Důchodcům, příjemcům dávek a dávek se plánuje vyplácet podporu ve výši 20 eur měsíčně od ledna do dubna

Od ledna do dubna plánuje Litevská vláda vyplácet 20 eur měsíčně důchodcům, příjemcům dávek a dávek na kompenzaci zdražení energií, podle zákona o opatření na snížení mimořádného zdražení energií podporovaného vládou v úterý 25. ledna.

Z anotace návrhu zákona Litevské vlády vyplývá, že kalkulace předběžných výdajů na výplatu podpory činí 44 209 920 eur.

Odhadovaný počet příjemců je 552 540,
z toho 501 005 důchodců, 21 977 příjemců dávek státního sociálního zabezpečení, 10 486 příjemců pojištění a pozůstalostních dávek, 2 883 příjemců příspěvku na péči o zdravotně postižené děti, 16 180 příjemců příspěvku na péči o zdravotně postižené osoby a devět příjemců alternativního statusu dávek.

Podpora bude poskytována i příjemcům Litevských invalidních důchodů Ministerstva obrany. Tuto podporu pobírá 84 lidí, takže na vyplacení podpory je potřeba 6 720 eur.

Kromě toho jsou pro zajištění výplaty kompenzační podpory nutné změny v systémech informačních technologií (IT) Státní sociální pojišťovny (SSIA) úpravou systému s využitím služeb externích vývojářů provizorně pro 100 osob. -dny. Další prostředky na úhradu těchto služeb jsou 47 190 eur.

Celková výše finančních prostředků požadovaných pro ministerstvo sociální péče se proto odhaduje na 44 250 390 EUR, včetně 44 203 200 EUR na vyplacení kompenzační podpory a 47 190 EUR na zajištění přizpůsobení IT systémů SSIA. Ministerstvo obrany zase dostane 6720 eur na výplatu dlouhodobých důchodců se zdravotním postižením.