TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Probíhající vëdeckotechnicky rozvoj výrazně ovlivňuje vývoj výrobních prostředků. Výrobní prostředky mají ústřední úlohu ve struktuře každého výrobního procesu. Mechanický charakter výrobních prostředků se doplňuje řídicími a elektronickými zařízeními. Perspektivní se využívají stavebnicové jednoúčelové stroje – využívají se zejména – malé standardní mechanické, hydraulické a pneumatické jednotky, které jsou samostatnými stroji a zajišťují technologické zpracování.

Kromě výše popsaných dopravních systémů a zařízení jsme schopni vyvíjet a vyrábět strojní technologická zařízení pro potřeby zefektivnění výroby v jakémkoliv druhu průmyslového odvětví. Jedná se především o výrobu, dodávku a montáž nosných ocelových konstrukcí a interiérových konstrukcí, dopravní, manipulační a skladové techniky. Ve svých konstrukčních kancelářích a dílenských prostorech se zabýváme vývojem, výrobou, dodávkou a montáží specifických strojních zařízení (automatické linky, montážní, kontrolní automaty a mechanizované montážní pracoviště.