Dopad referencování na úroveň cen léků na Slovensku

Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR
Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR

Léky na Slovensku podléhají tzv. externímu referencování, což je zjednodušeně řečeno srovnání ceny léku na Slovensku s cenou téhož přípravku v jiných zemích EU. Vždy se porovnává cena výrobce a dělá se tak 2x ročně k datu, který určí MZ ČR. K tomuto datu jsou povinni držitelé registrace kategorizovaných léků poskytnout MZ ČR informaci o ceně výrobce ze všech ostatních zemí EU a v případě, že překračují tzv. „Referenční cenu“ (do konce minulého roku to byla druhá nejnižší, od 1.1.2013 je to průměr tří nejnižších cen v EU), musí cenu daného přípravku snížit na úroveň referenční ceny. Jelikož tyto přehledy cen léků v jiných zemích EU jsou od prosince 2011 veřejně dostupné na: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Requests?RequestType=KON (pod ID 4, 794 a 1872), snažila jsem se z nich zjistit, nakolik referencování ovlivňuje cenovou úroveň léků na Slovensku.

Porovnání referenčních cen s reálnými úředně určenými cenami
Veřejně dostupné jsou výstupy z referencování, které MZ SR vyhlásilo k 1. 12. 2011 (projevilo se snížením cen v lékárnách k 1. 6. 2012), k 1. 4. 2012 (snížení cen v lékárnách k 1. 10. 2012) pokud 1. 10. 2012 (očekávané snížení cen v lékárnách k 1. 4. 2013). Když jsem porovnala „referenční ceny“ (tj druhé nejnižší ceny v EU) s úředně určenými cenami (= maximální ceny výrobce, ÚUC) platnými k datu, kdy je dané referencování ovlivnilo, zjistila jsem, že přibližně 50% kategorizovaných léků mělo maximální cenu výrobce nižší než by odpovídalo 2. nejnižší ceně v EU – kdyby tomu tak nebylo a ceny léků u nás by byly vždy na úrovni 2. nejnižší, náklady na kategorizované léky by byly cca o 15% vyšší než ve skutečnosti jsou, přesněji je to uvedeno v tabulce 1. Nižší ceny (jak odpovídá referenčním cenám) jsou jednak důsledkem konkurenčního boje mezi výrobci, ale také v důsledku pohybu kurzů měn zemí EU, které nejsou v eurozóně – pokud jednou dojde k poklesu ceny byť v důsledku zhoršení kurzu, ke zvýšení ceny léku po jeho zlepšení prakticky nedochází.

Tabuľka 1:

Počet kategorizovaných liekov

Podiel liekov v %,
kde ÚUC < RC

Náklady prepočítané použitím

Nárast nákladov v % pri použití RC

Referen-covanie k:

ÚUC>

ÚUC=RC

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC (ak väčšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 379

1 338

1 479 45,79 900 457 775,00 1 042 623 115,00 15,79

1.4.2012

2 768

989

1 346 54,24 876 936 807,20 1 020 679 765,29 16,39

1.10.2012

3 036

1 021

1 126 58,58 859 351 119,30 1 008 268 979,92 17,33

*RC=pôvodná referenčná cena (2. najnižšia cena v EÚ)

Jak se točí cenová spirála?
Tak, jako například cena léku na Kypru ovlivňuje cenu léku u nás, tak i naše úředně určená cena ovlivňuje cenu tohoto přípravku v jiných zemích EU, protože mechanismus externího referencování využívají ve většině zemí EU. V praxi to znamená, že při snížení ceny léku u nás, dochází následně ke snížení ceny např. v Německu, které se ale zase při dalším referencování projeví snížením ceny u nás (neboť klesla cena v Německu) – a to zase ovlivní cenu v Německu (protože klesla cena u nás) … Tato „cenová spirála“ se neustále točí mezi zeměmi EU – určité cenové pohyby se dějí již důsledku pohybu kurzů. Její dopad ukazuje následující graf nákladů na léky přepočtených použitím referenčních cen v jednotlivých referencování (tj 2. nejnižších cen v EU k danému datu).

Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR
Graf: Náklady přepočteny použitím referenčních cen v mil. EUR

Jelikož záměrem bylo kvantifikovat dopad „cenové spirály“, byly do této analýzy zahrnuty pouze léky, které měly referenční cenu ve všech 3 referencování (3 120 léků představujících spolu 83% všech nákladů) – tedy nejsou v ní zahrnuty např. léky, které do kategorizace vstoupily v průběhu posledního roku nebo takové, které neměly cenu v žádné jiné zemi EU. Výsledek naznačuje, že „cenová spirála“ mohla za rok snížit ceny léků o cca 2-3%, přičemž ale její efekt pro delší zařazeny léky postupně slábne.

Průměr 3 nejnižších cen
Jak již bylo v úvodu zmíněno, novela „Zákona o rozsahu“ (363/2011 Sb.) Účinná od 1. 1. 2013 mění způsob výpočtu referenční ceny z „2. nejnižší v EU „na“ průměr 3 nejnižších v EU „. MZ ČR již zahájeno řízení z tohoto titulu, takže v praxi se to projeví snížením cen v lékárnách pravděpodobně k 1. 7. 2013 u většího počtu léků jako je obvyklé při běžné kategorizaci. Jelikož ale z dostupných výstupů z předešlých referencování vyplývá, že dopad na roční náklady by měl být na úrovni cca 1%, měly by to být celkově méně výrazné cenové změny než ty, co byly k 1. 10. 2012. Ke zvýšení cen léků, které avizovali kvůli této změně někteří politici, ale určitě nepřijde. Detaily jsou v Tabulce 2:

 

Počet kategorizovaných liekov

Náklady prepočítané použitím

Pokles nákladov v % pri použití RC3

Referen-covanie k:

ÚUC<=RC3

ÚUC>RC3 (očakávané zníženie ceny k 1.7.2013)

Nepodliehalo referencovaniu

ÚUC

RC3 (ak menšia ako ÚUC)

1.12.2011

2 824 893 1 479 900 457 775,00 890 469 121,00 1,11

1.4.2012

2 887 866 1 346 876 936 807,20 868 888 954,87 0,92

1.10.2012

3 230 824 1 126 859 351 119,30 851 338 563,03 0,93

*RC3 = nová referenčná cena (priemer 3 najnižších cien v EÚ)
Pozn .: Na všechny kalkulace nákladů na léky v tomto článku byly použity skutečně spotřebované počty ks (vynásobené příslušnou cenou) v 4Q2011-3Q2012 podle NCZI, přičemž se opravily zřejmé chyby při vykazování některých léků s kódem úhrady „A“.

Autorka je vedoucí oddělení kategorizace a lékové legislativy distribuční společnosti PHOENIX Zdravotnické Zásobování, a.s.

Článek byl publikován ve firemním časopise společnosti „RECEPT vydaný s radostí“ v čísle 01/2013.