Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.

+420 603 324 176
+420 283 932 178

jiri.janovec@fs.cvut.cz

Střední 329
25064 Hovorčovice
Středočeský kraj

Rozsah znaleckého oprávnění

Obor: Strojírenství

  • Odvětví: Strojírenství těžké
    • Specializace: fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů,oblast železných a neželezných kovů, kompozitů a plastů,technologie tváření za tepla a studena, svařování a slévání, havarie konstrukcí
  • Odvětví: Strojírenství všeobecné
    • Specializace: fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů, oblast železných a neželezných kovů, kompozitů a plastů,technologie tváření za tepla a studena, svařování a slévání, havarie konstrukcí