Ministerstvo energetiky Uzbekistánu vypisuje výběrové řízení na 300 MW FVE

Ministerstvo energetiky Uzbekistánu vypisuje výběrové řízení na 300 MW FVE
Ministerstvo energetiky Uzbekistánu vypisuje výběrové řízení na 300 MW FVE

Ministerstvo energetiky oznámilo zahájení fáze výběrového řízení (Žádost o kvalifikaci (RFQ)) pro nezávislé výrobce elektřiny (investory-developery) na projekt výstavby fotovoltaické stanice (PVP) Guzar o výkonu 300 MW.

Tento projekt je druhým v rámci programu výstavby solárních fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 1 GW, který realizuje vláda Uzbekistánu za podpory Asijské rozvojové banky (ADB).

Realizátorem programu je Ministerstvo energetiky Uzbekistánu, Ministerstvo investic a zahraničního obchodu Uzbekistánu a Agentura pro rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru Uzbekistánu a Ministerstvo financí Uzbekistánu.

Tento program je jednou z klíčových součástí Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie a výroby až 7 GW čisté solární energie v zemi do roku 2030, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po elektřině.

Vítězný uchazeč bude muset navrhnout, financovat, provozovat a udržovat 300 MW FVE v okrese Guzar v provincii Kaškadarja po dobu 25 let.

V rámci projektu bude muset developerský investor vybudovat také elektrické vedení do nedaleké rozvodny 500 kV Guzar.

Projekt bude realizován v souladu s mezinárodní osvědčenou praxí, která byla aplikována v prvním projektu v rámci společného programu s ADB – FVE Sherabad o výkonu 457 MW.