ŠVÝCARSKO: Za zmrzačení genitálií svých dcer jde žena za mříže na 10 let

Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).

Podle OSN praxe FGM postihuje 130 až 200 milionů žen po celém světě v nejméně 28 zemích.
„Samotná praxe se často uskutečňuje v odlehlých venkovských oblastech nevycvičenými porodními asistentkami, které používají nástroje jako nože, žiletky nebo dokonce rozbité sklo,“ tvrdí studie UNICEF o této praxi.

Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).
Odhaduje se, že každý rok téměř 180 000 žen a dívek v Evropě je vystaveno riziku mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM).

Soud v Neuchâtelu minulý týden odsoudil somálskou matku, jejíž čin otřásl celým alpským státem. Své dvě dcery nechala podrobit zmrzačení ženských pohlavních orgánů.

Je to první takový rozsudek ve Švýcarsku, kde mrzačení ženských pohlavních orgánů bylo v roce 2011 uznáno za zločin podle článku 124.

Mladé somálské dívky měli pohlavní orgány zmrzačené v době, kdy se svou matkou žili v Somálsku a Etiopii v letech 2013 až 2015. Tuto skutečnost matka u Krajského soudu v Neuchâtel nepopřela.

V článku 124 se uvádí: „Kdokoliv, kdo zmrzačí pohlavní orgány ženské osoby a výrazně ji znehodnotí v její přirozené funkci nebo poškodí jakýmkoli jiným způsobem, bude uvězněn až na deset let.“ Zákon stanoví, že „každý, kdo spáchá trestný čin v zahraničí , je také zodpovědný ve Švýcarsku. “

„Nemyslím si, že mohu změnit věci, ale možná tento rozsudek pomůže odstranit utrpení milionů dívek,“ řekla podle švýcarského národního zpravodajského portálu SRF. Nathalie Kocherhansová, soudkyně předsedajícího krajského soudu.

Soud uznal, že matka, která je negramotná, byla vystavena značnému společenskému tlaku, aby nutila svou dceru podstoupit zmrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM). Avšak i přesto soudkyně považovala potřebu uvěznění za nezbytnost. Matku ve Švýcarsku udal somálský otec dcer.

„Každý případ, který poukazuje na FGM je důležitý a zejména to, jak velké je to zneužití lidských práv,“ řekla Fiona Coyleová, ředitelka Evropské sítě End FGM v Bruselu.

Coyleová však také varovala, že zatímco stíhání je důležité, prevence je také klíčová. „Vítáme rozsudky, ale uvádíme také námitku, že je třeba také přijmout preventivní opatření,“ dodala Coyleová.

Kampaň Európskej siete End FGM: „FGM je #MyIssueToo“. Foto: End FGM European Network.
Kampaň Európskej siete End FGM: „FGM je #MyIssueToo“. Foto: End FGM European Network.

Ředitelka Evropské sítě End FGM rovněž zdůraznila důležitost specifické povahy nedávného švýcarského rozsudku a zejména článku 124. „Je důležité, že se to nemuselo stát ve Švýcarsku ale mohlo se to stát mimo zemi. Je to jedinečné, „řekla Coyleová pro The Local.

Skupina End FMG odhaduje, že každý rok je v Evropě vystaveno riziku FGM téměř 180 000 žen a dívek.

„V EU je více než půl milionu žen, které přežily tento postup,“ řekla Coyleová pro The Local. Zdůraznila, že nejlepší praxí v boji proti poškozujícím kulturním rituálem je holistický přístup, který je „nezbytný k tomu, abychom zajistili, že postižené ženy nebudou stigmatizovány nebo znovu pociťovat trauma, protože jsou oběťmi.“

Francie zaujalo vůči FGM tvrdý právní postoj s přibližně 30-ti případy řešenými za posledních 15 let soudní.

„Každá země má jiný přístup,“ řekla.

Coyleová mj poukázala na „národní plán“ Finska a Portugalska v boji proti FGM, mezi které patří i zvláštní rozpočet a mezivládní výbor. Itálie, Belgie a Nizozemsko mají zvláštní právní předpisy pro boj proti FGM.

Podle OSN praxe FGM postihuje 130 až 200 milionů žen po celém světě v nejméně 28 zemích.

„Samotná praxe se často uskutečňuje v odlehlých venkovských oblastech nevycvičenými porodními asistentkami, které používají nástroje jako nože, žiletky nebo dokonce rozbité sklo,“ tvrdí studie UNICEF o této praxi.

Kromě psychologických problémů mrzačení pohlavních orgánů často vede k vážným zdravotním problémům, jako je tetanus, neschopnost močit, sepse a jiné komplikace, včetně stigmata v komunitách. To je důvod, proč Coyleová tvrdí, že je důležité, aby vzdělávání a šíření informací bylo v popředí všech kampaní na ukončení praxe a také, že je třeba do kampaně zapojit komunity.

Staletá tradice ženské obřízky, také známá jako FGM, je na ústupu v severním Somálsku, ačkoli podle AFP země v Africkém rohu nadále vykazuje některé z nejvyšších podílů žen, které prošly touto praxí na světě.

Podle Unicef ​​je však Somálsko stále na čele světového žebříčku žen, které prošly FGM. Organizace tvrdí, že až 98% žen prošlo touto nelidskou operací

Ženská obřízka má kulturní charakter, ale spojuje se v naprosté většině s islámem

V textu na islámské stránce se zdůvodňuje její oprávněnost podle islámu a na závěr se uvádějí „přesvědčivé“ argumenty

Co znamená když jsme povolili 800 migrantům vtrhnout násilím do Španělska?

Tři čtvrtiny migrantů prošlo po útoku skupiny 800 lidí na území Španělska v Africe. Komentáře se shodují – jde o neschopnost ubránit suverenitu Španělska a Evropské Unie.

Co znamená když jsme povolili 800 migrantům vtrhnout násilím do Španělska?
Co znamená když jsme povolili 800 migrantům vtrhnout násilím do Španělska?

Začátek
Agentura AP včera oznámila, že 800 migrantů zaútočilo na hraniční plot, oddělující severoafrickou enklávu Ceuty z Maroka, aby se dostali do Evropy. Španělská civilní stráž oznámila, že 602 migrantů přešlo na španělskou půdu krátce po svítání po masivním ozbrojeném útoku na vysoké ploty z ostnatého drátu.

Migranti vystřihli otvory v plotech a zaútočili na policisty, kteří se je snažili zadržet. Házeli výkaly spolu s nehašeným vápnem způsobujícím kožní popáleniny, uvedla v prohlášení civilní garda.

Kromě toho házeli kameny na policejní vozidla, rozbíjeli okna a policistů ohrožovaly provizorními plamenomety.

Policie uvedla, že 16 imigrantů bylo odvezeno do nemocnice, zatímco pět z 15 policejních zranění bylo hospitalizováno.

Španělský Červený kříž řekl v tweetu, že 132 migrantů bylo během masového útoku zraněno.

důsledky
Stát je definován hranicemi. Pokud některá země rezignuje na ochranu svých hranic, přestává být státem.

Navíc, nepotrestána agresivita migrantů, které nikdo nechce udělat konec je konec právního státu. Zdá se, že některé skupiny mají více práv než jiné. Občan, který platí daně a dodržuje zákony by v případě podobného jednání z vězení nevyšel na dlouhou dobu.

Použití improvizovaných plamenometu je navíc použití vražedné zbraně. V principu tedy šlo o skupinu zabijáků, vůči nimž měla policie nejen právo, ale i povinnost zasáhnout jakýmikoliv prostředky a s jakýmikoliv následky.

V racionálních zemích už dávno přišli na to, že jakékoli oběti při zastavení nebezpečných zločinců jsou důsledkem řízení těchto vrahů. Není možné akceptovat jejich volné pobíhání mezi daňovými poplatníky.

Funguje zde společenská smlouva. Lidé předávají velkou část své osobní i finanční svobody do rukou státních autorit. Autority výměnou za to garantují občanům bezpečnost, a pomocí soudní moci i potrestání viníků.

Nespokojenost s jednáním autorit dávají najevo v demokratických volbách a naopak političtí představitelé se zavazují jednat podle výsledků voleb a akceptovat je.

Nic z toho nefunguje. Autority odmítají garantovat bezpečnost lidí, stát nechávají na „volné použití“ komukoliv, kdo má dost peněz, násilí a arogance. Odmítají akceptovat výsledky voleb a naopak trestají voličů, pokud vyhodnotí jejich předchozí selhání tím, že zvolí někoho jiného. A třeba si jasně říci – čím bude chaos větší, tím tvrdší prostředky zvolí i voliči.

Evropská komise podporuje přijímání migrantů na úkor daňových poplatníků. Na úkor jejich finanční a osobní svobody a mnohdy už i na úkor jejich života. Chce nabízet Vitacit 6000 eur a 500 eur na dopravu jako bonus na přilepšení – opět z peněz daňových poplatníků v Evropě. Chce se zúčastnit a podpořit Globální pakt OSN o migraci, který ukončí nelegální migraci a udělá z ní zvací legální ceremoniál.

Události v Ceutě ukazují, kdo k nám přichází. Vrazi, násilníci, lidé, kteří námi pohrdají, pohrdají našimi zákony, jsou odhodláni krást, vraždit, loupit, zabíjet, mučit a znásilňovat.

A ti zrádci ve vedení vlád jejich vítají. Není to demokracie, je to Farma zvířat z románu George Orwella, kde vládnou svině a utlačují všech ostatních.

na závěr
Subsaharští Afričané, kteří žijí nelegálně v Maroku, se každoročně pokoušejí dostat do Evropy tím, že ve velkých skupinách přelézají 6 metrů vysoký plot kolem Ceuty a Melilly, druhé severoafrické enklávy Španělska. Tím, kterým se podaří přelézt tento plot, utíkají k přeplněným, dočasným migračním ubytovacím centrům. Jsou nakonec repatriováni nebo propuštěni.

Čtvrteční útok zvýšil tlak na španělské úřady nichž zasáhla vlna nedávné migrace, s průměrným počtem stovek migrantů. Prakticky každý den se na Středozemní moře vypravují nestabilní a nebezpečné lodě s jistotou, že je někdo „zachrání“. V momentě, jak tyto lidi odvezou do Španělska, stává se z toho forma pašování lidí. V principu by velmi rychle proces skončil, kdyby „záchranáři“ vyloďovali tam, odkud přišli – tj v Maroku.

konstrukci plotu který odděluje Afriku od Evropy
konstrukci plotu který odděluje Afriku od Evropy

Španělská námořní záchranná služba řekla, že ve čtvrtek vyzvedli 332 lidí ve Středomoří – 232 na 19 lodích v úžině a 100 na dvou lodích východně od úžiny. Ve středu zachránili 424 lidí.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci tento rok ve Španělsku přišlo více než 22 700 přistěhovalců – třikrát více než ve stejném období minulého roku.

Téměř 20 000 z nich přijelo po moři, protože dobré počasí umožnilo několik přejezdů po krátké cestě přes Gibraltarský průliv a nedávné zásahy libyjských orgánů vedly migrantů k výběru jiných cest.
V dokumentu od Vox ohledně těchto dvou enkláv Španělska v Maroku se hovoří zejména o konstrukci plotu který odděluje Afriku od Evropy. V obrázku níže z videa můžete vidět, jaký je plot hrubý: oranžová část je na španělské straně a zelená část je ze strany Maroka.

V Maďarsku přibude 23 rychlodobíjecích stanic, předběhne Slovensko

Počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily v Maďarsku vzroste o více než 50 procent.

K současným 39 stanicím s výkonem 50 kW brzy přibude dalších 23. Oznámil to francouzský výrobce DBT s tím, že umisťovat je začal v lednu. Objednala si jejich energetická firma Magyar Villamos Művek Zártkörűen működő Részvénytársaság (MVM).

V počtu rychlodobíjecích stanic z dílny DBT tak Maďarsko předčí Slovensko.

Regionální lídr?

„Tato (maďarská) síť je významná na geografické úrovni, protože se přidává k 45 rychlonabíječ stanicím DBT umístěných na Slovensku a k 32 v Česku, a posílí tak naši pozici ve východní Evropě,“ citoval portál AVEM.fr šéfa společnosti Hervého Borgoltza.

Francouzská firma má do Maďarska dodat dalších 30 stanic v průběhu roku 2017.

Maďarsko se chce stát regionálním lídrem v elektromobilitě, řekl loni ministr národního hospodářství Mihály Varga. Vláda podle Euronews plánuje vybudování 3 000 dobíjecích stanic. Rozhodla také o dotacích pro majitele elektromobilů.

Důvodem podpory elektromobility je znečištěné ovzduší ve městech.

Rakousko daleko vpředu

Slovensko má v současnosti 80 stanic s vysokým výkonem (více než 22 kW), zatímco Maďarsko jen 42, uvádí stránka European Alternative Fuels Observatory (EAFO).

Elektromobilem v Polsku je k dispozici 34 stanic s takovým výkonem.

Jednoznačným lídrem ve vyšehradské skupině je však podle EAFO Česko. Má až 156 nabíječek s vysokým výkonem.

Sousední Rakousko má více nabíjecích stanic s vysokým výkonem jako celá vyšehradská čtyřka: 437.

https://euractiv.sk/clanky/veda-a-inovacie/polsko-chce-mat-na-cestach-milion-elektromobilov-do-roku-2025/

Částka 1488 € jako záminka pro postih nepohodlného Mariana Kotlebu, jiní používají toto číslo bez následků.

Například Fond na podporu umění podpořil Projekt Modernizace technického vybavení internetových přístupových bodů sumou 1488 Eur. I v tomto případě je jistě se lze zeptat známým argumentem stoupenců trestu pro Mariana Kotleby: a to už nemohli (neměly) doložit těch 12 Eur na 1500 Eur?

Například Fond na podporu umění podpořil Projekt Modernizace technického vybavení internetových přístupových bodů sumou 1488 Eur. I v tomto případě je jistě se lze zeptat známým argumentem stoupenců trestu pro Mariana Kotleby: a to už nemohli (neměly) doložit těch 12 Eur na 1500 Eur?
Například Fond na podporu umění podpořil Projekt Modernizace technického vybavení internetových přístupových bodů sumou 1488 Eur. I v tomto případě je jistě se lze zeptat známým argumentem stoupenců trestu pro Mariana Kotleby: a to už nemohli (neměly) doložit těch 12 Eur na 1500 Eur?

Na FB se začínají množit fotografie použití „zakázaných“ čísel (zdroj: FB)

Pokud propagoval neonacismus a rasismus číslem 1488 Eur Marian Kotleba, tak logika věci říká, že stejné podezření padá i na Fond na podporu umění a v obou případech by se mělo postupovat podobně.

Na FB se začínají množit fotografie použití "zakázaných" čísel (zdroj: FB)
Na FB se začínají množit fotografie použití „zakázaných“ čísel (zdroj: FB)

Oba subjekty použili stejné číslo ve velmi podobné situaci – při podpoře někoho či něčeho, s navlas stejnou částku 1488 Eur.

Zda Fond na podporu umění číslo 1488 používat může, a ani vyšetřovat se to nemusí, ale u Mariana Kotleby je to trestné, protože je Marian Kotleba?

Co s tím teď? Má NAKA řešit i Fond na podporu umění, aby bylo jasné, že zákon pro všechny platí stejně?

To by asi nebyl dobrý nápad.

Je třeba se vrátit k normálnímu fungování právního státu. Co není zákonem zakázáno, je občanem dovoleno. Pokud v zákoně nebo alespoň vyhlášce k zákonu není jasně uvedeno, které číslo je trestné, není tam vyobrazen symbol, který je trestný, tak má občan právo jakékoliv číslo nebo symbol beztrestně používat.
Pozornosti uživatelů FB ohledně „trestných“ čísel neunikly ani „standardní“ poslanci NRSR (zdroj: FB)

Pozornosti užívateľov FB ohľadom „trestných“ čísel neunikli ani „štandardní“ poslanci NRSR (zdroj: FB)
Pozornosti užívateľov FB ohľadom „trestných“ čísel neunikli ani „štandardní“ poslanci NRSR (zdroj: FB)

Ani Marian Kotleba, ani Fond na podporu umění nejsou povinni znát symboly a magii čísel Davida Lane, ani kterékoli jiné „extremistické“ organizace na světě.

Paradoxně, pokud by občan měl podobným problémům vyhnout, musel by si nastudovat všechny takové organizace současné i minulé, insignie Wehrmachtu a SS a možná i italské královské armády, či II. maďarské armády. A při tom studiu by se jistě nedalo vyhnout poznání idejí dotyčného subjektu.

To vše ale ví každý, kdo se podílí na tomto příběhu.

Čo si o tom myslíte Vy?
Čo si o tom myslíte Vy?

Juraj Poláček se v komentáři SV zamýšlí nad tím, zda v této hře jde opravdu jen o „trestní“ číslo, nebo se tu hraje o něco úplně jiného, ​​o odstranění jedné z hlavních překážek přesídlení migrantů na Slovensko a jeho následné islamizace, což představuje součást naplnění idejí elit o multikulturním světě.

Maďarský zákon Stop Soros je již v parlamentu a obohacen o trestný čin organizování ilegální imigrace

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána (FIDESZ) předložila v úterý do parlamentu balíček zákonů namířen proti organizátorům migrace známý pod názvem Stop Soros podle amerického miliardáře maďarského původu George Sorose.

Proti původnímu textu, který byl publikován před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku, Orbánova vláda zákon ještě zpřísnila. Po jeho schválení parlamentem bude v Maďarsku existovat trestný čin organizování ilegální migrace.

Podle předsedy poslanecké frakce strany FIDESZ Máté Kocsisa, pokud někdo organizovaným způsobem pomůže migrantům k legalizaci pobytu na území Maďarska může být zadržen na 5 až 90 dní. Až rok vězení hrozí tomu, kdo organizovaným způsobem napomáhá nezákonné migraci například poskytováním informačních letáků, právním poradenstvím nebo potravinovou pomocí. Z Maďarska může být vyhoštěna osoba, která pomáhá ilegální migraci vybudováním organizace na pomoc migrantům.

„Cílem těchto opatření je, abychom zabránili organizování ilegální migrace a Maďarsko se nestalo přistěhovaleckou zemí,“ zdůraznil Kocsis.

bezpečnostní riziko
Šéf poslanecké frakce FIDESZ konstatoval, že organizování ilegální migrace znamená pro Maďarsko bezpečnostní riziko. „Balíček opatření je pro nás velmi důležitý, abychom dokázali zabránit organizování ilegální migrace,“ dodal Kocsis.

Opatření z balíčku zákonů Stop Soros se mají stát součástí maďarské ústavy. V té bude zakotveno, že v Maďarsku nemůže dostat azyl, kdo do země přišel z území státu, ve kterém nebyl vystaven pronásledování.

Ústava bude také obsahovat pasáž, že do Maďarska nelze organizovaně nastěhovat cizince, což má zabránit příchod migrantů na základě případných kvót.

„Organizování migrace je zločin ohrožující národní bezpečnost. Maďarsko proto cítí povinnost vystoupit proti této činnosti, zakázat ji a sankcionovat ji. Na ochranu Maďarska před nelegální migrací musíme mít nová pravidla, „řekl Orbán v páteční relaci 180 minut na rozhlasové stanice Kossuth.

„Migranti se nedostávají k hranicím Maďarska jen tak. Někdo je tam dovede, dostávají také právní a finanční pomoc. Zde se již nejedná o lidská práva, ale otázku národní bezpečnosti, „dodal Orbán.

Cílem balíčku Stop Soros je omezení činnosti nevládních organizací, které pomáhají ilegální migraci. Zákon má například uvalit na nevládní organizace financované ze zahraničí mimořádnou 25-procentní daň. Soros nedávno oznámil, že uzavře budapešťskou kancelář nadace Open Society Foundation, která se přestěhuje do Berlína. Budapešťská kancelář by měla fungovat do 31. srpna 2018.

V dubnových parlamentních volbách v Maďarsku Orbánova strana FIDESZ jasně zvítězila a získala ústavní většinu 133 křesel ve 199členném parlamentu.

Okres Bardejov má ambici vytvořit více než 1 300 nových pracovních míst

Vytvoření přesně 1370 nových pracovních míst, investice do sociálních podniků a již existujících výrobních kapacit, snižování odlivu mladých lidí či zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, zejména uchazeče o zaměstnání – i toto jsou hlavní cíle akčního plánu rozvoje okresu Bardejov, který dnes vláda České republiky schválila na svém výjezdním jednání v Bardějově.

Důraz je v něm kladen i na podporu konkurenceschopných podnikatelských subjektů s tradicí a pevnou pozicí na trhu především prostřednictvím inovace technologického vybavení a dalších podpůrných investic, které synergicky vytvoří nová pracovní místa v okrese, ale i na využití inovativních řešení založených na koordinaci opatření integrujících ekonomickou, sociální a environmentální kvalitu rozvoje, přeshraniční a zahraniční zkušenosti a zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, jakož i na zkvalitňování infrastruktury, včetně investic do vlastních kapacit a infrastruktury i formou pilotních rozvojových projektů.

Pro naplnění těchto cílů bude využito vícezdrojové financování v celkové výši 169 milionů eur, z čehož přes 60 milionů eur by mělo být poskytnutých z programů spolufinancovaných z EŠIF. Výše prostředků vyčleněných na regionální příspěvek činí 3 765 000 eur, které budou s výjimkou roku 2018 uvolňovány na realizaci jednotlivých projektů na základě ročních priorit odsouhlasených vládou.

I okres Bardejov bude podpořen dalším 1 milionem eur na akutní či nezbytné rekonstrukce a opravy místních významných budov, silnic a chodníků, škol, ale i na sportoviště a sport, folklór či místní historické památky.
Od roku 2015 dosud bylo obcím či organizacím okresu Bardejov poskytnutých z dotačních programů Úřadu vlády ČR, jakými súKultúrna menšin a Podpora rozvoje sportu, ale také z rezervy předsedy vlády ČR, grantů EHP či tzv.nórskych grantů finance ve výši téměř 720 000 eur.

Projektem podpořeným nejvyšší sumou byl projekt v rámci grantů EHP – Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a restaurování Staré synagogy, čímž se přispělo k záchraně unikátní památky zapsané v seznamu UNESCO.

Na tiskové konferenci uskutečněné po výjezdovém jednání vlády ČR v Bardějově oznámil předseda vlády SR Peter Pellegrini, že vláda ČR na svém dnešním jednání schválila navýšení financí pro Muzeum moderního umění Andyho Warhola v Medzilaborcích z původních 25 000 eur určených na rekonstrukci exteriéru a interiéru muzea o dalších 100 000 eur, které podle premiéra mohou být použity i na přípravu projektu pro rozsáhlejší rekonstrukci tohoto unikátního muzea lákajícího turistů z domova i ze zahraničí.

Nemocnice na Slovensku by měly projít změnami, MZ SR představilo novou koncepci

Slovenské nemocnice by měly v příštích 12 letech projít změnami. Počítá s tím nová koncepce rozvoje ústavní, tedy lůžkovém péče, kterou v pátek představili na ministerstvu zdravotnictví. Oznámili to ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská (nominantka Směru-SD) a premiér Peter Pellegrini (Směr-SD) po tiskové konferenci na ministerstvu zdravotnictví.

Změny by se měly týkat času hospitalizace, počtu lůžek, upravit by měly počty výkonů a posílit by mohla domácí péče o pacienty. Nemocnice by měly být rozděleny do tří typů. V nemocnici prvního typu by byla poskytována všeobecná zdravotní péče, nemocnice druhého typu by byly specializované a vysoce specializované by byly nemocnice třetího typu, kde by se dělaly například kardiozákroky, vysvětlila ministryně.

„Definovali jsme, což je nemocnice, která musí být dostupná, a naopak, které typy hospitalizací má smysl koncentrovat do větších oddělení,“ uvedl šéf státní Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Miroslav Kočan.

Upravit by se pravidla týkající se počtu výkonů, měla by se sledovat úspěšnost vyléčených pacientů. V současnosti je podle resortu mnoho akutních lůžek a čas hospitalizací je dlouhý v porovnání se zahraničím. „Světový trend je zkracovat dobu hospitalizací, dělat více jednodenní péče,“ řekla ministryně Kalavská.

Cílem je tedy i snížit počet akutních lůžek a zvýšit počet těch pro dlouhodobě nemocné. „Také posílit agentury domácí péče, aby mohli být pacienti léčeni v domácím prostředí,“ doplnila Kalavská. Pacienti by mohly být kratší hospitalizováni, pokud se zvýší počet lůžek dlouhodobé péče a zvýší se ambulantní péči.

Šéf VZP Kočan souhlasí s potřebou snížit čas hospitalizace, zároveň však podle něj nesmí být ohrožena dostupnost ústavní péči. Vyzdvihl plán podpořit rozvoj ambulantní i domácí péči. Opatření by mohly podle jeho slov snížit čas hospitalizace z 8,3 na 6,5 ​​dne. Podobně jako ministryně poukázal na světový trend, kterým je více případů léčených ambulantně. Do akutní ústavní péče by podle něj měli jít jen ti, u kterých je to opravdu nezbytné.

Premiér Pellegrini zdůraznil potřebu reformy. „Odpovědná vláda se musí pouštět do reforem.“ Pokud chceme o pár let přinášet lepší zdravotní péči, musíme začít už dnes, „doplnil.

Dopad referencování na úroveň cen léků na Slovensku

Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR
Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR

Léky na Slovensku podléhají tzv. externímu referencování, což je zjednodušeně řečeno srovnání ceny léku na Slovensku s cenou téhož přípravku v jiných zemích EU. Vždy se porovnává cena výrobce a dělá se tak 2x ročně k datu, který určí MZ ČR. K tomuto datu jsou povinni držitelé registrace kategorizovaných léků poskytnout MZ ČR informaci o ceně výrobce ze všech ostatních zemí EU a v případě, že překračují tzv. „Referenční cenu“ (do konce minulého roku to byla druhá nejnižší, od 1.1.2013 je to průměr tří nejnižších cen v EU), musí cenu daného přípravku snížit na úroveň referenční ceny. Jelikož tyto přehledy cen léků v jiných zemích EU jsou od prosince 2011 veřejně dostupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Requests?RequestType=KON (pod ID 4, 794 a 1872), snažila jsem se z nich zjistit, nakolik referencování ovlivňuje cenovou úroveň léků na Slovensku.

Porovnání referenčních cen s reálnými úředně určenými cenami
Veřejně dostupné jsou výstupy z referencování, které MZ SR vyhlásilo k 1. 12. 2011 (projevilo se snížením cen v lékárnách k 1. 6. 2012), k 1. 4. 2012 (snížení cen v lékárnách k 1. 10. 2012) pokud 1. 10. 2012 (očekávané snížení cen v lékárnách k 1. 4. 2013). Když jsem porovnala „referenční ceny“ (tj druhé nejnižší ceny v EU) s úředně určenými cenami (= maximální ceny výrobce, ÚUC) platnými k datu, kdy je dané referencování ovlivnilo, zjistila jsem, že přibližně 50% kategorizovaných léků mělo maximální cenu výrobce nižší než by odpovídalo 2. nejnižší ceně v EU – kdyby tomu tak nebylo a ceny léků u nás by byly vždy na úrovni 2. nejnižší, náklady na kategorizované léky by byly cca o 15% vyšší než ve skutečnosti jsou, přesněji je to uvedeno v tabulce 1. Nižší ceny (jak odpovídá referenčním cenám) jsou jednak důsledkem konkurenčního boje mezi výrobci, ale také v důsledku pohybu kurzů měn zemí EU, které nejsou v eurozóně – pokud jednou dojde k poklesu ceny byť v důsledku zhoršení kurzu, ke zvýšení ceny léku po jeho zlepšení prakticky nedochází.

Tabuľka 1:

Počet kategorizovaných liekov

Podiel liekov v %,
kde ÚUC < RC

Náklady prepočítané použitím

Nárast nákladov v % pri použití RC

Referen-covanie k:

ÚUC>

ÚUC=RC

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC (ak väčšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 379

1 338

1 479 45,79 900 457 775,00 1 042 623 115,00 15,79

1.4.2012

2 768

989

1 346 54,24 876 936 807,20 1 020 679 765,29 16,39

1.10.2012

3 036

1 021

1 126 58,58 859 351 119,30 1 008 268 979,92 17,33

*RC=pôvodná referenčná cena (2. najnižšia cena v EÚ)

Jak se točí cenová spirála?
Tak, jako například cena léku na Kypru ovlivňuje cenu léku u nás, tak i naše úředně určená cena ovlivňuje cenu tohoto přípravku v jiných zemích EU, protože mechanismus externího referencování využívají ve většině zemí EU. V praxi to znamená, že při snížení ceny léku u nás, dochází následně ke snížení ceny např. v Německu, které se ale zase při dalším referencování projeví snížením ceny u nás (neboť klesla cena v Německu) – a to zase ovlivní cenu v Německu (protože klesla cena u nás) … Tato „cenová spirála“ se neustále točí mezi zeměmi EU – určité cenové pohyby se dějí již důsledku pohybu kurzů. Její dopad ukazuje následující graf nákladů na léky přepočtených použitím referenčních cen v jednotlivých referencování (tj 2. nejnižších cen v EU k danému datu).

Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR
Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR

Jelikož záměrem bylo kvantifikovat dopad „cenové spirály“, byly do této analýzy zahrnuty pouze léky, které měly referenční cenu ve všech 3 referencování (3 120 léků představujících spolu 83% všech nákladů) – tedy nejsou v ní zahrnuty např. léky, které do kategorizace vstoupily v průběhu posledního roku nebo takové, které neměly cenu v žádné jiné zemi EU. Výsledek naznačuje, že „cenová spirála“ mohla za rok snížit ceny léků o cca 2-3%, přičemž ale její efekt pro delší zařazeny léky postupně slábne.

Průměr 3 nejnižších cen
Jak již bylo v úvodu zmíněno, novela „Zákona o rozsahu“ (363/2011 Sb.) Účinná od 1. 1. 2013 mění způsob výpočtu referenční ceny z „2. nejnižší v EU „na“ průměr 3 nejnižších v EU „. MZ ČR již zahájeno řízení z tohoto titulu, takže v praxi se to projeví snížením cen v lékárnách pravděpodobně k 1. 7. 2013 u většího počtu léků jako je obvyklé při běžné kategorizaci. Jelikož ale z dostupných výstupů z předešlých referencování vyplývá, že dopad na roční náklady by měl být na úrovni cca 1%, měly by to být celkově méně výrazné cenové změny než ty, co byly k 1. 10. 2012. Ke zvýšení cen léků, které avizovali kvůli této změně někteří politici, ale určitě nepřijde. Detaily jsou v Tabulce 2:

 

Počet kategorizovaných liekov

Náklady prepočítané použitím

Pokles nákladov v % pri použití RC3

Referen-covanie k:

ÚUC<=RC3

ÚUC>RC3 (očakávané zníženie ceny k 1.7.2013)

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC3 (ak menšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 824 893 1 479 900 457 775,00 890 469 121,00 1,11

1.4.2012

2 887 866 1 346 876 936 807,20 868 888 954,87 0,92

1.10.2012

3 230 824 1 126 859 351 119,30 851 338 563,03 0,93

*RC3 = nová referenčná cena (priemer 3 najnižších cien v EÚ)
Pozn .: Na všechny kalkulace nákladů na léky v tomto článku byly použity skutečně spotřebované počty ks (vynásobené příslušnou cenou) v 4Q2011-3Q2012 podle NCZI, přičemž se opravily zřejmé chyby při vykazování některých léků s kódem úhrady „A“.

Autorka je vedoucí oddělení kategorizace a lékové legislativy distribuční společnosti PHOENIX Zdravotnické Zásobování, a.s.

Článek byl publikován ve firemním časopise společnosti „RECEPT vydaný s radostí“ v čísle 01/2013.

Peter Kerecman: Kapitoly z dějin advokacie na Slovensku. Košice, Penélope 2005 stran, 400

Tato historicky první monografie košického advokáta JUDr. Petra Kerecmana, PhD. byla odborné veřejnosti představena na konferenci o dějinách advokacie, která se konala v listopadu 2005 v Kutné Hoře. Kniha mapuje sté v dějinách advokátů, počínaje rokem 1848 a konče rokem 1948.

Kromě dějinných faktů a jiných zajímavostí nám v ní autor nabízí přehlednou periodizaci dějin právní úpravy advokacie na Slovensku a na území Podkarpatské Rusi. Historickým mezníkem vývoje advokacie byl revoluční rok 1848, kterému předcházela strohá a značně neúplná úprava vztahů mezi advokáty. Po něm následovaly roky 1848 až 1874 poznamenáno Bachových absolutismem a zaváděním rakouského právního řádu, ale i pádem absolutismu a obnovením původního uherského právního řádu. Třetí období je ohraničeno přijetím uherského advokátního řádu v roce 1874, který platil až do roku 1948. Období let 1948 až 1989 autor nazývá obdobím „socialistické advokacie“, které po roce 1989 vystřídalo období „svobodné advokacie“. Podrobněji se autor věnuje právě druhé a třetí periodě.

Jak již bylo zmíněno, historický exkurz začíná revolučním rokem 1848. V tomto období se advokáti na našem území při výkonu své činnosti řídili provizorním advokátním řádem z roku 1849. V roce 1852 byl vydán pro území Uherska císařský patent, kterým byl předepsán Advokátní řád pro Uhersko, Chorvatsko, Slavonski, Důl Temešský a Vojvodství Srbské a který – stejně jako předchozí normy – založeno jednak Numerus clausus advokátů. Císařský patent platil až do pádu absolutismu v roce 1859 a po něm následovalo vydání „Dočasných právních pravidel“ přijatých judexkuriální konferencí v roce 1961. První kapitola knihy končí uvedením některých významných advokátů své doby, působících před rokem 1874. Za zmínku stojí např. Alexander Boleslavín horský, zakladatel spolku štúrovské mládeže známé pod názvem Vzájemnost nebo Ján Francisci, který – stejně jako horský – spolupracoval se Štúra.

Rozsahem větší druhá kapitola zachycuje přijetí nového uherského advokátního řádu v roce 1874, který na našem území platil až do roku 1948. Tento předpis byl nejen základním pramenem advokátního práva, ale udržel se i po převratných společenských změnách. Přežil nejen trvání a zánik Rakousko-uherské monarchie, ale i vznik samostatného Československa a také existenci Slovenského státu. Každá z historických událostí přinesla zásadní změny a poznamenala fungování advokacie na našem území.

Advokátů – současníků nesporně zaujmou části o odměňování jejich kolegů v minulosti, nebo jak byla řešena otázka odpovědnosti advokáta, případně zajímavosti o nošení předepsaného úboru advokáty před soudem, což byla i před nedávnem živě diskutované téma mezi advokáty. Noví adepti advokacie se dozví jaké bylo postavení advokátních kandidátů (advokátních koncipientů) a jakými úskalími museli v minulosti projít jejich kolegové při získávání advokátní licence. Z tohoto období se nejvýznamnější do historie advokacie, ale také do národní historie, zapsali advokáti jako Pavol Országh Hviezdoslav, Janko Král, Janko Jesenský, Štefan Marko Daxner a mnozí jiní.

Najprajnejším obdobím v dějinách slovenské advokacie byl vznik samostatné Československé republiky. Bylo to zároveň období plné zásadních změn, přičemž advokátky jistě zaujme fakt, že od roku 1922 advokacii prováděli i ženy.

Na druhé straně dobou temna české advokacie bylo období Slovenského státu, poznamenané politickou a náboženskou diskriminací advokátů tak ve společenském, tak profesním životě.

V závěru knihy se také dočteme o úpravě činnosti advokátů v poválečném období až do přijetí prvního socialistického zákona o advokacii. Monografie, kromě textové části, obsahuje také obrazovou přílohu, která celý text vhodně doplňuje a ilustruje.

Činnost advokátů nelze docela dobře hodnotit bez znalosti jejich historie, jakož i znalosti dějinných událostí, na pozadí kterých se celý advokátní stav formoval. V tomto směru publikace potěší nejen právníků, ale určitě obohatí i milovníky historie, přičemž zaujme nejen svým obsahem, ale i příjemným vzhledem.

JUDr. Renáta Miščíková, LL.M.
Katedra občanského práva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
právnická fakulta