Poučení z druhé světové války

Střelec z Talibanu stojí na stráži u lidí stojících ve frontě na jídlo v dubnu 2022
Střelec z Talibanu stojí na stráži u lidí stojících ve frontě na jídlo v dubnu 2022

Důsledky války na Ukrajině, zvýšení cen a těžko dostupné potraviny jen přispěly k humanitární krizi, která existuje od převzetí moci Talibanem – vysvětlil Gábor Bálint, vedoucí afghánských programů Organizace ekumenické pomoci, na dotaz našich novin. V posledních týdnech se světový tisk v nesčetných článcích zabýval peripetiemi zimy, které Ukrajince čekají, ale ani místní lidé v Afghánistánu na tom ve skutečnosti nejsou o mnoho lépe: kvůli stále sílící humanitární krizi se lidé středoasijská země se musí připravit na mnohem krutější zimu než loni.

Lidé prodávající své vnitřní orgány za obživu a jídlo, děti žijící z léků místo jídla – s těmito a podobnými jevy se v zemi podle zprávy BBC na místě setkáváme stále častěji. S pádem vlády podporované západním společenstvím před rokem byla zahraniční pomoc a část afghánských aktiv uložených v zahraničních bankách zmrazena, mezinárodní organizace se ze země stáhly, což vyvolalo všeobjímající ekonomickou a humanitární krizi. Od té doby krize nadále cirkuluje s vnějšími a vnitřními vlivy.

– vysvětlil Gábor Bálint, který se nedávno vrátil domů do Maďarska z Afghánistánu. Dodal, že i zemědělský sektor sužovaly různé krize: mnozí museli prodávat své stroje a zvířata, aby si mohli koupit jídlo, pozemky jiných zničily přírodní pohromy – sucha, záplavy a zemětřesení.

Organizace ekumenické pomoci
Organizace ekumenické pomoci

Na začátku roku se zdálo, že tehdy zahájené programy pomoci by mohly do jisté míry stabilizovat potravinovou bezpečnost, ale tyto myšlenky zkřížila válka na Ukrajině – upozornil expert na jeden z negativních dopadů evropského konfliktu na Afghánistán. Jeho tvrzení potvrzují i ​​čísla: podle poslední zprávy Mezinárodního červeného kříže (ICRC) potřebuje humanitární pomoc 24 milionů Afghánců, což je více než polovina ze čtyřicetimilionové populace země. Přibližně dvacet milionů lidí je navíc vážně postiženo nejistou potravinovou situací.

S cílem vypořádat se s potravinovou krizí zahájila humanitární organizace další rozsáhlý humanitární program ve spolupráci se Světovým potravinovým programem (WFP). V tomto rámci od října do června poskytujeme potravinovou a hotovostní podporu více než dvěma stům tisícům lidí v severní provincii Samangan v zemi.

– řekl Gábor Bálint, který poukázal na to, že jde o velmi významný krok vpřed směrem k zajištění potravinové bezpečnosti.

Specialista uvedl, že kromě dětí se do nejtěžší situace dostaly ženy. S převzetím moci Talibanem byla opatření vlády podporovaná Západem ke zlepšení situace žen téměř jedno po druhém zrušena: omezují zaměstnanost, přístup ke vzdělání a nemohou cestovat na velké vzdálenosti bez mužského společníka.

Často musí samy vychovávat šest nebo sedm dětí a dívky jsou často prodávány, aby uživily zbytek rodiny.

– Pomocná organizace pořádá školení pro zhruba stovku převážně svobodných žen, kde se mohou naučit číst a psát, vyrábět tašky nebo dokonce plést – vysvětlil Gábor Bálint. Dodal, že účastníkům programu pomáhá i s problémy s obživou.

Afghánská žena se učí vyrábět tašky. Foto: Organizace ekumenické pomoci
Afghánská žena se učí vyrábět tašky. Foto: Organizace ekumenické pomoci

Bezvýchodné situaci afghánského lidu nenapomáhá ani postoj mezinárodního společenství. Na jedné straně se kvůli válce na Ukrajině mnohem méně pozornosti věnuje zvládání jiných, stejně závažných krizí.

Na druhou stranu byly uplatněny sankce proti Afghánistánu, což velmi komplikuje práci humanitárním organizacím – o tom v minulých dnech hovořil i Martin Schüepp, regionální ředitel MVČK pro Evropu a Střední Asii .

Gábor Bálint uvedl, že dodavatelské řetězce jsou často narušovány kvůli represivním opatřením. – V tuto chvíli je například získání správného množství a kvality osiva jednou z největších výzev v zemi, již probíhají jednání s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) o tom, jak s tím můžeme pomoci – řekl. K tomu všemu se – v rozporu se sliby – nepodařilo zcela uvolnit dříve zmrazený afghánský majetek, i když by to pro afghánský lid byla obrovská pomoc k přežití zimy plné nepřízně osudu.