Ľudovít Varečka

Slovenská technická univerzita v Bratislavě · Katedra biochemie a mikrobiologie

Ľudovít Varečka
Ľudovít Varečka

Biochemické změny doprovázející zrání konidií a stárnutí mycelia vybraných vláknitých hub
Polozsányi, Zoltán – vařečka, Ľudovít

Biochemické změny doprovázející zrání konidií a stárnutí mycelia vybraných vláknitých hub. Diplomová práce. 2018.
Development and Optimization of a High-Throughput Screening Assay for Rapid Evaluation of Lipstatin Production by Streptomyces Strains
Híreš, Michal – Rapavá, Nora – Šimkovič, Martin – vařečka, Ľudovít – Berkes, Dušan – Kryštofová, Svetlana
Development and Optimization of a High-Throughput Screening Assay for Rapid Evaluation of Lipstatin Production by Streptomyces Strains. InCurrent Microbiology. 2018, s. 580–587.
Přítomnost myrozinázy ve vybraných modelech rostlin a vláknitých hub: stanovení aktivity a charakterizace molekulových vlastností
Mišíková, Miroslava – vařečka, Ľudovít – Šimkovič, Martin
Přítomnost myrozinázy ve vybraných modelech rostlin a vláknitých hub: stanovení aktivity a charakterizace molekulových vlastností. In Bakošová, M. – Horňáček, M. – ORAVEC, J. 20. celoslovenská studentská vědecká konference s mezinárodní účastí Chemie a technologie pro život, 7.11.2018, Bratislava. 1. vyd. Bratislava: FCHPT STU v Bratislavě, 2018, s. 121–122. ISBN 978-80-89597-99-4.
Přítomnost myrozinázy ve vybraných rostlinných modelech a vláknitých houbách: stanovení aktivity a charakterizace enzymu.
Mišíková, Miroslava – vařečka, Ľudovít
Přítomnost myrozinázy ve vybraných rostlinných modelech a vláknitých houbách: stanovení aktivity a charakterizace enzymu. Bakalářská práce. 2018.
Přítomnost proteináz s vysokou molekulovou hmotností ve vláknitých houbách: detekce a stanovení aktivity.
Adamusová, Simona – vařečka, Ľudovít
Přítomnost proteináz s vysokou molekulovou hmotností ve vláknitých houbách: detekce a stanovení aktivity. Bakalářská práce. 2018.
Sledování změn v tvorbě proteolytických enzymů u Trichoderma atroviride během konfrontačních kultivaci s fytopatogenní
Galádová, Helena – Lefkovitšová, Veronika – vařečka, Ľudovít – Šimkovič, Martin
Sledování změn v tvorbě proteolytických enzymů u Trichoderma atroviride během konfrontačních kultivaci s fytopatogenní. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomášková dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 32. ISBN 978-80-210-8963-1.
Vliv látek ovlivňujících signální dráhy aktivované neurotransmitter na růst Trichoderma atroviride
Vavrová, Karin – vařečka, Ľudovít
Vliv látek ovlivňujících signální dráhy aktivované neurotransmitter na růst Trichoderma atroviride. Bakalářská práce. 2018.