Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

LORINFAJ Promotion ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení
LORINFAJ Promotion ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení

I v době nouzového stavu a přijatými opatřerními v ČR v souvislosti s bojem proti pandemii Covid-19 se ukázalo, že také v rámci Spolku přátel pro podporu a rozvoj česko-albánské spolupráce si lidé dovedou pomáhat a ve vzájemné solidaritě průběžně aspoň on-line komunikovat.

Zvláště záslužný je přístup generálního sponsora našeho spolku firmy LORINFAJ Promotion, která – ač jako firma provozující gastro provozovny v samém centru Prahy, byla všeobecným zákazem gastro provozoven hodně postižena – nyní ze solidarity zcela zdarma dodává ze své provozovny pizzu do několika pražských nemocničních a dalších zdravotinckých zařízení.
„Jsme přesvědčeni, že i touto záslužnou činnosti majitel a jednatel firmy LORINFAJ Promotion, p. Lorenc Hysi, v této těžké situaci ukazuje, jak se jeho rodina a firma plně integrovala do života v ČR a svou sounáležitost se spoluobčany v Praze ukazuje, že česko-albánská spolupráce může fungovat nejen v době, kdy se tzv. vše daří, ale i v dobách, kdy jde např. jako nyní, o masové ohrožení života a zdraví”, řekl předseda spolku JUDr. Ladislav Valášek.

Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Spolek přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Edhe pse në një gjëndje të jashtëzakonshme në kuadër të masave të marra nga qeveria Çeke në lidhje me luftën kundër pandemisë Covid-19, Shoqata e Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Çeko-Shqiptar tregoi se njerëzit janë në gjendje të vazhdojnë të komunikojnë të paktën on-line dhe të shprehin solidaritet duke ndihmuar njëri-tjetrin.
Veçanërisht ja vlen të përmendet aktiviteti i sponsorit të përgjithshëm të Shoqatës sonë, firmës LORINFAJ Promotion, e cila megjithëse funksionon në fushën e gastronomisë në qendër të Pragës, fushë e cila është prekur rëndë nga ndalimi i përgjithshëm i bizneseve në këtë zonë, ka vendosur të dergojë pica falas në disa nga spitalet dhe qendrat shëndetsore kryesore të Pragës.
„Jemi të bindur se ky aktivitet meritor i pronarit të LORINFAJ Promotion, z. Lorenc Hysi, në këtë situatë të vështirë tregon se si familja dhe firma e tij janë plotësisht të integruar në jetën dhe shoqërinë Çeke dhe solidariteti i tyre ndaj bashkëqytetarëve të Pragës tregon se bashkëpunimi Çeko-shqiptar mund të funksionojë jo vetëm në kohët kur gjithçka shkon mirë, por edhe kur po ndodh një kërcënim masiv për jetën dhe shëndetin e njerëzve, sic është situata aktuale”, u shpreh kryetari i Shoqatës JUDr. Ladislav Valášek.