Ursula von der Leyen je vyšetřována EPPO

Probíhající vyšetřování EPPO týkající se získávání vakcín proti COVID-19 v EU

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) potvrzuje, že probíhá vyšetřování nákupu vakcín proti COVID-19 v Evropské unii. Toto výjimečné potvrzení přichází po mimořádně vysokém zájmu veřejnosti. Žádné další podrobnosti nebudou v této fázi zveřejněny.

Probíhající vyšetřování EPPO týkající se získávání vakcín proti COVID-19 v EU
Probíhající vyšetřování EPPO týkající se získávání vakcín proti COVID-19 v EU

Zdroj: https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu

EU zahajuje vyšetřování nákupu vakcín proti COVID! Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) minulý pátek 14. října oznámil, že zahájil vyšetřování nákupu vakcín proti COVID-19 v Evropské unii (EU).

EPPO je nezávislá veřejná prokuratura EU a od června 2021 vyšetřuje, stíhá a soudí zločiny proti finančním zájmům EU. Podle webových stránek EPPO mezi vyšetřované trestné činy patří podvody a/nebo korupce, které poškozují nebo pravděpodobně poškodí finanční zájmy EU, které „ovlivňují příjmy, výdaje a aktiva krytá rozpočtem Evropské unie, získaná jeho prostřednictvím nebo v důsledku něj“. rozpočty orgánů, institucí, úřadů a agentur zřízených podle Smluv a rozpočty, které spravují a kontrolují.“ Oznámení EPPO nespecifikovalo, kdo, ani které společnosti zabývající se vakcínou COVID-19 a smlouvy byly vyšetřovány. Nicméně, článek z 12. září od Politico a článek z 10. října od Reuters mohou poskytnout určitý pohled na povahu vyšetřování. Evropský účetní dvůr zveřejnil v září zprávu, v níž obviňuje Evropskou komisi (EK) z toho, že v květnu 2021 odmítla sdělit osobní roli své předsedkyně Ursuly von der Leyenové při vyjednávání smlouvy se společností Pfizer/BioNTech v hodnotě 35 miliard eur. 1,8 miliardy dávek vakcíny COVID-19 pro portfolio Evropské unie na období 2022–23, přesto bylo na konci roku 2021 „80 % dospělé populace EU plně očkováno,“ uvádí zpráva. „Požádali jsme Komisi, aby nám poskytla informace o předběžných jednáních o této dohodě (konzultovaní vědečtí odborníci a obdržené rady, načasování rozhovorů, záznamy z diskusí, a podrobnosti o dohodnutých podmínkách). Žádná však nepřišla,“ píše se ve zprávě. Na straně 29 51stránkové zprávy se uvádí, že von der Leyen vedla v březnu 2021 předběžná jednání se společností Pfizer/BioNTech mimo zavedený systém nákupu vakcín a nezahrnovala společný vyjednávací tým (JNT), který je odpovědný za vyjednávání smlouvy.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Prezidentka Ursula von der Leyen poté 9. dubna 2021 představila Řídícímu výboru pro vakcíny podmínky vyjednané mezi ní a společností Pfizer/BioNTech. Smlouva o očkování proti COVID-19 v hodnotě 35 miliard EUR byla podepsána 19. května 2021. Zpráva také odhalila, že evropská ombudsmanka Emily O’Reilly, zahájila vyšetřování „Evropské komise odmítnutí poskytnout veřejnosti přístup k textovým zprávám vyměňovaným mezi předsedkyní Komise [Ursula von der Leyen] a generálním ředitelem společnosti Pfizer [Albert Bourla] v době předběžných jednání. Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný orgán, který volá orgány a agentury EU k odpovědnosti a podporuje řádnou správu. V lednu tohoto roku zpráva od O’Reillyho zjistila, že „způsob, jakým se Komise vypořádala s touto žádostí, představoval nesprávný úřední postup“. Podle Politico Komise tvrdila, že „textová zpráva nebo jiný typ rychlých zpráv je svou povahou krátkodobým dokumentem, který v zásadě neobsahuje důležité informace týkající se záležitostí týkajících se politik, činnosti a rozhodnutí Komise“ a že „politika Komise uchovávání záznamů by v zásadě vylučovala zasílání rychlých zpráv“. Článek v New York Times odhalil, že si von der Leyen měsíc vyměňovala sms a telefonáty s Bourlou a že „osobní diplomacie hrála velkou roli“ v dohodě o nákupu největší smlouvy Komise o očkování proti COVID-19. Po zářijové zprávě se generální ředitel Pfizer Bourla stáhl ze slyšení výboru Evropského parlamentu ohledně COVID-19 o získaných poznatcích, které bylo naplánováno na 10. října 2022. Místo něj se zúčastnila Janine Smallová, rezidentka mezinárodních rozvinutých trhů ve společnosti Pfizer. Během schůzky popřela, že by generální ředitel společnosti Pfizer vyjednával smlouvu o očkování proti COVID-19 prostřednictvím SMS (textových zpráv) s von der Leyenovou. „Pokud jde o to, zda vyjednávání o smlouvě, jako je tato smlouva, o které jste se zmiňoval, 1,8 miliardy dávek, bylo vyjednáno prostřednictvím SMS, mohu vám kategoricky říci, že by tomu tak nebylo,“ řekl Small zvláštnímu výboru Evropského parlamentu. Smallová také uvedla, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. 8 miliard dávek, bylo vyjednáno prostřednictvím SMS, mohu vám kategoricky říci, že by tomu tak nebylo,“ řekl Small zvláštnímu výboru Evropského parlamentu. Smallová také uvedla, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. 8 miliard dávek, bylo vyjednáno prostřednictvím SMS, mohu vám kategoricky říci, že by tomu tak nebylo,“ řekl Small zvláštnímu výboru Evropského parlamentu. Smallová také uvedla, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. Mohu vám kategoricky říci, že by tomu tak nebylo,“ řekl Small zvláštnímu výboru Evropského parlamentu. Smallová také uvedla, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. Mohu vám kategoricky říci, že by tomu tak nebylo,“ řekl Small zvláštnímu výboru Evropského parlamentu. Smallová také uvedla, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. také sdělila, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose. také sdělila, že se od roku 2020 účastnila všech jednání o vakcínách mezi společností Pfizer a EU, a dodala, že rozhovory jsou obvykle příliš podrobné a zahrnují příliš mnoho stran, než aby je bylo možné vést prostřednictvím textových zpráv. Small, byla následující den poznamenána kontroverzí, když při slyšení o reakci Evropské unie na COVID-19 odhalila, že vakcína Pfizer COVID-19 nebyla před svým vydáním pro širokou veřejnost nikdy testována na její schopnost zabránit přenosu COVID. na otázku nizozemského politika a současného poslance Evropského parlamentu (EP) Roberta „Roba“ Roose.