Teroristé – definice pojmu teroristé

Pojem teroristé označuje jednotlivce či skupiny, které používají násilí jako komunikační prostředek k vyvolání strachu a paniky. Za tímto účelem využívají například únosy rukojmích, sebevražedné útoky či útoky výbušninami, jejichž cílem mohou být jak vládní či armádní objekty, tak veřejná prostranství – obchodní domy, veřejná doprava apod. Konečným cílem strategie teroristů je, kromě oslovení potenciálních sympatizantů, dosažení politických cílů, a to na úrovni národní, tj.  například změna politického režimu, či mezinárodní – např. změna mocenského uspořádání regionu. Teroristická hnutí bývají často organizována na základě malých skupin či „buněk“, případně mohou tvořit rozsáhlé volně propojené transnacionální sítě. Známými příklady teroristických skupin jsou mj. Frakce Rudé armády, ETA či IRA.