Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce
Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce

Řídící rada Spolku přátel pro rozvoj a podporu česko-albánské spolupráce se na svém prvním zasedání v letošním roce zabývala zprávou o hospodaření spolku v r. 2019, opatřeními k dalšímu fungováním spolku a návrhy na pořádání akcí v prvním pololetí 2020.

První letošní spolkovou akcí bude tak jako v minulém roce oslava “Dne jara,” která se uskuteční dne 18. 3. 2020.
Në mbledhjen e parë të këtij viti, Bordi Drejtues i Shoqatës së Miqve për Zhvillimin dhe Promovimin e Bashkëpunimit Ceko-shqiptar diskutoi mbi raportin financiar të shoqatës në vitin 2019, planet për funksionimin e mëtejshëm të shoqatës dhe propozimet për organizimin e aktiviteteve në gjysmën e parë të vitit 2020.
Ashtu si në vitin e kaluar, aktiviteti i parë kryesor i këtij viti do të jetë festimi i „Ditës së Pranverës“, i cili do të zhvillohet në 18 Mars 2020.