Rituální sebevražda neboli hara-kiri

Rituální sebevražda. Seppuku (nebo hara-kiri), čistě japonská metoda self-likvidace, vznikl jako příležitost k smrti ušlechtilá smrt v případě když samuraj byl poražený nebo nesmazatelná hanba čekala jej. Slova seppuku a harakiri mají stejný význam, ačkoli seppuku, preferovaný v Japonsku, zní více formálně a je napsán stejnými čínskými znaky jako slovo harakiri, ale uspořádaný v jiném pořadí. Zatímco hara-kiri se často překládá jako „vytrhávání břicha“, seppuku se překládá ve vyšším stylu jako „řezání břicha“. Mnoho japonských slov má jak Číňana tak domorodý, japonský výklad, a slovo seppuku je výslovnost Číňana hieroglyfů označovat “řez” a “břicho”, a hara-kiri je japonské čtení stejných hieroglyfů.

Ve starověkém Japonsku, břicho (hara) byl považován za příbytek duše a zdroj napětí vyplývajícího z lidských činností. Být jako střední oblast lidského těla, žaludek byl také považován za místo původu vůle, síla, duch, hněv, a potenciální velkorysost nebo velkorysost osoby. Tak, bodnutí v žaludku bylo způsob, jak zničit fyzické jádro osoby. Válečník obdržel rozkaz udělat seppuku v případě, že zabil dalšího vojenského služebníka bez důvodu nebo přinesl zbraň na hrad bez nutnosti sebeobrany. Páchání seppura k samurajům a odsouzený k takové smrti jako trest (a ne vyhýbat se hanbě v bitvě) byl považován za rozdíl udělený na základě sociálního postavení. Ačkoli seppuku byl trest, smrt skrze to zaručila úctu a tak, zachovat čest zesnulého válečníka a jeho rodiny. NavícDaimyo a další feudální pánové byli povinni pomáhat dědicům a manželkám samurajů, kteří zemřeli tak vznešenou smrtí. Jeden z nejslavnějších příkladů seppuku jako trest je sebevražda 47 ronin zmínil se o nahoře. Tak, pro zástupce vojenské třídy, seppuku byl postup, který nepochybně potvrdil důstojnost a dědictví samuraje.

Samovražedný proces seppuku byl podrobně regulován, to znamená, že čas, místo a sled jeho pověření byly předem stanoveny. Rituál seppuku začal tím, co válečník udělal s nožem mělkým řezem v žaludku, který byl považován za duchovní centrum člověka. Obřad dokončil asistent, který sťal válečníka.

Dil W. Japonsko. Středověk a začátek nového věku – William Dil. – M., 2011, s. 196-197.