milice definice pojmu milice

Termínem milice mohou být označovány dva typy skupin. Prvním jsou nepravidelné, polovojenské oddíly, které obvykle hájí zájmy vlády nebo určité části populace, stojí tedy na opačné straně než guerilly. Mohou též jednat na objednávku státu nebo s jeho tichou podporou (Schneckener, 2009: 9). Často nebývají legalizované, přesto mohou spolupracovat s místními autoritami. Jejich úlohou může být například boj proti kriminálním živlům, v případě součinnosti se státním aparátem také zastrašování politické opozice. Některé z těchto skupin se však mohou též obrátit proti představitelům státu, pokud mají pocit, že jsou ohroženy jejich zájmy či jejich pozice. (Schneckener 2009: 10).

Druhým typem milice jsou sebeobranné jednotky typu domobrany, jejichž proklamovaným cílem je chránit příslušníky dané komunity. Přestože svou činnost mohou ospravedlňovat tím, že zajišťují bezpečnost v místě, kde toho stát není schopen, milice samy se mohou stát pro komunitu hrozbou, přestanou-li respektovat právní řád (Schneckener, 2009: 10). Příkladem milice jsou například jihoafrická organizace People Against Gangsterism and Drugs či Ulsterské obranné sdružení v Severním Irsku.