Informační kodex bude připraven v Uzbekistánu

Informační kodex bude připraven v Uzbekistánu
Informační kodex bude připraven v Uzbekistánu

Podle jednoho z bodů návrhu Roadmap strategie rozvoje na léta 2022-2026 bude v roce 2022 vypracován jednotný systemizovaný návrh právního rámce upravujícího informační sféru.

Legislativa Uzbekistánu v oblasti informací bude navržena v souladu s moderními trendy. Stávající zákony Uzbekistánu směřující k regulaci informační sféry budou sjednoceny do Informačního kodexu.

Navrhla rovněž zabránit porušování práv na ochranu soukromí v souvislosti se zveřejňováním osobních a důvěrných informací na internetu.

V tomto případě budou připravovány úpravy paragrafů trestního zákoníku Uzbekistánu a zákoníku správní odpovědnosti související s právy na imunitu.