Muganská kultura

MUGANSKAYA KULTURA – archeologická kultura pozdní doby bronzové a rané doby železné (konec 2. – počátku 1. tisíciletí př. Nl); distribuován v Muganské stepi a v Talysh horách v Ázerbájdžánu. Pro Muganskou kulturu jsou pohřby v kamenných bednách a zemních hrobech s přikrčenými, často protáhlými kostmi. Pohřby jsou: svobodné, skupinové, společné – muži a ženy, s bohatými a špatnými zásobami. Kmeny – nositelé kultury Mugan, zabývající se chovem skotu, zemědělství a případně i rybolovem. Nástroje a zbraně byly vyrobeny z bronzu a železa. Zvláště typické jsou dlouhé bronzové a železné meče s bronzovým bicuspheric rukojetí a bronzovými dýkami s „orámovanou rukojetí“, imitující dýky takzvaného perskoasijského typu. Řada hliněných nádob vyrobených ručně: Vyčnívají košové kadidelnice a nádoby v podobě varných konvic. Hrobní inventář odráží proces rozkladu kmenových vztahů a majetkové diferenciace mezi kmeny Muganské kultury. Dobře vysledované vazby na regiony Kavkazu a zemí Starého východu.

I. G. Narimanov. Baku

Sovětská historická encyklopedie. V 16 svazcích. – M.: Sovětská encyklopedie. 1973-1982. Svazek 9. MALTA – NAKHIMOV. 1966.