Maďarské střední školy se zapojily do programu Evropského parlamentu Ambassador School

Maďarské střední školy se zapojily do programu Evropského parlamentu Ambassador School
Maďarské střední školy se zapojily do programu Evropského parlamentu Ambassador School

Program European Parliament Ambassador School byl v roce 2017 zahájen také v Maďarsku Evropským parlamentem, takže je nyní k dispozici středoškolským institucím ve všech členských státech.

Cílem programu je přitáhnout pozornost mladých lidí k práci a výsledkům Evropské unie a poskytnout aktivní znalosti jak o Unii, tak o Evropském parlamentu. Školy musí provádět vzdělávací aktivity, které zvyšují povědomí o evropské parlamentní demokracii a hodnotách evropského občanství. Dalším cílem programu je vytvoření stále rostoucí sítě škol, učitelů a studentů spolupracujících s Evropským parlamentem, jeho zástupci a informačními kancelářemi.

„Náš program Ambassador School v Evropském parlamentu začal s velkým úspěchem,“ řekla Andrea Lővei, vedoucí maďarské informační kanceláře Evropského parlamentu. „Základní podmínkou pro zapojení do programu není jednorázová, ale soustavná, výchovně-vzdělávací činnost sloužící k přenosu hodnot, úspěchů a ducha Evropské unie v dané škole.“

Účastníky ceremoniálu pozdravil poslanec Evropského parlamentu György Schöpflin. „Je úkolem evropského občana dozvědět se o Evropské unii, protože budoucnost je také o Evropské unii, která se nějakým způsobem dotýká nás všech.“ Zástupce také upozornil na význam Evropské občanské iniciativy.

Studenti jako mladší ambasadoři programu představili své aktivity v průběhu školního roku a poté György Schöpflin předal plakety symbolizující účast škol a také osvědčení o uznání studentů a učitelů účastnících se programu.

V Maďarsku se do programu v prvním roce mohlo zapojit 25 institucí (střední školy, střední odborné školy, odborné školy). V příštím akademickém roce se do programu mohou zapojit další středoškolské instituce.

Střední školy, které se zapojily do prvního ročníku programu Ambassador School Evropského parlamentu:

Střední škola alternativní ekonomie, Budapešť

Střední škola Avasi, Miskolc

Střední škola a vysoká škola Barcsi Ferenc Széchényi

Gábor Bethlen Zemědělská a potravinářská odborná škola a vysoká škola, Gyomaendrőd

Střední škola Pétera Bornemiszy, Budapešť

Budapešť Centrum ekonomického odborného vzdělávání Střední škola Buda

Základní škola a střední škola Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló

Centrum ekonomického odborného vzdělávání v Budapešti Střední odborná škola ekonomická Mihály Károlyi se dvěma vyučovacími jazyky

Budapešťské komplexní středisko odborného vzdělávání Schulek Frigyes Dvojjazyčná střední odborná škola stavebního průmyslu

Středisko odborného vzdělávání Cegléd Střední odborná škola ekonomie a informačních technologií

Comenius anglicko-maďarské bilingvní gymnázium, základní škola, mateřská škola a střední odborné učiliště

Střední škola Fazekase Mihályho v Debrecínu

Střední škola Ference Földese, Miskolc

Střední škola a vysoká škola Friedricha Schillera, Pilisvörösvár

Győr Servis Centrum odborného vzdělávání Gyula Krúdy Gyula, Střední škola bilingvní, Střední odborná škola cestovního ruchu a pohostinství

Ekonomická polytechnická alternativní střední škola, Budapešť

Maďarská-anglická střední škola a vysoká škola, Balatonalmádi

Střední škola Károly Kisfaludy v Moháči

Středisko odborného vzdělávání Nagykanizsa Škola a vysoká škola Sándora Cserháta

Střední škola, střední odborná škola a vyšší odborná škola Jánose Neumanna, Eger

Římskokatolická střední škola a střední odborná škola Istvána Széchenyiho, Hatvan

Střední odborná škola a střední odborná škola Móraváros Střediska odborného vzdělávání v Szegedu

Středisko odborného vzdělávání Székesfehérvár Okres Fejér Gymnázium János Vajda a Střední odborné učiliště

Základní škola a střední škola Szent István Sport, Jászberény

Středisko odborného vzdělávání Szerencsi Střední škola a střední odborná škola Ference Tokaji

Více informací

Annamária SZONTAGH Informační kancelář
Evropského parlamentu
v Maďarsku
Tisková mluvčí
Telefon: +36 1 411 3552
Mobil: +36 30 603 0575
E-mail:andrasne.szontagh@europarl.europa.eu