Azimut

Azimut je úhel mezi rovinou poledníku pozorovacího bodu a vertikální rovinou procházející tímto bodem a pozorovaným předmětem (objekt na zemi nebo hvězda). Azimut je počítán od severu (v geodézii) nebo od jihu (v astronomii) konec meridiánu ve směru hodinových ručiček od 0 k 360 °. Existují pravdivé (astronomické), geodetické a magnetické azimuty. Při určování magnetického azimutu se místo roviny geografického poledníku odebere rovina magnetického poledníku. Při pohybu v libovolném směru rozlišujeme přímý azimut definovaný v počátečním bodě směru a opačný azimut, označující směr od koncového bodu k počátečnímu, se liší od přímého směru o 180 ° a velikosti konvergence meridiánů. Definice azimutu je nutná při jízdě po zemi, v námořní a letecké navigaci.

Použité materiály: Moderní ilustrovaná encyklopedie. Geografie. Rosmen-Press, M., 2006.