Přestane okres Severozápadní Meklenbursko přijímat uprchlíky z Ukrajiny?

Přestane okres Severozápadní Meklenbursko přijímat uprchlíky z Ukrajiny?
Přestane okres Severozápadní Meklenbursko přijímat uprchlíky z Ukrajiny?

Může okres Severozápadní Meklenbursko ještě přijímat uprchlíky z Ukrajiny, nebo ne? Rozhovor v novinách okresního správce Tino Schomanna vyvolal dojem, že zavedl jakési zmrazení vstupů. V dopoledních hodinách pak tisková kancelář obvodu zprávu popřela.

Okresní správce Tino Schomann (CDU) v rozhovoru pro Schweriner Volkszeitung řekl, že stále existuje prostor, například v tělocvičnách, ale především chybí podpůrný a bezpečnostní personál. V rozhovoru pro NDR 1 Radio MV pak Schomann řekl, že o zastavení přijímání nemá zájem – obvod bude uprchlíky přijímat i nadále. Chtěl ale poukázat na nespravedlivé rozdělování uprchlíků.

Požadováno solidární rozdělení uprchlíků

Podle celostátního distribučního klíče muselo Severozápadní Meklenbursko přijmout asi 2100 uprchlíků z Ukrajiny, což je deset procent uprchlíků v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Ve skutečnosti je podle Schomanna již kolem 500 uprchlíků více, například prostřednictvím soukromě organizovaných cest. Meklenbursko-Přední Pomořansko nadále přijímá uprchlíky – Schomann však požaduje, aby byli nejprve ubytováni v jiných okresech, které dosud nesplnily svou kvótu.

Severozápadní Meklenbursko může stále zřídit místa na spaní pro více lidí – například v tělocvičnách – ale tam jsou téměř žádní hlídači a pomocný personál. Pokud nyní nezareaguje, okres Northwest Mecklenburg nebude v příštích týdnech schopen přijmout další lidi, řekl Schomann.

Zdroj: https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Stoppt-Nordwestmecklenburg-die-Aufnahme-von-Fluechtlingen,schomann106.html