KRÁST SE NEMÁ

Jak potrestat někoho, kdo se rozhodne něco někomu ukradnout? Dokáže se z toho člověk poučit, že krást se nemá. Někteří zločinci udělají další zločin jen jak vyjdou z vězení, protože neumí řešit problém svého přežití jinak. Zločin je propojen se vzděláním.

Kde je vzdělání a dovednosti pro dosažení výroby produktu, kteří jsou ostatní ochotní koupit na nízké úrovni tam je větší šance pro uchýlení se ke zločinu jako způsobu obživy.

Nízká kompetence v profesi je základem pro zločinnost. Výuka jak něco vyrobit nebo jak dodat službu je vynikajícím prostředkem ke snížení zločinnosti.

Pokud lidi umějí pracovat a umějí vyrobit kvalitní výrobky o které je zájem a lidi je kupují nemají mnoho důvodů ke zločinu jako řešení pro přežití.