JOSEF KORDÍK České Budějovice

Josef Kordík spokojeně bydlí v Českých Budějovicích. Pan Kordík je členem Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17. Den vzniku členství v Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17 je 23. května 2002. To už je hezkých 17 let. Dobrá práce pane Kordík, děláte to už dlouho.

Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice

Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice

Společenství vlastníků bytových jednotek Budivojova 17
Budivojova 17/1243, 370 04 České Budějovice-České Budějovice 3
okres České Budějovice, Jihočeský kraj
IČ: 26046750

 

STANOVY
Společenství vlastníků bytových jednotek
Budivojova 17 České Budějovice
s účinností od 9. listopadu 2016
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ZÁKLADNI USTANOVENI
Budivojova 17 České Budějovice (dále také „společenstvi) je právnickou osobou založenou zajištováni správy domu č.p. 1243/17, jenž je součásti
pozemku p.č. 3355/13, vše v KU obce Česke Budějovice 3, zapsané na
Při naplñováni svého účelu je zusobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenstvi nesmi podnikat ani se přímo či nepřimo padilet na podnikáni nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společnikem nebo členem. Společenstvi muže nabyvat majetek a nakládat jednání, kterým společenství zajisti dluh jiné osoby, se nepřihliží. Sdružili se společenstvi vlastniku s jiným společenstvím ke spolupráci při naplňován se clenem pravnické osoby sdrużujici Společenství vlastniků  bytových jednotek učelem LV 4425.
s nim pouze pro účely správy domu a pozcimku. K právnimu svého účelu nebo stane-li společenství vlastniku nebo vlastniky jcdnotek nebo jinak působici bydlení, nesmi se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnuti členského vkladu nebo poskytovani členskych přrispevkü. Zavaže-li se spalečenství viastnikü podilet se na ztraté jiné osoby, hradit jeji dluhy neba je zajistit, nepřihliží se k tomu. Společenství vlastnikú právně jedná v mezich svého účeiu s vlastníky jednotek i s třetimi osobami. Vzniknou-li vlastníkům jednatek práva vadou jednotek při uplatňaváni těchto práv.
oblasti jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastniky 1) Čieny společenstvi jsou viastnici jednotek (bytü a nebytových prostorů) v domě (dále také „člen spalečenstvi nebo ,dlen“). Clenstvi ve společenstvi viastniku je neoddělitelně spo éru podie velikosti svého podilu na jeno s .
vlastnictvim jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen společných částech.