Zrychlení

ACCELERATION – vektor, který určuje rychlost změny rychlosti pohybu ve velikosti a směru. Akcelerace lineární – zrychlení, ke kterému dochází, když se tělo pohybuje v přímém směru v důsledku změny jeho rychlosti. Zrychlení gravitace ( gravitační zrychlení) – zrychlení směřující do středu Země. V souladu s právem světové šířky je nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti těla od středu Země. Zrychlení úhlu – zrychlení, ke kterému dochází při změně úhlové rychlosti těla. Velikost úhlového zrychlení je vyjádřena ve stupních a radiánech v с 2 . Rázové zrychlení(lineární a úhlové) – zrychlení, charakterizované dobou působení menší než 1 c a vysokou rychlostí otáčení. Středové zrychlení (radiální) – zrychlení, ke kterému dochází při změně směru pohybu těla (otočení letadla, zatáčení, smyčka Nesterov, vstup do ponoru a výstup z něj).

Lidská ekologie. Odkaz na slovník. Pod generálním redakcí akademika RAMS N.A. Agajanian. Autoři: N. A. Agadzhanyan, I. B. Ushakov, V. I. Torshin, P. S. Turzin, A. E. Severin, L. I. Dubovoy, N. V. Ermakova. M .: „KRUK“, 1997. – 208 s.