Jak postupovat při prodeji zděděné nemovitosti

V případě úmrtí v rodině nastává otázka vyřízení dědického řízení, často po sobě zesnulý zanechal nějakou nemovitost.

Dědický proces ale začíná u notáře, který je k vyřízení dědictví pověřený soudem. Pokud po sobě zemřelý nezanechal závěť, ve které by určil své dědice a jejich jednotlivé podíly na dědictví sám, nastupuje dědictví ze zákona a jednotlivé dědice a jejich podíly určuje občanský zákoník. Zákonná úprava umožňuje jednotlivým dědicům vzdát se svého dědického podílu vzdát ve prospěch jiného nebo dalších dědiců. Notář ale nejprve zjistí veškerý majetek zemřelého zůstavitele, jeho hodnotu a kdo jsou jeho dědici. Je-li součástí dědictví nemovitá věc, budete potřeba zajistit odhad její ceny. V rodině je nutné dosáhnout dohody o tom jak bude se zanechanou nemovitostí naloženo.

Pokud se některý ze dědiců nechce svého podílu vzdát nebo vyplatit další dědice, přichází na řadu prodej nemovitosti. Jestliže již bylo dědické řízení u notáře řádně ukončeno a nemovitost přepsána v katastru na dědice, lze za souhlasu všech přejít k prodeji. Pokud jsou vztahy mezi dědici komplikované je ale někdy obtížené dosáhnout potřebné dohody.

Prodej nemovitosti, jejíž podíly vlastní více majitelů, má vždy složitější průběh. Nejjednodušší způsob je zvolit mluvčího, který jedná za všechny. V případě neshod to samozřejmě nejde a chtějí se na prodeji podílet všichni. Jejich rozpory by však neměl vycítit zájemce o nemovitost. Rozhodně by měla předem proběhnout dohoda o ceně i rozdělení utržené částky dle vlastnických podílů. Nejhorší variantou je, když nemovitost nabízí každý spoluvlastník zvlášť. Zájemce mohou takové zmatky odradit.

Pokud se dědicové na všem shodnou, je třeba nechat zpracovat odhad ceny zanechaných nemovitosti. Odhad hodnoty nemovitosti si mohou dědicové nechat vypracovat od autorizovaného znalce nebo i realitního makléře. V případě zděděné nemovitosti většinou stačí ta levnější varianta. Poplatky, které pozůstalí zaplatí notáři za provedení dědického řízení se odvíjejí z hodnoty zanechaných nemovitostí. Pokud dědici chtějí nemovitost následně prodat, musí si uvědomit, že daň z příjmů, kterou zaplatí se bude počítat z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti. Pokud nastane situace, že prodejní cena výrazně vyšší než odhad, částka za daň z příjmu může převýšit poplatky u notáře v případě vyššího odhadu.

Smrt a ztráta blízkého člověka, a řešení rodinných záležitostí v průběhu dědického řízení nezřídka provází silné emoce, které mohou rozvířit uvažování dědiců a zastínit jejich klidné a racionální uvažování. Pokud se u některého z pozůstalých objeví negativní emoce a postoje, prodej se zasekne, táhne a následně tu máme těžkosti sehnat kupce a realizovat prodej. Prodej se také může táhnout roky a o majetek se nikdo nestará, a ztrácí svojí hodnotu a atraktivitu pro kupce. Z tohoto důvodu je výhodné nalézt společně hned od začátku v klidu a bez negativních emocí lepší řešení i za cenu menšího kompromisu. Nebojte se ale vyhledat realitního makléře, pokud něčemu ohledně prodeje nemovitosti nebo dědického řízení nerozumíte.