Den pracovníků ropného, ​​plynárenského a palivového průmyslu

Den pracovníků ropného, ​​plynárenského a palivového průmyslu
Den pracovníků ropného, ​​plynárenského a palivového průmyslu

Pracovníci v Ruském naftovém a plynárenském průmyslu jsou lidé, kteří dělají obtížnou, složitou a velmi důležitou práci.

Fungování mnoha oblastí Ruské ekonomiky i ekonomik dalších států závisí na vás. Bez vaší práce není technický pokrok možný. Řada Ruských průmyslových podniků v regionu tvoří města.

Jsme hrdí na naše továrny sloužící zájmům ruského ropného a plynárenského sektoru, vynikajících lidí a průmyslových veteránů.

Je potěšitelné, že mezi členy CCI SK jsou vynikající zástupci tohoto odvětví.

Přijměte prosím moje upřímná slova vděčnosti za teplo v našich domovech, za pohyb dopravy a mnoho dalších privilegií.

Všechno nejlepší, štěstí a laskavost.