Konformace chromozomu zachycuje uspořádanou sekvenci genomu ječmene

Pro sestavení vysoce souvislé sekvence referenčního genomu pro ječmen jsme kombinovali hierarchické sekvenování brokovnic, strategii dříve používanou pro sestavování velkých a komplexních genomů rostlin33,47, s novými technologiemi, jako je optické mapování18 a lešení s chromozomovým měřítkem s Hi-C21. Tato technologie byla klíčem k vyřešení lineárního pořadí sekvenčních scaffoldů v pericentromerických oblastech. Předpokládáme přijetí mapování genomu založeného na Hi-C v jiných druzích Triticeae, jako je chléb a tvrdá pšenice a jejich divokí příbuzní. Nyní, když kvalita kompletních genomových brokových sestav je na stejné úrovni jako mapová sestavení48,49, věříme, že projekt genomu ječmene bude jedním z posledních takových snah sledovat pracný přístup BAC po BAC.

Sekvence referenčního genomu ječmene představuje důležitý zdroj komunit pro genetiku a genomiku obilovin. Usnadní poziční klonování, poskytne lepší kontextualizaci souborů populačních genomových dat a umožní srovnávací genomovou analýzu s jinými Triticeae v nekombinujících oblastech, které byly doposud nedostupné pro analýzu geninearity genů. Vzrušující metodologické pokroky v sekvenčním sestavování a mapování genomu umožnily odemknutí i velkých genomů bohatých na opakování a opakování genomu48,50 a splnění příslibů vytvoření genomových sekvencí referenční kvality, a to nejen pro jediný kultivar, ale také pro zástupce hlavní zárodečné plazmy. skupiny.