Funkce lesa

funkce lesa 1Les má mnoho vodních a ochranných funkcí, z nichž první je role slunečního štítu. Tato role je ze všech nejsrozumitelnější. Pokud si v létě, uprostřed poledne (jako plešatý muž) vyjdu na Slunko bez slunečníku, klobouku a vlasů, dopadnu stejně, jako půda nepřikrytá třemi vegetačními vrstvami dřevin, křovin a travin. Stejně, jako se mě spálí pokožka, spálí se bez pokryvné vegetace i půda. Ta vyschne, vymře, rozpadne a steče do moří. Smysl této „lesní funkce“ je obecný a je třeba jej aplikovat v širším formátu. Pokud není půda zakryta alespoň jednou vegetační vrstvou během celého roku (obrovský problém na polích), půda degraduje, splavuje a podzemní život vymírá. S vymíráním půdního života klesá půdní nutriční hodnota a vzniká spirála vedoucí k smrti podzemní a tím i nadzemní. Podpořme tedy aktivity směrující k celoročnímu pokryvu půdy co nejrůznorodější a co nejvrstevnatější vegetací.