nestátní ozbrojená skupina – definice pojmu nestátní ozbrojená skupina

nestátní ozbrojená skupina (NOS) označuje nestátního ozbrojeného aktéra, který se uchyluje k násilí za účelem dosažení svých cílů, přičemž skutečnost, že tato skupina nepřísluší ke státu, je přinejmenším nominálního charakteru.

Obecně vzato jsou nestátní ozbrojení aktéři jednotlivci či skupinami, které se uchylují k násilí za účelem dosažení svých cílů, přičemž skutečnost, že tito jednotlivci či skupiny nejsou součástí státního aparátu, je přinejmenším nominálního charakteru (Mulaj, 2010: 3). Typologie NOS různých autorů se obvykle liší, neboť přesné vymezení typů ozbrojené skupiny je velmi obtížným úkolem. Příkladem, jak se jednotlivé definice mohou vzájemně překrývat, může být právě Eritrejská lidová osvobozenecká fronta. Ta je v literatuře často označována jako guerilla, zároveň ale také jako národně osvobozenecké hnutí, přičemž termín guerilla bývá používán s ohledem na způsob vedení boje, národně osvobozenecké hnutí s ohledem na konečný cíl, který ELOF sleduje, tj. vytvoření nezávislého eritrejského státu. Pro účely této práce je využita následující typologie Ulricha Schneckenera (Schneckener 2009: 8-14), která se skládá z osmi ideálních typů NOA. Každému z nich Schneckener přiřazuje základní charakteristiky ve čtyřech kategoriích, z nichž každá nabývá jedné ze dvou hodnot:

1) NOA je orientovaný buď na zachování statu quo, nebo na změnu současného uspořádání;

2) NOA je, nebo není teritoriální, tj. usiluje či neusiluje o kontrolu určitého teritoria;
3) Pro NOA je důležitější buď fyzický aspekt násilí, nebo psychologický;

4) Motivací NOA jsou buď primárně politické či ideologické pohnutky, nebo je hlavním cílem ekonomický zisk.