantů, jako to dělá Německo. Německo to prý učinilo proto, že věk odchodu do důchodu je tam velmi vysoký, a nezaměstnanost nízká. Francie by se naopak na tyto ukazatele měla zaměřit. Tedy zvýšit věk odchodu do důchodu a snížit nezaměstnanost, aby do francouzské ekonomiky přispívalo více lidí.

I v České republice přibývá cizinců, ale většinou buď z evropských zemí, nebo z Asie a tito cizinci nejsou pověstní vysokou porodností. Proto si naše země výhledově udrží většinovou domácí populaci. Se zeměmi jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko a dalšími státy více na východ, budeme tvořit oázy evropské autenticity, stability a bezpečí. Pokud se ovšem nenajde nějaký politický šílenec, který nás “otevře světu”.

V Maďarsku přibude 23 rychlodobíjecích stanic, předběhne Slovensko

Počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily v Maďarsku vzroste o více než 50 procent.

K současným 39 stanicím s výkonem 50 kW brzy přibude dalších 23. Oznámil to francouzský výrobce DBT s tím, že umisťovat je začal v lednu. Objednala si jejich energetická firma Magyar Villamos Művek Zártkörűen működő Részvénytársaság (MVM).

V počtu rychlodobíjecích stanic z dílny DBT tak Maďarsko předčí Slovensko.

Regionální lídr?

„Tato (maďarská) síť je významná na geografické úrovni, protože se přidává k 45 rychlonabíječ stanicím DBT umístěných na Slovensku a k 32 v Česku, a posílí tak naši pozici ve východní Evropě,“ citoval portál AVEM.fr šéfa společnosti Hervého Borgoltza.

Francouzská firma má do Maďarska dodat dalších 30 stanic v průběhu roku 2017.

Maďarsko se chce stát regionálním lídrem v elektromobilitě, řekl loni ministr národního hospodářství Mihály Varga. Vláda podle Euronews plánuje vybudování 3 000 dobíjecích stanic. Rozhodla také o dotacích pro majitele elektromobilů.

Důvodem podpory elektromobility je znečištěné ovzduší ve městech.

Rakousko daleko vpředu

Slovensko má v současnosti 80 stanic s vysokým výkonem (více než 22 kW), zatímco Maďarsko jen 42, uvádí stránka European Alternative Fuels Observatory (EAFO).

Elektromobilem v Polsku je k dispozici 34 stanic s takovým výkonem.

Jednoznačným lídrem ve vyšehradské skupině je však podle EAFO Česko. Má až 156 nabíječek s vysokým výkonem.

Sousední Rakousko má více nabíjecích stanic s vysokým výkonem jako celá vyšehradská čtyřka: 437.

https://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/polsko-chce-mat-na-cestach-milion-elektromobilov-do-roku-2025/

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Přihlasit se do evidencí na Slovensku v zahraničí koupě vozidla je poměrně náročný administrativní proces vyžadující několik kroků, které je třeba absolvovat v případě dovezeného auta na Slovensko.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Nabízíme Vám průzkum jak postupovat při dovozu automobilů ze zahraničí, z členského státu EU.

1. Převozní značky
Prvým krokem po koupi vozidla v zahraničí je odhlášení vozidla na příslušném dopravním inspektorátu, takzvaný zrušení trvalého přihlášení pro vývoz do ciziny. Následně je nutné vybavit převozní značky. Ty vystaví se buď prodejce nebo je třeba je vybavit ve specializovaných firmách, které se obvykle nacházejí v blízkosti úřadů. Platnost přepravních značek je obvykle 5 dní (např. Německá s žlutým pásem) nebo měsíc v závislosti na zemi a typu značek. Součástí dopravních značek je i pojištění vozidla. Výška poplatku spolu s pojištěním závisí na konkrétním státě, zpravidla se pohybuje od 12 eur do 50 eur.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Doporučujeme zakoupit převozní značky na více než 5 dní a minimálně na 15 dní, protože procedura přihlášení na Slovensko trvá dlouho. Při expedici pohotovosti je nutno vybavit na obvodní úřad dočasných značek (cena 33 eur) nebo vozidlo na kontrolu dotáhnout.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

Při odchodu z nového vozidlu ze zahraničí by měly mít následně následující doklady:

kúpno-prodejnou smlouvu, fakturu nebo darovací smlouvu k vozidlu
doklad o odhlášení
technický preukaz vozidla
prevozné značky
protokoly o platné technické a emisní kontrole.
Po úspěšném dovezení auta začíná procedura na Slovensku. Prvým krokem jsou překlady.

Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko
Postup individuálního dovozu vozu ze zahraničí na Slovensko

2. Překlady dokladov
Úřední potvrzení o odložení vozidla z provozu a dokladů o STK / EK. Ak jsou doklady o koupi vozidla (faktura, kupní smlouva nebo smlouva o doručení) v jiném jazyce, musí být také úředně přeloženy.

3. Kontrola originality
Následně je nutné absolvovat odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích. Na Slovensku se provádějí kontroly originality vozidel – t. j. kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaného na stacionárním nebo mobilním pracovišti kontroly původnosti měření a nedeštruktivního zkoumání zaměřeného na zjišťování neoprávněného vnějšího zásahu do konstrukce vozidla nebo do dokumentů vozidla v rozsahu kontrolních činností stanovených právními předpisy. Od 1. 1. 2008 sa vykonáva kontrola originality povinně v zásadě u všech motorových vozidel dovezených ze zahraničí.

Držte se na lhůtě 15 dní a podat žádost na obvodní úřade v této lhůtě, jinak je třeba absolvovat kontrolu původnosti znovu. Cena je cca. 80 eur v závislosti na konkrétním vozidle.

4. Technická a emisná kontrola
Přezkoumat technickou kontrolu vozidel a získat protokol o technické kontrole vozidla, pokud je tato kontrola podřízena, s výsledkem hodnocení způsobilého pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc od jeho vydání.

Technická a emisní kontrola je vhodná spojit s kontrolou originality. Mnohé pracoviště STK nabízejí všechny tyto služby. Dá se tak ušetřit čas a jedna návštěva pracoviště.

5. Obvodný úřad, odbor dopravy
Pokud máte COC (Certifikát o shodě), který nemusíte překládat, nemusíte jít s vozidlem na žádné schválení. COC znamená, že vozidlo je schváleno na cestě v nějakém jiném státě EU. Schválení na okresní úřad v tomto případě stojí jen 106 eur.

V případě, že nemáte COS majitel dovezeného vozidla, musí podat žádost o schválení jednotlivě importovaného vozidla a žádost o uznání ES schválení typu nebo žádost o typové schválení individuálně importovaného vozidla. V žádosti musí být uvedeno identifikační údaje žadatele.

Obvodný úřad dopravy může před přijetím schváleného vozidla uložit zkoušejícím, aby vykonal zkoušku v pověřené technické zkušebně ověřování vozidel. Žádost je povinna na vlastní náklady zabezpečit provádění uložených zkoušek.

Přílohou k žádosti jsou, pokud jde o ojeté vozidlo:

doklad o koupi vozidla, například faktura, kupní smlouva nebo darovací smlouva, doklad o propuštění vozidla do volného oběhu, pokud je dovezen z třetích zemí, odborný posudek o kontrole originality vozidla s výsledkem hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích,
protokol o technické kontrole vozidla s výsledky hodnocení způsobilých pro provoz na pozemních komunikacích, který není starší než jeden měsíc ode dne jeho vydání, platný protokol o emisní kontrole motorového vozidla, pokud vozidlo podléhá takové kontrole, s výsledkem hodnocení způsobilým pro provoz na pozemních komunikacích, osvědčení o evidenci nebo jiném dokladu o vyloučení vozidla z evidence vozidel v zemi, ve které bylo evidováno,
protokol o zkouškách vozidel vydaný pověřenou technickou zkušebnou vozidla, pokud je tato povinnost uložena žadateli, z čehož vyplývá, že vozidlo splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a technické požadavky stanovené nařízením vlády, potvrzení o zaplacení příspěvku do Recyklačního fondu za dovezené vozidlo.
Pokud obvodní úřad dopravy povolí jednotlivě dovezené vozidlo,

vydá rozhodnutí o schválení jednotlivě dovezeného vozidla,
vydává osvědčení o evidencii části II, pokud jde o velký technický prohlášení (starý si nechá), pokud jde o vozidlo, které podléhá přihlášení do vozidel nebo vydává technickou osvědčení vozidla, pokud jde o vozidlo, které není podepsáno při registraci do vozidel.
Více informací >>

6. Povinné smluvní pojištění
Zaplatit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. V některých poisťovních orgánech je možné zabezpečit vozidlo okamžitě při příchodu na základě VIN čísla vozidla.

7. Dopravný inspektorát
Při přihlášení se do dopravního inspektorátu musí být předložen doklad o přepravě:

vyplněná žádost o zapsání vozidla do evidence,
osvedčenie o evidencii časti II vydané príslušným obvodným úřadem dopravy,
rozhodnutí o obvodním úřadu dopravy o schválení technické způsobilosti vozidla nebo o uznání jeho typového schválení, toto rozhodnutí se pro účely přihlášení vozidla považuje za doklad o získání vozidla,
potvrzení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,
platný doklad totožnosti,
splnomocnění, pokud je držitelem nebo vlastníkem vozidla zastoupen, s úředně ověřeným podpisem splnomocniteľa,
ak je držiteľom vozidla podnikatel, originál výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu, přítomnost osoby oprávněné zastupovat organizaci (živnostník, konateľ společnosti, osoba úředně pověřená),
(novým vozidlem se rozumí vozidlo, které bylo registrováno v jiném státě nejvýše 6 měsíců nebo které má méně než 6000 km), a to v případě, že se jedná o nové vozidlo, které má uděleno typové schválení ES,
možnost požádat o rychlé vydání čipové karty osvědčení o registru část I do dvou pracovních dnů za poplatek ve výši 30 €.
potvrzení o zaplatí správního poplatku
Pokud je správní poplatek ve výši 300 eur, může být přímo zaplacen dopravnímu inspektorovi za okenku. Pokud je suma vyšší než 300 eur, je nutné správní poplatek uhradit na poštovní účet a získat potvrzení o zaplacení.

VÝKON NOVÝ POPLATOK PÔVODNÝ POPLATOK
do 80 kW 33 eur 33 eur
b) Prvním zápisem držitele motorového vozidla kategorií L, M1 a N1, kromě kategorií N1 s nejvýše 3 místa pro sedění, do evidencí vozidel při provádění úprav v dokladech, včetně vydání těchto dokladů, pokud je výkon motoru nad 80 kW do 86 kW 53 eur 167 eur
nad 86 kW do 92 kW 77 eur 217 eur
nad 92 kW do 98 kW 106 eur 267 eur
nad 98 kW do 104 kW 141 eur 327 eur
nad 104 kW do 110 kW 181 eur 397 eur
nad 110 kW do 121 kW 250 eur 477 eur
nad 121 kW do 132 kW 360 eur 657 eur
nad 132 kW do 143 kW 497 eur 787 eur
nad 143 kW do 154 kW 667 eur 957 eur
nad 154 kW do 165 kW 873 eur 1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW 1 122 eur 1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW 1 655 eur 1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW 2 711 eur 2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW 4 249 eur 2 467 eur
nad 254 kW 6 308 eur 2 997 eur
c) Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur 33 eur
d) Prvá zápis držiteľa motorového vozidla, kromě kategorií vozidel podle písmene a) a b) nebo přípojného vozidla do evidencí vozidel, včetně provádění úprav v dokladech, včetně vydávání těchto dokladů 33 eur 33 eur
e) Další zápis držitele motorového vozidla kromě prvního zápisu držitele motorového vozidla podle písmen a) až d) nebo přípojného vozidla do evidence is provedením úprav v dokladech včetně vydání těchto dokladů

 

Dopravní inspektorát vydá evidenčního čísla a asi do 3 týdnů zašle poštou čipovou kartu osvědčení o registraci část I (malý technický průkaz).

8. Administrativní technická a emisní kontrole
Po úspěšném přihlášení vozidla a vydání registrační značky (SPZ) je třeba opět zajít na stanici technické a emisní kontroly pro nálepky, pokud byla kontrola potřebná (pro auta starší než čtyři roky). Doporučujeme navštívit stejnou STK jako dříve, předejdete problémům s vydáním nálepek. Cena administrativní kontroly je cca. 20 eur

zdroje:
Ústřední portál veřejných služeb lidem
Ministerstvo vnitra
Recyklační fond